הצמיחה בכמות פסולת הקרטון כחומר גלם - ממשיכה להקטין את התלות ברכש

144 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 162.44 מיליון באינפיניה. אינפיניה מציגה, רבעון שביעי ברציפות של שיפור ניכר בכל מדדי הרווחיות. ה-EBITDA ברבעון השני של השנה, זינק לכ-102 מיליון שקלים, לעומת כ-65 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, צמיחה של כ-57%

 

 

 
אינפיניה, קרדיט: אלעד גרשגורןאינפיניה, קרדיט: אלעד גרשגורן
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/08/2022

הרווח התפעולי הוכפל והסתכם לכ-60 מיליון שקלים בהשוואה לכ-29 מיליון שקלים, ברבעון המקביל אשתקד

הרווח הנקי ברבעון השני גדל  והסתכם לכ-36 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-14 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך 25 מיליון שקלים, בהמשך ל-50 מיליון שקלים שחולקו כדיבידנד מתחילת שנת 2022.


גדי קוניא, מנכ״ל, קרדיט: אלעד גרשגורן

גדי קוניא, מנכ"ל קבוצת אינפיניה מסר: "מימוש עקבי ומוצלח של אסטרטגיית החברה, צמיחה, התייעלות והעמקת האינטגרטיביות, הוביל לשיפור נוסף ברווחיות החברה. הצמיחה בכמות פסולת הקרטון הנאספת על ידי אינפיניה מחזור, כחומר גלם לפעילות ייצור גלילי הנייר לקרטון, ממשיכה להקטין את התלות ברכש מצדדים שלישיים. במקביל, שיעור הולך וגדל של חומר הגלם המשמש את אינפיניה אריזות לייצור אריזות קרטון גלי, הוא גלילי נייר לקרטון ממוחזרים מתוצרת מפעל הנייר של הקבוצה.

מהלך הסבת מכונה מס' 4 מייצור ניירות כתיבה והדפסה לייצור גלילי נייר לקרטון מתקדם ומשיא, כבר כיום, רווח בשני מגזרי הפעילות גם יחד, הודות לגמישות התפעולית והמסחרית שהוא מאפשר. במקביל, נמשך השיפור התפעולי ומכונה מס' 8 ייצרה ברבעון השני כ- 60 אלף טון. גם השנה החברה ממשיכה להשקיע באמצעי ייצור חדישים נוספים על מנת להבטיח את המשך השיפור בצמיחה, ביעילות הייצור ובאינטגרטיביות גם בשנים הבאות."  


ליאור הלמן, סמנכ״ל כספים אינפיניה, קרדיט: אלעד גרשגורן 

ליאור הלמן, סמנכ"ל הכספים של קבוצת אינפיניה הוסיף: "ה- EBITDA ברבעון השני הסתכם בכ- 102 מיליון שקלים שהם כ- 22% מההכנסות. שיעור רווחיות המעיד על יעילות תפעולית גבוהה המאפשרת לחברה להתחרות בהצלחה בשוק העולמי.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני היה גבוה ותמך במלוא צורכי החברה לטובת השקעות, מימון וחלוקת דיבידנד, תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה. החוב הפיננסי נטו של החברה נותר ללא שינוי מהותי ורמת המינוף, הנמוכה ממילא, ירדה עוד יותר הודות לשיפור ברווחיות. ההקפדה על איתנות פיננסית גבוהה מאפשרת לנו גמישות בקבלת החלטות לגבי המשך ההשקעות במכונות ואמצעי ייצור, לטובת המשך הצמיחה והעמקת האינטגרטיביות בין מגזרי שרשרת הערך בעתיד."

תוצאות הרבעון השני לשנת 2022:

הכנסות החברה ברבעון השני צמחו בכ-12% והסתכמו לכ-458 מיליון שקלים לעומת כ-408 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע משלושת מגזרי שרשרת הערך, בנוסף גדלו ההכנסות במגזר ניירות כתיבה והדפסה בכ-30 מיליוני שקלים. הגידול במכירות קוזז בחלקו ע"י ירידה של כ-7 מיליון שקלים במגזר שיווק צרכי משרד.

הרווח התפעולי זינק פי 2 והסתכם לכ-60 מיליון שקלים ברבעון לעומת רווח תפעולי של כ-29 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-EBITDA ברבעון השני צמח בכ-57% והסתכם לכ-102 מיליון שקלים (כ-22% מההכנסות) לעומת כ-65 מיליון שקלים (כ-16% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר הודות להמשך שיפור היעילות בכל מגזרי שרשרת הערך, הגדלת התפוקה המיוצרת והשפעה חיובית של תהליך הסבת מכונה 4 (אשר תרם לשיפור הרווח גם במגזר גלילי נייר לקרטון וגם במגזר כתיבה והדפסה). תנאי השוק ובראשם הצמיחה בביקוש ועליית מחירי המכירה, העצימו את תרומת השיפור התפעולי על רווחיות החברה.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-36 מיליון שקלים לעומת כ-14 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הנקי הושג הודות לשיפור ברווח התפעולי.

ההון העצמי נכון ליום 30 ביוני 2022 הסתכם לכ-1,053 מיליוני שקלים לעומת כ-1,034 מיליוני שקלים ליום 31 בדצמבר 2021.

דיבידנד- דירקטוריון אינפיניה החליט על חלוקת דיבידנד בסך 25 מיליון שקלים, בהמשך ל 50 מיליון שקלים שחולקו כדיבידנד מתחילת השנה.

לגרף אינפיניה לחצו כאן

144 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 162.44 מיליון באינפיניה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אינפיניה. לרשימה המלאה