חברת מימון הנדל"ן מקבלת דירוג ברמה של A3.il עם אופק יציב

מידרוג קובעת לחברה דירוג ברמה של A3.il עם אופק יציב

 

 

עדי גזית, מנכ״ל ברקת, קרדיט: אלי דסהעדי גזית, מנכ״ל ברקת, קרדיט: אלי דסה

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/03/2023

עדי גזית, מנכ"ל ברקת: "קבלת הדירוג כחלק מקבוצת ה-A מהווה פקטור משמעותי מאוד עבור החברה וביסוס מעמדה כחברה מובילה ואיתנה בתחום מימון הנדל"ן . במהלך השנה החולפת יצרנו תשתית חזקה להמשך צמיחה, תוך התבססות על גיוון מקורות המימון, כאשר קבלת הדירוג הוא נדבך נוסף וחשוב כחלק מהתפתחות החברה". 

חברת ברקת, מהחברות המובילות במתן אשראי בענף הנדל"ן, מעדכנת היום על קבלת דירוג, מצד מידרוג, ברמה של A3.il  עם אופק יציב . 

מבין השיקולים שצוינו בדו"ח הדירוג: 

נכון ל-30.9.2022, רובו המוחלט של תיק האשראי של החברה נשען על בטוחות נדל"ן מדרגה ראשונה עם יחס מימון נמוך יחסית לשווי בטוחות, התומכים ביכולת השבת ההלוואות של החברה ובאיכות הבטוחות.

איכות הנכסים בולטת לחיוב ביחס לדירוג ומושפעת לחיוב משיעור חובות בעייתיים לסך תיק אשראי ברוטו נמוך ומאי הכרה בחובות אבודים מיום הקמת החברה.

פרופיל נזילות סביר לדירוג ומגוון מקורות מימון טוב לדירוג, הנתמך בשני קווי אשראי חתומים מהמערכת הבנקאית, והלוואות נון-ריקורס, בין היתר, ממספר גופים מוסדיים ומלווים פרטיים

בתרחיש הבסיס לשנים 2023-2022, כלכלני מידרוג מניחים שיפור משמעותי בהיקף ההכנסות של החברה ביחס לשנת 2021, וזאת תחת הנחה של צמיחה משמעותית בתיק האשראי ושמירה מסוימת על המרווח הפיננסי של החברה.

לגרף ברקת לחצו כאן

24 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 4.07 מיליון בברקת
קרנות נאמנות שמחזיקות את ברקת. לרשימה המלאה
x