תגובת סטרטסיס להודעת 3d Systems

סטרטסיס עדיין ממתינה למידע רב מ-3D Systems בקשר לבדיקת הנאותות ולניתוח הרגולטורי | המניה הגיבה בירידה אמש בוול סטריט

 

 

 
הדגמות של מודלים שהודפסו מדפסות של סטרטסיס, קרדיט: סטרטסיסהדגמות של מודלים שהודפסו מדפסות של סטרטסיס, קרדיט: סטרטסיס
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/07/2023

סטרטסיס בע"מ (נאסד"ק:SSYS), פרסמה את תגובתה בנוגע להודעת חברת 3D Systems:

בניגוד להצהרותיה של 3D Systems בהודעה לעיתונות שפרסמה החברה, באשר לחילופי מידע הנדרש במסגרת בדיקת נאותות ופגישות מרובות בין הצדדים, סטרטסיס החלה לספק במהירות את הנתונים שביקשה 3D עבור הבדיקה, ובנוסף כבר ערכה ישיבות הנהלה בנושא. 

מהצד השני, סטרטסיס ביקשה שוב ושוב ש- 3D תשוב עם המידע הדרוש לצורך השלמת בדיקת הנאותות, כמו גם הערכתה לגבי סינרגיות שליליות פוטנציאליות על ההכנסות. בעוד ש 3D -סיפקה ניתוח של סינרגיית עלויות ברמת עקרונית בלבד, עדיין חסרים פרטים קריטיים לביסוס טענות הסינרגיה בצד העלויות. כמו כן, על אף שהשתמע מהודעת 3D  שהיא משתפת פעולה, סטרטסיס עודנה ממתינה לכל המידע האמור מ- 3D. עבור עסקה שבה רוב שיקולי המיזוג המוצע מבוססים על המניות הרגילות של 3D , דירקטוריון סטרטסיס חייב להבין את הפרטים המכריעים הללו על מנת לקבל החלטה אחראית ומושכלת.

בנוסף, מציינת סטרטסיס כי 3D הוסיפה לראשונה כי הצעתה הפומבית מה-13 ביולי 2023 היא גם "ההצעה הטובה והסופית" ((best and final בנוגע לשיקולים על אופן וסכום המיזוג. 3D אינה מציינת אם אלו היו פני הדברים ב-13 ביולי 2023 והאם, מתי או מדוע השתנתה דעתה לגבי מו"מ. ללא קשר להצהרה ולטקטיקות המשתנות של 3D, דירקטוריון סטרטסיס ישקול כל הצעה והצעה בצורה הוליסטית, תוך התחשבות בבדיקת הנאותות והניתוח הדרושים, כולל ניתוח רגולטורי. אם  3D אכן רצינית בכוונת המיזוג עם סטרטסיס, הדרך לשם נמצאת בשיתוף פעולה ובשקיפות, ולא בהצהרות פומביות מעוותות.

ברגע ש-3D תספק את המידע לגבי בדיקת הנאותות הנדרשת, דירקטוריון סטרטסיס יוכל לנקוט עמדה באשר להצעה מ-13 ביולי 2023, או בנוגע לכל הצעה מתוקנת ומשופרת נוספת, שהוגשה על ידי 3D, האם היא נחשבת Superior Proposal, כפי שהוגדר בהסכם המיזוג עם דסקטופ מטאל. 

בהקשר זה ,סטרטסיס והדירקטוריון שלה מצפים ש- 3Dתתקשר עימם באופן קונסטרוקטיבי כחלק מהמאמצים למקסם את הערך עבור כל בעלי המניות של סטרטסיס. 

כפי שהוכרז בעבר, ב-25 במאי 2023, סטרטסיס התקשרה בהסכם מיזוג עם Desktop Metal, לפיו הסכימה דסקטופ מטאל למיזוג עם סטרטסיס בעסקת החלפת מניות מלאה. סטרטסיס נשארת מחויבת לתנאי הסכם זה. דירקטוריון סטרטסיס לא קבע כי ההצעה המתוקנת של D3 מיום 13 ביולי 2023 מהווה למעשה Superior Proposal כהגדרתה בהסכם המיזוג עם דסקטופ מטאל, ולא שינה את אישורו, המלצתו והכרזתו פה אחד בדבר כדאיות העסקה עם דסקטופ מטאל. סטרטסיס תמשיך למלא אחר כל התנאים וההוראות של הסכם המיזוג עם דסקטופ מטאל.

x