הפרשנות של אקירוב על החלטת הממונה

זו החלטה על פרוצדורה; לא התקבלה החלטה לגבי היתר השליטה עצמו

 

 

 
Photo Piotr Swat Dreamstime.comPhoto Piotr Swat Dreamstime.com
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/07/2023

"בהמשך לפרסומים בתקשורת, כאילו כב' הממונה החליט לא להעניק היתר שליטה לחברה, החברה מבקשת להבהיר כי לא נתקבלה החלטה על-ידי כב' הממונה באשר לבקשה להיתר שליטה, אלא בפרוצדורה בדבר הידרשות הרשות לבקשת ההיתר מ-2021 והצורך בהגשת בקשה חדשה לקבלת היתר שליטה בכלל-ביטוח בצירוף המתווה שיוחלט לביצוע ההשקעה לצורך התקדמות בתהליך לבקשה להיתר שליטה, הליך שהחברה ממשיכה לקדם". כך מדווחת הבוקר בהודעתה לבורסה חברת אלרוב שבשליטת אלפרד אקירוב.

כפי שפרסמנו אתמול, רשות שוק ההון הודיעה לאקירוב כי מאחר שנמנע מלספק לה את המידע הנדרש לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח, כולל בהצעתו האחרונה משבוע שעבר, היא החליטה לסגור את הבקשה. הרשות הדגישה, כי אם ירצה בעתיד היתר שליטה בכלל ביטוח עליו להתחיל את התהליך מחדש.

על פי המכתב שנשלח לאלרוב שבשליטת אלפרד אקירוב מרשות שוק ההון, נדרש אקירוב כבר בתחילת השנה להבהיר סוגיות מסויימות, כולל הניסיון העסקי של ג'ורג'י אקירוב ושרון אקירוב ולהעביר את צוואתו של אלפרד אקירוב לידי הרשות.

בפניית הרשות לאלרוב נכתב: "את המידע שנדרש נתבקשתם להעביר, לאחר שניתנה ארכה להמצאת המידע, לפי בקשתכם, עד 16.7.2023.  על אף האמור, ולמרות פרק הזמן הארוך שחלף מהמועדים המקוריים בהם ביקשנו את המידע כמפורט, מכתבכם שהתקבל ביום ,16.7.2023 לא כלל את המידע שנדרש לשם המשך בחינת הבקשה. נדגיש כי המידע שנדרש הינו מהותי וחיוני לשם המשך בחינת הבקשה וקבלת החלטה בעניין. מטבע הדברים, משאבי הרשות מוגבלים, ובאמצעותם עליה לטפל במספר רב של משימות, לרבות בקשות נוספות בנושא רישוי והיתרי שליטה אליהן עליה להידרש. עבודה אפקטיבית של רשות פיקוח אינה מאפשרת להשאיר בקשת היתר פתוחה לפרק זמן ארוך, תוך הקצאת משאבי ציבור יקרים וקיומם של דיונים רבים במתווים שאינם בשלים, בוודאי בהעדר מענה למידע שנדרש לשם קידום ההליך.

לפיכך, מאחר שהמידע שנדרש לא הועבר גם לאחר תזכורת שניה, ובשים לב גם לחלוף פרק הזמן הניכר ממועד בקשת המידע המקורית, הריני להודיעכם, כי אין בכוונתנו להידרש עוד לבחינת הבקשה. יובהר כי למבקשים עומדת כמובן הזכות להגיש בעתיד בקשה חדשה לקבלת היתר שליטה בכלל החזקות עסקי ביטוח".

נזכיר, כי אקירוב שמחזיק כ-14% ממניות כלל אחזקות ביטוח, מעוניין לרכוש עוד כ- 16% כדי להגיע לשליטה. ב-2021 הגיש אקירוב בקשה לרשות להיתר שליטה, אך הרשות הציבה בפניו קשיים והודיעה לו, כי לא יוכל לקבל את היתר השליטה באמצעות אלרוב, בגלל חוק הריכוזיות שאינו מאפשר יותר משתי שכבות במבנה. אחת האפשרויות שנבחנה על ידי אקירוב אז היא רכישה פרטית באמצעות משפחת אקירוב.

בשבוע שעבר הודיעה אלרוב לרשות שוק ההון כי "החברה בוחנת מתווה נוסף לאלה שכבר דובר עליהם, ואשר לפיו החברה לא תיחשב כחברת שכבה לצורכי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, וזאת אף בהתאם לפרשנות המוצגת על ידכם". כלומר, על ידי מחיקת אלרוב מהמסחר בבורסה, למשל, היא לא תיחשב חברת שכבה ובכך מקווה אקירוב לפתור את סוגיית חוק הריכוזית שמונעת ממנו רכישת השליטה בכלל ביטוח. 

x