3D Systems מעלה את תחזית הסינרגיות התפעוליות ל-110 מיליון דולר ומספקת ערך גבוה יותר לבעלי המניות

החברה מדווחת על תאריך יעד להשלמת הליך בדיקת הנאותות והמו"מ על הסכם המיזוג עם סטרטסיס

 

 

 
Image by ZMorph3D from PixabayImage by ZMorph3D from Pixabay
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/07/2023

חברת 3D Systems מעלה את תחזית הסינרגיות התפעוליות מ-100 מיליון דולר ל-110 מיליון דולר, כתוצאה משיחות בדיקות הנאותות שנמשכות, ומספקת ערך גבוה יותר לבעלי המניות.

מכוונת להשלמה הדדית של בדיקות הנאותות והמשא ומתן על הסכם המיזוג עם סטרטסיס עד ה-4 באוגוסט.

3D Systems (NYSE: DDD) מדווחת על תאריך יעד להשלמת בדיקות הנאותות והשיחות בנוגע להסכם המיזוג עם סטרטסיס (NASDAQ: SSYS) – עד לא יאוחר מה-4 באוגוסט 2023. תאריך היעד מהווה את פסגת המאמצים שהחלו עם ההודעה של דירקטוריון סטרטסיס מה-17 ביולי 2023 כי ההצעה המחייבת של 3D Systems "צפויה, באופן סביר, להתקבל כ'הצעה עדיפה', בהתאם להגדרות הקבועות בהסכם המיזוג של סטרטסיס עם “Desktop Metal (NYSE: DM). עם סיום מאמצים אלו מצד סטרטסיס ו-3D Systems בתאריך ה-4 לאוגוסט או תאריך סמוך לו, 3D Systems מצפה כי סטרטסיס תהיה בעמדה בה היא מסכימה עם Desktop Metal לבטל את ההסכם ביניהן, 3D Systems תשלם את דמי הביטול שסטרטסיס תהיה חייבת ל-Desktop Metal, וסטרטסיס ו-3D Systems יחתמו על הסכם מיזוג.

בנוסף, 3D Systems מאשרת כי האופן והתמורה שהוצעו על ידה עבור כל מנייה של סטרטסיס ב-13 ביולי מהווים את ההצעה האחרונה והטובה ביותר מצד החברה. בהתאם להצעה המחייבת מתאריך ה-13 ביולי, כל מנייה של סטרטסיס תומר ל-7.5 דולר במזומן ו-1.5444 מניות בחברה המאוחדת ותביא לכך שבעלי המניות של סטרטסיס יחזיקו בכ-44% מהחברה המאוחדת, בנוסף לתשלום במזומן של כ-540 מיליון דולר.

3D Systems עדיין ערוכה ומזומנה לפתור כל הערה מצד סטרטסיס הנוגעת לתנאים, פרט לאופן ולתמורה המוצעים בהסכם המיזוג, כי שנקבעו בהסכם המיזוג מה-13 ביולי אשר דווח פומבית לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC).

מאז ה-17 ביולי, צוותי ההנהלה והיועצים של שתי החברות החליפו ביניהם חומרים הנוגעים לבדיקת נאותות וקיימו פגישות מרובות בכדי לדון בסינרגיות, בתחזיות הפנימיות ובאישור נושאים אחרים הנוגעים לאטרקטיביות שבמיזוג. בהתבסס על חילופי המידע והפגישות שנערכו, ועדיין מתקיימים, 3D Systems מעלה כעת את התחזיות הראשוניות שלה ובטוחה שהיא תוכל לספק סינרגיות תפעוליות בהיקף של לפחות 110 מיליון דולר, בהשוואה להערכות הקודמות שלה להיקף של 100 מיליון דולר.

הסכם המיזוג אותו הגישה 3D Systems ב-13 ביולי מתחקה אחר הוראות הסכם המיזוג עם Desktop Metal והוא כולל מספר הוראות לטובת בעלי המניות של סטרטסיס שאינן מופיעות בהסכם המיזוג עם Desktop Metal. הוראות אלו נועדו לשפר את הוודאות לסגירת העסקה, ולשפר את יכולתה של סטרטסיס למקסם ערך עבור בעלי המניות, כולל הוראה לדירקטוריון סטרטסיס לבטל את הסכם המיזוג בכדי לקבל הצעה עדיפה.

כפי שמפורט במסמך F-4 המתאר את העסקה שהגישה סטרטסיס ל-SEC, סטרטסיס השלימה את בדיקת הנאותות של Desktop Metal תוך 14 ימים, ובמקביל השלימה את המשא ומתן הנוגע להסכם המיזוג עם Desktop Metal תוך שבעה ימים.

ד"ר ג'פרי גרייבס, נשיא ומנכ"ל החברה מסר: "אנו שמחים שהצלחנו להעלות את התחזיות שלנו לסינרגיות התפעוליות לאחר הדיונים הראשונים בין החברות. הערך של המיזוג הזה ברור וההצעה המחייבת שלנו מהווה פרמיה משמעותית לבעלי המניות של סטרטסיס. התפקיד שלנו כעת הוא להתקדם במהירות בכדי לממש את הערך הזה. עברו שבועיים מהיום בו קבע הדירקטוריון של סרטסטיס כי ההצעה שלנו צפויה, באופן סביר, להתקבל כחלופה טובה יותר למיזוג עם Desktop Metal. אנו מחויבים באופן מלא להמשך השיחות עם סטרטסיס בכדי להשלים את הליכי בדיקות הנאותות ההדדיים. בנוסף, אנו מוכנים לגבש הסכם סופי המשקף את האופן והתמורה של הצעת המיזוג המהווה את הבסיס להחלטת הדירקטוריון של סטרטסיס מלפני שבועיים. אנו מאמינים כי נוכל להשלים את התהליכים הללו בעוד שמונה ימים לכל המאוחר, וקבענו את ה-4 באוגוסט כתאריך יעד."

x