אודיטי פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני מעלה תחזיות ל-2023

גידול של 55% בהכנסות ו-60% ברווח הגולמי

 

 

 
אורן הולצמן, מייסד ומנכ״ל החברה. צילום: יח״צאורן הולצמן, מייסד ומנכ״ל החברה. צילום: יח״צ
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/08/2023

רבעון שיא לאודיטי. מכה את התחזיות ומעלה את התחזית לשנת 2023, מעל התוכנית.

החברה מאיצה את הצמיחה ברווחיות חזקה:
 
גידול של 55% בהכנסות שהסתכמו ב-151.3 מיליון דולר לעומת 97.7 מ׳ ד׳ ברבעון המקביל אשתקד.

גידול של 60% ברווח הגולמי שהסתכם ב-106.8 מיליון דולר לעומת 66.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות עלה ל-70.6% לעומת 68.2% ברבעון המקביל אשתקד.

Ebitda מתואם של 41.8 מיליון דולר לעומת 23.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

גידול של 76% ברווח הנקי המתואם שהסתכם ב-32.3 מיליון דולר לעומת 18.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

רווח של 0.52 דולר למניה לעומת 0.29 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד.
x