מאיר שמיר, מנכ"ל מבטח שמיר: "שמח על היכולת לזכות הזדמנויות נדלן טובות ולהשביחן"

מבטח שמיר תקים פרויקט עירוב שימושים ראשון מסוגו בהרצליה פיתוח בשיתוף קבוצת יוניון

 

 

 
מאיר שמיר, מנכל מבטח שמיר, קרדיט: באדיבות מבטח שמירמאיר שמיר, מנכל מבטח שמיר, קרדיט: באדיבות מבטח שמיר
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/01/2023

הפרויקט ברחוב המנופים 5-3 יכלול כ- 23,000 מ"ר שטחי תעסוקה, כ-1,600 מ"ר שטחי מסחר, שטח לשימוש הציבור וכ-92 יח"ד במתכונת יחידות מיקרו בשטח ממוצע של 50 מ"ר ליחידה וכ-8,000 מ"ר מרתפי חניה על מקרקעין.

חלקה של מבטח שמיר בפרויקט עלה מ-38% ל-57% לאחר שרכשה חלקים מזכויות בעלי החלקות הגובלות בשטחי התעסוקה בפרויקט, בהסכם מכר מזומן והסכמי קומבינציה לרכישת חלקים מזכויותיהם בשטחי התעסוקה בתמורה לשירותי בניה והיקף זכויותיה בשטחי התעסוקה בפרויקט.

מבטח שמיר תמכור את הזכויות למגורים לחברת יוניון, כאשר חלקה של מבטח שמיר בתמורה מסתכם בכ-29 מיליוני ₪ בתוספת מע"מ לפני מס.

היקף ההון העצמי הצפוי להיות מושקע ע"י החברה מוערך בכ- 70  מיליוני ₪ .

עלויות הקמת הפרויקט צפויות להסתכם בכ-300 מיליוני ₪ וחלק החברה בעלויות ההקמה צפוי להסתכם בכ-200 מיליוני ₪.
 
לדברי מאיר שמיר, מנכ״ל חברת מבטח שמיר, ״אני שמח היום לעדכן בהתקדמות בפרויקט בהרצליה פיתוח, פרויקט עירוב שימושים ראשון מסוגו בעיר הרצליה. קבוצת מבטח שמיר מוכיחה פעם אחר פעם את היכולת לזהות הזדמנויות טובות ולהשביחן.
 
ולפיכך, השכלנו לחתור לתב״ע אל מול עיריית הרצליה עוד בטרם כניסתה של תוכנית המתאר העירונית וכתוצאה מכך קיבלנו זכויות מגורים גבוהות.

בדרך זאת, אני מאמין כי על ידי המשך יישום האסטרטגיה שלנו, עבודה מתודית נכונה וזיהוי נכון של נכסים ועסקאות נוכל להמשיך לייצר ערך לבעלי המניות.״
 
מבטח שמיר מתכבדת לדווח, כי ביום 4 בינואר 2023, נקשרה בסדרת הסכמים שעניינם הקמת פרויקט בנייה בעירוב שימושים הכולל כ- 23,000 מ"ר שטחי תעסוקה, כ- 1,600 מ"ר שטחי מסחר, מטלה ציבורית, 92 יח"ד במתכונת יחידות מיקרו בשטח ממוצע של 50 מ"ר כ"א וכ-8,000 מ"ר מרתפי חניה על מקרקעין שבבעלותה ביחד עם שתי חלקות גובלות נוספות, שבבעלות צדדי ג׳. החברה קידמה ביחד עם בעלי החלקות הגובלות תב"ע, אשר קיבלה תוקף והמאפשרת את הקמת הפרויקט.
 
החברה מקדמת עם בעלי החלקות הגובלות הליכי עיצוב אדריכלי והוצאת היתרי בניה לפרויקט. כמו כן, ביום 4 בינואר 2023, התקשרה החברה, יחד עם בעלי החלקות הגובלות, בהסכם מכר של כל הזכויות למגורים עם צד ג'. חלקה של החברה בתמורה מסתכם בכ-29 מיליוני ₪ בתוספת מע"מ לפני מס.

בנוסף, באותו המועד רכשה החברה חלקים מזכויות בעלי החלקות הגובלות בשטחי התעסוקה בפרויקט, בהסכם מכר מזומן וכן נקשרה עמם בהסכמי קומבינציה לרכישת חלקים מזכויותיהם בשטחי התעסוקה בתמורה לשירותי בניה בפרויקט. היקף זכויות החברה בשטחי התעסוקה בפרויקט צפויים להסתכם בכ- 57%.

עלויות הקמת הפרויקט צפויות להסתכם בכ-300 מיליוני ₪ וחלק החברה בעלויות ההקמה צפוי להסתכם בכ-200 מיליוני ₪.

החברה מתעתדת לממן את חלקה בפרויקט מהון עצמי ובמימון בנקאי סגור Non- Recourse אשר אושר עקרונית.

היקף ההון העצמי הצפוי להיות מושקע ע"י החברה מוערך בכ-70 מש"ח.

פעילות זו הינה חלק מאסטרטגיית החברה להמשיך ולהרחיב את פעילותה בתחום הנדל"ן.

לגרף מבטח שמיר לחצו כאן

86 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 69.81 מיליון במבטח שמיר
קרנות נאמנות שמחזיקות את מבטח שמיר. לרשימה המלאה
x