קרן גידור בנאמנות - צעד נוסף בדרך להשקת "קרנות גידור בנאמנות"

טיוטת הוראה זמנית למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר נכסים שמותר לרכוש ולהחזיק בקרן גידור בנאמנות. לפי סעיף 65א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994

 

 
יושבת ראש רשות ניירות ערך, ענת גואטה, קרדיט: ענבל מרמריושבת ראש רשות ניירות ערך, ענת גואטה, קרדיט: ענבל מרמר
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/07/2022

דברי הסבר

קרן גידור היא קרן להשקעה משותפת, שמטרתה לפעול באסטרטגיות מסחר שונות, באמצעות שימוש במגוון כלים כגון – מינוף, מכירות בחסר, פעילות בנגזרים וטכניקות השקעה אחרות. בין אסטרטגיות אלה: אסטרטגית Long-Short בצמדי סוגי נכסים (למשל מניה ומניה) אשר נמצאים בקורלציה גבוהה תוך יצירת ערך האחד על חשבון השני; אסטרטגית Global-Macro אשר מייצרת ערך לקרן מאירוע מאקרו כלכלי (בהתאם לאסטרטגיה זו מנהל הקרן שואף לנצל שינויים במדיניות והתפתחות המאקרו כלכלית והשפעותיהן על שווקים שונים); אסטרטגית מסחר סיסטמית (Systematic Trading) הפועלת על בסיס זיהוי מגמות ועיוותים באמצעות כלים אלגוריתמים מהירים; Multi Strategy אשר משלבת אסטרטגיות מסחר שונות בהתאם לתנאי השוק הפיננסיים, ועוד.

שוק קרנות הגידור נמצא בצמיחה משמעותית ועומד בעולם על כ- 3.9 טריליון דולר ובישראל על כ- 40 מיליארד ₪. באירופה וארה"ב, קרנות הגידור אשר מונגשות גם לציבור הרחב הן קרנות נאמנות מסוג Liquid Alternative Funds ובכך מספקות יתרון של גידור השקעותיו (נוסף לכך, בעולם מוצעות לציבור גם קרנות שאינן משקיעות בנכסים נסחרים).

כיום, קרנות הגידור הפועלות בישראל מגייסות כספים ממשקיעים שמספרם אינו עולה על חמישים וללא פניה לציבור, ומשכך לא חלות עליהם הוראותיו של חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 (להלן – "חוק השקעות משותפות") והן אינן מפוקחות על-ידי הרשות.

הצמיחה המשמעותית בישראל ובעולם של תחום ההשקעות האלטרנטיביות, ותחום קרנות הגידור בפרט, מעיד על כך שכספי הציבור מגיעים אל אותן השקעות שאינן מפוקחות.

להמשך לחצו כאן