ההאטה בפעילות המגזר העסקי נמשכת - מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1% ביוני

ההאטה בפעילות המגזר העסקי נמשכת; ההאטה הכלכלית באה לידי ביטוי גם בשוק העבודה

 

 

 
Image by Ahmad Ardity from PixabayImage by Ahmad Ardity from Pixabay
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/07/2023

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יוני 2023. ההאטה בפעילות הכלכלית של המגזר העסקי  נמשכת. כאמור בהודעות קודמות, ההאטה המקומית נובעת משילוב של האטת הפעילות הכלכלית בעולם ושל השפעת הניסיון לשינוי קיצוני של מערכת המשפט בארץ. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מבטא תנודות של הצריכה הפרטית, ללא מגמת עלייה. גם מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, מבטא תנודות בפעילות הענף, ללא מגמת התרחבות, ומצביע על חולשה בצד ההיצע. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור מקומי, שב לרדת, בהמשך לירידות שהחלו בחודש אוקטובר 2022. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד שוב ונראה שההאטה הכלכלית באה לידי ביטוי גם בשוק העבודה.

לתשומת ליבכם: מודל המדד עודכן; לכן, נוסף על השינויים החודשיים לאחור, הנובעים מעדכוני נתונים לאחור של הלמ"ס, ישנם גם שינויים  הנובעים מעדכון המודל. חשוב לציין שהתמונה הכלכלית לאחר עדכון המודל, לא השתנתה.     

רכיבי מדד יוני כוללים: ירידה של 0.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר עלייה של 0.7% בחודש אפריל; עלייה של 0.8% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי לאחר ירידה של 1.1% בחודש אפריל; ירידה של 3.4% במדד היבוא בחודש יוני, לאחר עלייה של 0.2% בחודש מאי; וירידה של 0.6% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אפריל, לאחר ירידה של 0.3% בחודש מרץ.
___________________
מדד מלניק, שפותח ע"י פרופ' רפי מלניק, מאוניברסיטת רייכמן, מאבחן בזמן אמת את רמת הפעילות ואת התפניות בפעילות המשקית בישראל. מדד מלניק מורכב מנתונים בסיסיים, שמתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

פרופ' רפי מלניק (Ph.D. אוניברסיטת ברקלי) מכהן כנשיא אוניברסיטת רייכמן והיה חבר בוועדה המוניטרית של בנק ישראל. מדד מלניק פורסם לראשונה במסגרת מחקרו של פרופ' מלניק "מחזורי עסקים בישראל" יוני 2002, רבעון לכלכלה, תשס"ב 2, עם עובד. 

x