קרנות נאמנות | גיוסים פדיונות - לחודש יולי 2022 - הרשימה המלאה - ראשונה: הראל, בהוסטינג: פסטרנק שוהם

סך הגיוסים ביולי עומד על 2.9 מיליארד שקלים. המגייסת הגדולה בסך הכולל היא הראל עם 1.08 מיליארד שקלים. בכספיות המגייסת הגדולה ביולי היא גם הראל עם 833 מיליון שקלים. בקרנות סל המגייסת הגדולה ביולי היא מיטב תכלית עם 553 מיליון שקלים. במסורתיות פורסט מובילה ביולי עם 285 מיליון שקלים ובקרנות המחקות פסגות מובילה ביולי עם 240 מיליון שקלים. מבין המנהלים בהוסטינג פסטרנק שוהם מובילה עם 78 מיליון שקלים כאשר היא גם הפתעת השנה עד כה עם גיוס של 728 מיליון שקלים מתחילת השנה.

 

 

 
צילום פאנדרצילום פאנדר
 

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/08/2022

קרנות מנוהלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

היקף נכסים במסורתיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות

היקף נכסים בכספיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות

 

31.7.2022

יולי

מתחילת השנה

 

יולי

מתחילת השנה

 

יולי

מתחילת השנה

ילין לפידות

27,303

-57

219

27,303

-57

219

*

*

*

מיטב תכלית

26,083

-23

-2158

21,319

-287

-2295

4,764

264

137

פסגות

19,912

486

350

15,251

-285

-1548

4,661

771

1899

מור

18,116

110

-721

17,264

60

-834

852

50

113

הראל

18,075

826

773

11,739

-7

-963

6,336

833

1,736

אלטשולר שחם

16,646

-616

-6506

16,440

-656

-6,541

206

40

35

מגדל שוקי הון

16,557

49

-293

13,981

-42

-552

2,576

91

259

קסם

12,808

-129

-1393

11,955

-229

-1,398

853

100

5

אי.בי.אי

7,690

44

-44

7,501

37

-84

189

7

40

פורסט

5,546

285

798

5,546

285

798

*

*

*

אנליסט

5,010

24

-161

4,040

-25

-263

970

49

102

אפסילון

4,133

-70

182

4,133

-70

182

*

*

*

איילון

2,930

-100

-445

2890

-100

-440

40

0

-5

אילים

2,031

0

244

2,031

0

244

*

*

*

סיגמא

1,963

-8

-63

1,963

-8

-63

*

*

*

א.ד. רוטשילד

1,100

-24

-280

1,100

-24

-280

*

*

*

תמיר פישמן

615

11

146

615

11

146

*

*

*

ברק

116

6

-4

116

6

-4

*

*

*

איילון (הוסטינג)

12,270

0

-740

12,270

0

-740

*

*

*

קסם (הוסטינג)

4,225

-2

-221

4,225

-2

-221

*

*

*

סיגמא (הוסטינג)

2,313

-5

74

2,313

-5

74

*

*

*

סיכום ביניים

205,442

807

-10,243

183,995

-1,398

-14,563

21,447

2205

4,321


הוסטינג

       
         
גוף קרנות נאמנות בהוסטינג היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו מנהל החברה
  31.7.2022 יולי מתחילת השנה  
פורטה 3,111 4 -134 חגי בדש
פסטרנק שהם 2,225 78 728 שי שהם
ברומטר 2,055 29 206 אלי צחור
קסם אזימוט 1,029 -5 -79 נימרוד פינקו
פרופאונד 753 13 121 שי אנגל ועודד שטרנברד
פורצ'ן 413 2 123 שי זבולון
ב.אלטרנטיב 412 35 105 אריק בוידר
אקסיומה 283 1 127 אבי קורז ויאיר אלק
אלפי בנדק 214 3 4 קובי אלפי-לס ויונה בנדק
גביש  37 -0.4 8 ברק גרשוני
פלקון 33 1 10 אורי קוברסקי ותמור דן
שופן 25 -0.4 -1 אלון יצחקי
דרך  10 0.1 0.5 *
חו"ל 31.7.2022 יולי מתחילת השנה מנהל החברה
Invesco 69 20 69 שי יונה


מוצרי מדדים
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים

היקף נכסים במחקות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות

היקף נכסים בקרנות סל

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל

מנכ"ל חברת הקרנות

31.7.2022

יולי

מתחילת השנה

יולי

מתחילת השנה

יולי

מתחילת השנה

קסם

40,643

-134

2470

12,804

134

722

27,839

-268

1748

אבנר חדד

מיטב תכלית

32,555

648

318

8,716

95

-237

23,839

553

555

רפי ניב

מגדל שוקי הון

31,165

627

945

17,341

147

-37

13,824

480

982

ליאור כשריאן

פסגות

27,211

432

1028

10,038

240

641

17,172

192

387

אייל גורן

הראל

22,709

256

-871

8,645

72

127

14,064

183

-998

אורי שור 

מור

4,456

272

1207

1098

13

-111

3358

260

1318

אלי לוי

אי.בי.אי

3,597

-7

-181

3,597

-7

-181

*

*

*

אורי בן דב

אלטשולר שחם

981

-11

-59

981

-11

-59

*

*

*

ליאור כגן

א.ד רוטשילד

143

-1

66

143

-1

66

*

*

*

אייל סגל

אנליסט

66

4

21

66

4

21

*

*

*

אלון אגושביץ

סיכום

163,526

2086

4944

63,429

686

952

100,096

1400

3,992

 


טבלה מאוחדת

       

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

מנכ"ל חברת הקרנות

31.7.2022

יולי

מתחילת השנה

מיטב תכלית

58,638

624

-1,840

רפי ניב

קסם

53,451

-263

1,077

אבנר חדד

מגדל שוקי הון

47,722

676

652

ליאור כשריאן

פסגות

47,123

918

1,378

אייל גורן

הראל

40,783

1,081

-97

אורי שור 

ילין לפידות

27,303

-57

219

אסף אלדר

מור

22,572

382

486

אלי לוי

אלטשולר שחם

17,627

-626

-6,565

שי ירון

אי.בי.אי

11,287

38

-224

אורי בן דב

פורסט

5,546

285

798

ירון תמיר

אנליסט

5,050

28

-140

אלון אגושביץ

אפסילון

4,133

-70

182

גיל קורן

איילון

2,930

-100

-445

קרן עמרם

אילים

2,031

0

244

טמיר שפירא

סיגמא

1,963

-8

-63

יאיר שני

א.ד. רוטשילד

1,244

-25

-214

איל סגל

תמיר פישמן

615

11

146

אלדד תמיר

ברק

116

6

-4

שי ברק

איילון (הוסטינג)

12,270

0

-740

*

קסם (הוס' + הוסטינג)

4,225

-2

-221

*

סיגמא (הוסטינג)

2,313

-5

74

*

סיכום 

368,942

2,893

-5,297

 


סוג קרן

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

31.7.2022

יולי

מתחילת השנה

מסורתיות

183,995

-1,398

-14,563

כספיות

21,447

2205

4,321

מסורתיות + כספיות

205,442

807

-10,242

 

 

 

 

מחקות

63,429

686

952

סל

100,096

1400

3,992

מחקות + סל

163,525

2,086

4,944

 

 

 

 

כל הקרנות

368,967

2,893

-5,298