אלי לביא, מנכ"ל סאני תקשורת: "החברה הצליחה במהלך הרבעון לשמור על רף הכנסות גבוה בצל אי-הוודאות הכלכלית הגלובלית"

הכנסות סאני תקשורת ברבעון השני של 2023 ירדו ב- 50 מיליון לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב-194 מיליון שקל | המניה מגיבה בירידה

 

 

 
אלי לביא, צילום: פזית אסוליןאלי לביא, צילום: פזית אסולין
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/08/2023

סאני תקשורת מקבוצת לפידות קפיטל מדווחת על תוצאות Q2 לשנת 2023.

הרווח הנקי של החברה במהלך הרבעון הסתכם בכ-5.8 מיליון שקל. ההון העצמי של סאני הסתכם בסוף הרבעון השני בסך של כ-280.1 מיליון שקל. יתרת מזומני החברה - כ-77 מיליון שקל. 

החברה קיבלה את אישור בית המשפט להפחתת הון וחלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של 60 מיליון שקל.

אלי לביא, מנכ"ל סאני תקשורת: "סאני תקשורת ממשיכה למקד את מאמציה בשמירה על היקף המכירות הגבוה והתייעלות תפעולית, על מנת למתן את ההשפעות המאקרו-כלכליות, ייקור התשומות והמימון. סאני תמשיך להציע ללקוחותיה את השירות הטוב והמקצועי ביותר".

סאני תקשורת סלולרית, מקבוצת לפידות קפיטל, היבואנית הרשמית של מוצרי סמסונג מובייל בישראל, מפרסמת את תוצאות הרבעון השני לשנת 2023 ומראה המשכיות בשמירה על רווחיות נאה בצל התנודתיות בשוק הסלולר. 

הכנסות החברה ברבעון השני לשנת 2023 הסתכמו בכ-194 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-244 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ולעומת כ-240 מיליון שקל ברבעון הראשון בשנת 2023. הקיטון ברבעון הנוכחי נובע מהקדמת השקת מכשיר הדגל S23 לרבעון הראשון של שנת 2023 וכתוצאה מהאטה כללית בביקושים בשוק מוצרי הצריכה.

הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2023 הסתכם ב-20.7 מיליון שקל (כ-10.7% מסך ההכנסות) בהשוואה לרווח גולמי של 33.7 מיליון שקל (כ-13.8% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד ולרווח גולמי של 33.7 מיליון שקל (כ-14.1% מסך ההכנסות) ברבעון הראשון בשנת 2023. 

ה- EBITDAברבעון השני לשנת 2023 הסתכם בכ-8.2 מיליון שקל כ-4.2% מסך ההכנסות, לעומת  EBITDA בסך 19 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (מנוטרל רווח חד-פעמי של 19 מיליון שקל) כ-7.8% מסך ההכנסות, ו-EBITDA של כ-20.7 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023 כ-8.7% מסך ההכנסות.

הוצאות (הכנסות) מימון – הכנסות המימון נטו ברבעון השני לשנת 2023 הסתכמו ב-2 מיליון שקל לעומת הכנסות מימון בסך של כ-1 מיליון ברבעון המקביל אשתקד, ולהוצאות של כ-4.43 מיליון שקל ברבעון הראשון בשנת 2023.

הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2023 הסתכם ב-5.8 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 13.0 מיליון שקל ללא רווחים חד-פעמיים בתקופה המקבילה אשתקד ו-10.2 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023. הירידה נובעת בעיקר מהקדמת ההשקה של S23 ומהמצב המאקרו-כלכלי בישראל שהשפיע על ביקושים למוצרי החברה. בהשוואה לרבעון הראשון לשנת 2023, קטן הרווח הנקי בכ-4.3 מיליון שקל.

ההון עצמי הסתכם בסוף הרבעון השני בסך של כ-280.1 מיליון שקל (כ-56.4% מסך המאזן) ויתרת המזומנים כולל נכסים פיננסים הסתכמו בכ-77 מיליון שקל. בחודש מרץ 2023 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד נוסף בסך 60 מיליון שקל לבעלי מניותיה, לאחר שקיבל באחרונה את אישור בית המשפט עבור הפחתת ההון וחלוקת הדיבידנד.

אלי לביא, מנכ"ל סאני תקשורת: "החברה הצליחה במהלך הרבעון לשמור על רף הכנסות גבוה, וזאת בצל האי-ודאות הכלכלית הגלובלית, התנודתיות בשער הדולר וכן שינוי בסביבה העסקית של שוק מוצרי הצריכה הטכנולוגיים, בין היתר כתוצאה מעליית הריבית המתמשכת. סאני תקשורת ממשיכה למקד את מאמציה בשמירה על היקף המכירות הגבוה והתייעלות תפעולית, על מנת למתן את ההשפעות המאקרו-כלכליות, ייקור התשומות והמימון. סאני תמשיך להציע ללקוחותיה את השירות הטוב והמקצועי ביותר".

לגרף סאני תקשורת לחצו כאן

87 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 43.63 מיליון בסאני תקשורת
קרנות נאמנות שמחזיקות את סאני תקשורת. לרשימה המלאה
x