רשות המסים פרסמה "מסלול ירוק" חדש בנושא קביעת עלות לנייר ערך נסחר לצורך ניכוי המס במקור

בעת מכירת ניירות ערך שנרכשו מחוץ לבורסה

 

 

 
Image by PublicDomainPictures from PixabayImage by PublicDomainPictures from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/06/2022

רשות המסים פרסמה היום "מסלול ירוק" חדש אשר יאפשר גביית מס במקור בצורה מדויקת ופשוטה בעת מכירת ניירות ערך אשר נרכשו מחוץ לבורסה. פרסום המסלול הינו במסגרת האסטרטגיה שמקדמת הנהלת הרשות הכוללת בין היתר את פישוט מערכת המס, יצירת ודאות, גביית מס אמת ומתן שירות יעיל. 

המסלול הירוק החדש נועד לקבלת החלטת מיסוי בנושא קביעת עלות לנייר ערך נסחר לצורך ניכוי המס במקור. כיום, לא נזקפת עלות בגין ניירות ערך אשר רכישתם בוצעה מחוץ לבורסה בעת מימושם לצורכי ניכוי מס במקור.

המסלול הירוק יאפשר לנישומים המחזיקים ניירות ערך נסחרים באמצעות חברי בורסה, בתנאים הקבועים בו, לקבוע את עלות ניירות הערך כאמור על מנת להפחית את נטל המס בשלב הניכוי במקור. קביעת העלות כאמור תתאפשר מעתה בהליך פשוט אותו יוכלו להציג לחברי הבורסה לצורך חישוב רווח ההון וניכוי המס במקור.  

"מסלול ירוק" הינו הליך מקוצר ומזורז לקבלת החלטת מיסוי. לאור הניסיון שנצבר לאורך השנים, סבורים ברשות המסים, כי פרסום המסלול החדש ייתן ודאות לצורך ניכוי המס במקור, יקצר את משך הטיפול בבקשות ויפחית את החיכוך של הנישום מול רשות המסים.