גל קרבינר, מנכ"ל פאגאיה טכנולוגיות: "מעלים את התחזית לנפח הפעליות ול-EBITDA מתואם ל-2023"

מדווחת על תוצאות הרבעון השני לשנת 2023

 

 

 
Photo Iryna Drozd Dreamstime.comPhoto Iryna Drozd Dreamstime.com
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/08/2023

החברה עלתה על התחזיות לרבעון השני בכל המדדים

נפח פעילות (Network Volume, להלן: "נפח פעילות") לשיא של 1.96 מיליארד דולר.

סך ההכנסות והכנסות אחרות צמח ב-8% ל-195.6 מיליון דולר לעומת התקופה הקודמת.

ה-EBITDA המתואם גדל כמעט פי 3 לעומת תקופה קודמת ל-17.5 מיליון דולר.

החברה מעדכנת את תחזית נפח הפעילות וה-EBITDA המתואם לשנת 2023

פאגאיה טכנולוגיות בע"מ (NASDAQ PGY) ("פאגאיה", "החברה" או "אנחנו"), חברת טכנולוגיה גלובלית המספקת תשתית של בינה מלאכותית עבור האקו-סיסטם הפיננסי, פרסמה תוצאות כספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2023 וסיפקה תחזית לרבעון השלישי של 2023 ולשנת 2023.

"השגנו עוד רבעון חזק תוך קידום משימת הליבה שלנו, לספק יותר אשראי ליותר אנשים", אמר גל קרובינר, מייסד שותף ומנכ"ל פאגאיה טכנולוגיות. "נפח הפעילות הגיע לשיא ואנו ממשיכים לספק תוצאות עקביות עבור שותפינו להלוואות ועבור המשקיעים שלנו. הובלנו הישגים ברי-קיימא ברווחיות על ידי העלאת המונטיזציה של הפעילות וריסון עלויות. עם המשך המומנטום בפעילותנו העסקית, אנו מעלים את התחזית לנפח הפעילות ול-EBITDA המתואם לשנת 2023".

תוצאות פיננסיות מרכזיות לרבעון השני של 2023

כל ההשוואות הן לעומת התקופה המקבילה ב-2022 על בסיס שנתי, אלא אם צוין אחרת.

נפח פעילות גדל ל-1.96 מיליארד דולר (מעל התחזית של 1.80 עד 1.90 מיליארד דולר), גידול שהונע על ידי צמיחה בורטיקל ההלוואות האישיות ונתמך על ידי שותפים חדשים בתחומי הלוואות הרכב ואשראי בנקודות מכירה, וקוזז בחלקו על ידי התמשכות שיעור ההמרה הנמוך של נפח הבקשות באופן רוחבי בכל הפורטפוליו.

החברה גייסה 3.1 מיליארד דולר בשבעה איגוחים של אג"ח מגובות נכסים ("ABS") במחצית הראשונה של השנה, ושוב הייתה למנפיקה המובילה בארה"ב של ABS מגובות הלוואות אישיות לפי גודל הנפקות ברבעון השני.

סך ההכנסות וההכנסות האחרות עלו ב-8% ל-195.6 מיליון דולר (מעל התחזית של 180 עד 190 מיליון דולר), גידול שנבע בעיקר בשל עליה בהכנסות מעמלות, שצמחו ב-14% והיוו כ-95% מסך ההכנסות וההכנסות האחרות.

הכנסות מעמלות בניכוי עלויות ייצור ("FRLPC") עלו ב-12% ל-65.1 מיליון דולר. FRLPC כאחוז מנפח הפעילות ("מרווח FRLPC") היה 3.3%, בהתאם לטווח היעד של החברה שעמד על 3%-4% מנפח הפעילות.

ה-EBITDA המתואם גדל כמעט פי שלושה ל-17.5 מיליון דולר (מעל התחזית של 510 מיליון דולר), גידול שהונע בעיקרו על ידי עלייה ב-FRLPC והתייעלות בעלויות.

רווח נקי מתואם של 0.9 מיליון דולר, ללא הוצאות תשלום מבוסס מניות, שינוי בשווי ההוגן של התחייבות כתבי אופציה והוצאות חד פעמיות.

הפסד נקי המיוחס לבעלי המניות של פאגאיה של 31.3 מיליון דולר, לעומת 175.3 מיליון דולר בשנה הקודמת, בשל המשך שיפור בתוצאות התפעוליות והפחתה בהוצאות שאינן במזומן כגון הוצאות תשלום מבוסס מניות.


3 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 120.5 אלפי ב-PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A
קרנות נאמנות שמחזיקות את PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A
x