מה התנאים הנדרשים לצורך הכרת הפסד לצרכי מס? לנצל את הירידות להפחתת מס רווחי הון

המלצות לתום שנת המס לסוחרים בניירות ערך, קרנות, אג"ח, מניות ומטבעות וירטואליים - השנה הייתה מאתגרת למשקיעים בשל התנודות החזקות בשוקי המניות ובשוקי המטבעות הווירטואליים. דווקא שנה כזו מייצרת אפשרויות גדולות מבחינת תכנוני המס | ראיון עם רו"ח, שי בן שמואל, על הפעולות שכדאי לסוחרים לנקוט

 

 

 
רו״ח שי בן שמואל, צילום: פאנדררו״ח שי בן שמואל, צילום: פאנדר
 

מיכל ארצי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/12/2022

לאור השנה המאתגרת בשווקים, פנינו לרו"ח שי בן שמואל, משמש כשותף מנהל במשרד 'בן שמואל רואי חשבון מקבוצת DAXIN GLOBAL', כדי לקבל תובנות לגבי הפעילות בשוק ההון, וכיצד ניתן לנצל את השנה הנוכחית לתכנון המס הנכון ביותר מבחינתו של המשקיע.

כיצד ניתן לנצל את הירידות בשווקים לטובתנו?

"הסיפור הגדול של 2022 הוא קריסת השווקים אל מול כל ההשקעות שזינקו בשנים האחרונות. רבים מסיימים את השנה בהפסדי הון ניכרים על השקעות שביצעו. גובה ההפסד מאפשר בעתיד לקזז אותו מול רווחי הון אחרים, ללא הגבלת זמן.

כלומר, אם עכשיו יש לכם הפסד בגובה 20 אלף שקל, תוכלו לקזז את מלוא ההפסד מול רווחים בשנים הבאות עד סיומו. כך, אם בשנה הבאה תרוויחו 10 אלף שקלים, הרווח לצרכי מס יהיה 0, ואם בשנה לאחר מכן תרוויחו 30 אלף שקלים, הרווח לצרכי מס יהיה 20 אלף שקלים".

מה התנאים הנדרשים לצורך הכרת הפסד לצרכי מס?

"יש מספר תנאים שצריך לעמוד הם: ראשית, זה צריך להיות הפסד בפועל, כלומר יש לממש את ההשקעה. אם מדובר במטבעות קריפטו – נדרש למכור או להמיר אותם. בנוסף, יש לדווח על ההפסד למס הכנסה בדיווח השנתי בתום שנת המס, כדי שניתן יהיה להעביר את ההפסדים לשנים הבאות".

אתה אומר שכדאי למשקיעים למכור את ניירות הערך שלהם, כדי לקבע את ההפסדים?

"אם אתה מחזיק נייר ערך שערכו ירד, מכור אותו כדי לקבע את ההפסד. במקרה והנך מאמין בנייר תוכל לרכוש אותו לאחר מכן. ההפסד כבר נרשם ויהיה תקף לשלטונות המס בשנת המס הנוכחית. את ההפסד תוכל לקזז מול הכנסות הוניות (לדוגמא מול רווח ממכירת דירה) או מול הכנסות עסקיות אחרות במידה והנך מוגדר כסוחר שזו פעילותו העסקית".

מה קורה עם מי שמחזיק נייר שעלה השנה?

“לאלו המחזיקים בניירות ערך שערכם עלה ואינם מוגדרים כסוחרים בניירות ערך מבחינת שלטונות המס, מומלץ דווקא שלא לממש את הרווח השנה אלא לממש בתחילת שנה הבאה ככל הניתן. בדרך זו ידחו את החיוב שלכם במס בשנה שלמה.

כאשר צפוי לך הפסד הוני, למשל הלוואה שלא הוחזרה, השקעה שירדה לטמיון וכיו”ב, ניתן לממש ניירות ערך עם רווח כדי לקזז את הרווח מול הפסד ההון שנוצר”.

יש כללים ספציפיים לניירות מסוימים?

"בהחלט. למשל חברה שנמצאת בהפסקת מסחר או שההשקעה ירדה לטמיון. משקיע צריך לנסות למכור את המניות לפני תום השנה כדי למנוע דיונים מול רשויות המס. במידה ולא ניתן, נסה לאסוף ראיות טובות לירידת הערך הקבוע שקיימת בנייר.

למחזיקי ניירות הערך של שותפויות נפט – שיקלו את הכדאיות בהחזקת ניירות ערך אלו בתום שנה שכן במקרה של רווחים בשותפויות אלו תצטרכו לשאת בחלק מהמס החל על השותפות.

מי שהפסיד בניירות ערך או מטבעות וירטואליים מומלץ להגיש דוחות לרשויות המס. שווים של מטבעות וירטואליים צנח בחדות השנה, וההפסד הזה, במידה וימומש, הוא הפסד הוני לכל דבר הניתן לקיזוז מול רווחי הון אחרים – לדוגמא מכירת מקרקעין. אולם לצורך כך יש להגיש דוח לרשויות המס. לכן אל תהססו להגיש דוחות לרשויות המס."

מה עם השקעות על מניות בחו"ל?

"יחידים המחזיקים בניירות ערך זרים – וודאו כי בחישוב הרווח או ההפסד מניירות ערך אלו הברוקר מקזז את השינוי בשער המטבע. שינוי בשער המטבע פטור ממס ולכן יש לנטרל את השינוי הזה מהרווח או ההפסד בנייר הערך."

x