אנלייט רוכשת פורטפוליו פרויקטים סולארי ורוח בקרואטיה בהיקף מצטבר של כ- 525 מגה-וואט | המניה עולה כמעט 7%

הפרויקטים צפויים להבשיל להקמה בשנים 2023-2025 וליהנות ממגמת העלייה במחירי החשמל באירופה | איזה קרנות מחזיקות במניה?

 

 

 
פרויקט הרוח של אנלייט בקרואטיה, צילום: אנלייט אנרגיה מתחדשתפרויקט הרוח של אנלייט בקרואטיה, צילום: אנלייט אנרגיה מתחדשת
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/07/2022

החברה מעריכה כי המשך הרחבת פעילותה באיחוד האירופי נכונה אסטרטגית לאור מאמצי האיחוד האירופי לפתור את החוסר במקורות לייצור חשמל, תוך התבססות על מקורות אנרגייה נקייה.

חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת מדווחת כי חתמה על הסכם לרכישה ופיתוח משותף של פורטפוליו פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בקרואטיה, המצויים בשלבים שונים, בהספק מצרפי של כ- 525 מגה-וואט. 

הפורטפוליו מורכב מחמישה פרויקטים בקרואטיה, ארבעה מתוכם סולאריים, בהיקף מצטבר של 386 מגה-וואט ופרויקט רוח בהיקף של 139 מגה-וואט. החברה מעריכה כי הפרויקטים יבשילו להקמה בהדרגה, החל מסוף שנת 2023, מרביתם במהלך שנת 2024 ופרויקט אחד מתוכנן לחציון ראשון של שנת 2025 וזאת בכפוף להשלמת הליכי הפיתוח.

מדובר באחד מצברי הפרויקטים הגדולים והמתקדמים בקרואטיה, אשר יאפשר לאנלייט לנצל את יכולותיה הגבוהות והניסיון הנצבר שלה בשוק הקרואטי, תוך הרחבת תמהיל הייצור בקרואטיה גם לפרויקטים סולאריים משמעותיים, וזאת לצד פרויקטי רוח איכותיים. 

המוכרים הינם יזמים מנוסים בייזום ופיתוח פרוייקטי אנרגיה מתחדשת בקרואטיה. כחלק מתנאי ההסכם המוכרים ימשיכו להעניק שירותי פיתוח לקידום הפורטפוליו תחת ניהולה של אנלייט, וזאת עד להגעה לשלב מוכנות להקמה (״RTB״ Ready To Build).

בכפוף להבשלת הפרויקטים, עלות ההקמה הכוללת של הפורטפוליו מוערכת בכ- 400 מיליוני אירו והיא כוללת את עלויות הפיתוח ותשלום התמורה למוכרים, אשר מבוססת על מנגנון תשלום באבני דרך בהתאם להתקדמות בפיתוח הפרויקטים. נכון למועד זה, החברה מעריכה כי הפרויקטים ימומנו במתווה Project Finance עם השלמת תקופת הפיתוח.

הפרויקטים מוחזקים באמצעות חברות פרויקט ייעודיות, כאשר מלוא ההחזקות בהן יועברו לאנלייט עם תשלום אבן הדרך הראשונה וכנגד העמדת ערבות חברה להבטחת תשלום אבני הדרך הבאות. מרבית התמורה תשולם עם השלמת הפיתוח והשגת כל ההיתרים ל- RTB ובכך יוצרת חשיפה נמוכה לחברה בשלבים הראשוניים.

החברה מעריכה כי מכירת החשמל מהפרויקטים תתאפשר בדרך שמשלבת בין מכירת החשמל המיוצר לרשת בשוק החופשי (MERCHANT), התקשרות בהסכמים בילטראליים מסחריים למכירת חשמל (PPA) ומכרזי מחיר חשמל ממשלתיים. 

בשלב מקדמי זה ובכפוף להנחת מחיר חשמל עתידי ממוצע של 60 אירו למגה-וואט-שעה, היקף הכנסות שנתיות של פרויקט סולארי מייצג בקרואטיה בהספק של 100 מגה-וואט יעמוד על כ- 9.2 מיליון אירו ומרווח ה-EBITDA מוערך בכ- 60%-65%. היקף ההכנסות השנתיות של פרויקט רוח מייצג בקרואטיה בהספק של 100 מגה-וואט יעמוד תחת אותן הנחות על כ- 14 מיליון אירו ומרווח ה-EBITDA של כ- 60%-65%.

קרואטיה חברה באיחוד האירופי החל משנת 2013, ובשנים האחרונות אימצה מדיניות הצמדת המטבע המקומי לאירו. החל משנת 2023 היא תאמץ את מטבע האירו רשמית, ותצטרף לאזור שֶנְגֶן (Schengen Area) בה חברות מרבית ממדינות האיחוד, המאפשר מעבר נטול ביקורת גבולות בין המדינות החברות בה. במהלך השנים האחרונות מצויה כלכלת קרואטיה במגמת התחזקות, תוך עליה בתמ"ג לאחר מגפת ה- COVID ושיפור במדדי דירוג האשראי של המדינה. 

במטרה לעמוד ביעדי האיחוד האירופי במעבר לכלכלה מאופסת פליטות אימצה קרואטיה תכנית אנרגיה ואקלים לאומית (NECP National Energy and Climate Plan) יציבה ורחבה במטרה להגדיל, בין היתר, את ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות. 

כחלק מהמאמצים להשגת יעדים אלה, הקצתה ממשלת קרואטיה מכסות משמעותיות חדשות לצרכי פיתוח פרוייקטי אנרגיה מתחדשת בהיקף של למעלה מ- 2.2 ג'יגה-וואט במתווה שיאפשר גם השתתפות במכרזי מחיר חשמל ממשלתיים.

שוק החשמל באירופה חווה לאחרונה עלייה חדה במחירי החשמל. על פי התחזיות שבידי החברה האמור צפוי להשפיע לטובה על ההכנסות הצפויות מהפורטפוליו. הצימוד של שווקי מכירת החשמל (market coupling) בקרואטיה עם מדינות הונגריה וסלובניה, מייצר נזילות משמעותית וסביבת מחיר איכותית. כמו כן, החברה מעריכה כי המשך הרחבת פעילותה באיחוד האירופי נכונה אסטרטגית לאור המאמץ הכולל באיחוד האירופי לפתור את החוסר במקורות לייצור חשמל, תוך התבססות ככל האפשר על מקורות אנרגייה נקייה. 

לגרף אנלייט אנרגיה לחצו כאן

373 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 640.96 מיליון באנלייט אנרגיה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אנלייט אנרגיה. לרשימה המלאה