רון בנצור, יו"ר ומנכ"ל נובקטיס פארמה: "חיזקנו משמעותית את מצבה הפיננסי של החברה, וסיימנו את הרבעון עם מזומן בהיקף של כ-24.6 מיליון דולר"

החברה מדווחת על גידול בהפסד הנקי של כ-2.1 מיליון דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד | המניה מגיבה בירידה של 2.13%

 

 

 
Photo Katarzyna Bialasiewicz Dreamstime.comPhoto Katarzyna Bialasiewicz Dreamstime.com
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/08/2023

נובקטיס פארמה, אינק. (נסד"ק: NVCT), חברה ביוטכנולוגיה המתמקדת בטיפולים חדשניים במצבים חמורים בהם קיים צורך רפואי אשר אין לו מענה, פרסמה את התוצאות הכספיות לרבעון השני של 2023 וסיפקה עדכון על התקדמות צנרת המוצרים. 

רון בנצור, יו"ר ומנכ"ל נובקטיס, מסר
: "במהלך הרבעון השני, קידמנו באופן משמעותי את תוכניות הפיתוח שלנו, NXP800 ו-NXP900. בתוכנית NXP800, התחלנו את הניסוי הקליני שלב 1b, הנערך בזרוע אחת בהתוויה פתוחה, בסרטן השחלות מסוג קרצינומה העמיד לכימותרפיה מסוג פלטינום, שעבר מוטציה ב-ARID1a, והניסוי ממשיך להתנהל כמתוכנן. אנו צופים לקבל נתונים ראשוניים מהניסוי שלב 1b ברבעון הראשון של 2024". מר בנצור המשיך, "כמו כן, נתונים קליניים שהתקבלו ממספר מודלים פרה-קליניים תומכים בהרחבת התוכנית הקלינית עבור NXP800 להתוויות פוטנציאליות נוספות, כגון סרטן כיס מרה ודרכי מרה (cholangiocarcinoma)".

בהתייחס לתוכנית הפיתוח NXP900, הוסיף מר בנצור, "עבור NXP900, אושרה על ידי ה FDA הבקשה לתרופה חדשה (IND), ואנו מצפים להתחיל את הניסוי הקליני שלב a1 של העלאת המינונים ברבעון הנוכחי". מר בנצור הוסיף, "לסיכום, חיזקנו משמעותית את מצבה הפיננסי של החברה, וסיימנו את הרבעון עם מזומן בהיקף של כ-24.6 מיליון דולר. אנו מצפים שסכום זה יאפשר המשך תמיכה בפעילות המתוכננת אל תוך החציון הראשון של 2025".

הניסוי הקליני שלב 1b של NXP800 לטיפול בסרטן השחלות העמיד לכימותרפיה מסוג פלטינום, שעבר מוטציה ב-ARID1a ממשיך כמתוכנן.

בקשת ה-IND עבור NXP900 אושרה על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA), הניסוי הקליני שלב 1a צפוי להתחיל ברבעון השלישי של 2023.

תוצאות פיננסיות לרבעון השני של 2023:

יתרות המזומנים, שווי המזומנים וניירות ערך סחירים של החברה נכון ליום ה-30 ביוני, 2023, הסתכמו בכ-24.6 מיליון דולר, לעומת כ–20.0 מיליון דולר נכון ליום ה-31 בדצמבר 2022. הגידול של כ–4.6 מיליון דולר נבע בעיקר ממימוש אופציות מההנפקה הפרטית שבוצעה ביולי 2022 ("PIPE").

הוצאות המחקר והפיתוח בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2023 הסתכמו בכ-4.3 מיליון דולר, לעומת כ-2.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול של כ-1.8 מיליון דולר בהוצאות המחקר והפיתוח נבע בעיקר מתגמול מבוסס מניות שאינן במזומן, ועלויות ייצור. הוצאות המחקר והפיתוח בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2023, כללו כ-0.6 מיליון דולר בתגמול מבוסס מניות שאינו במזומן, וכ-0.9 מיליון דולר תשלום בגין תמיכה חד פעמית במחקר ותשלומי אבני דרך הקשורים להסכמי הרישוי עבור NXP800 ו-NXP900.

הוצאות הנהלה וכלליות בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2023, הסתכמו בכ-1.5 מיליון דולר, לעומת סך של כ-1.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-0.4 מיליון דולר. הוצאות הנהלה וכלליות בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2023, כללו גם כ-0.4 מיליון דולר בתשלום מבוסס מניות שאינו במזומן.

ההפסד הנקי של החברה בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2023, הסתכם בכ-5.7 מיליון דולר, לעומת כ-3.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-2.1 מיליון דולר. ההפסד הנקי בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2023, כלל כ-1.0 מיליון דולר בתגמול מבוסס מניות שאינן במזומן וכ-0.9 מיליון בהוצאות חד-פעמיות, הקשורות להסכמי הרישוי עבור NXP800 ו-NXP900.

x