האם אנחנו לקראת תחרות על הסליקה הפנסיונית?

בישראל פועלת כבר 11 שנה חברת סוויפטנס כמפעילה בלעדית של המסלקה הפנסיונית, רשות שוק ההון מפרסמת קול קורא לגורמים העוסקים בתחום הפנסיוני, במסגרת בחינת מעבר לריבוי מסלקות

 

 

 
Photo Pension Picstudio Dreamstime.comPhoto Pension Picstudio Dreamstime.com
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/08/2023

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הודיעה כי היא בוחנת בימים אלו את מבנה השוק הרצוי להעברת מידע בשוק החיסכון הפנסיוני; בכלל זה היא בוחנת את שינוי המודל הקיים, לפיו, הפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית מתופעלת על ידי ספק יחיד. במסגרת זו, נבחנת גם החלופה של מעבר למודל של מתן רישיונות אשר במסגרתו מספר ספקים יוכלו לקבל רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית. הרשות מנמקת את הבחינה לטובת קידום התחרות בשוק.

לשם בחינת התועלות האפשריות וההיתכנות למעבר למודל ריבוי רישיונות, הרשות פרסמה היום קול קורא ובו היא מזמינה גורמים שונים העוסקים בתחום, חברות המעוניינות לתפעל מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, לרבות משתמשי המסלקה הפנסיונית, לתת התייחסות לנושא בדגש על ההיבטים המפורטים בקול הקורא.

בשנת 2012 פורסם מכרז פומבי להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית ובו נבחרה חברת סוויפטנס בע"מ, כספק הזוכה, והיא מפעילה את המסלקה עד היום.

מהרשות נמסר כי "בין התועלות האפשריות שנבחנות ביחס למהלך זה, הן האפשרות להוזלת עלויות ולשיפור השירות לכלל השחקנים בשוק (חוסכים, מעסיקים, בעלי רישיון וגופים מוסדיים). בנוסף, בחינת המהלך נעשית על רקע ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו בשנים האחרונות במערכות פיננסיות בארץ ובעולם ועל רקע כניסתו לתוקף של חוק שירותי מידע פיננסי התשפ"א-2021".

בין הנושאים אליהם אמורים להתייחס המשיבים לקול הקורא:

האם קיימת היתכנות בתנאי השוק הנוכחיים למעבר למודל רישיונות כך שתפעל יותר ממערכת אחת שתספק את השירותים הנדרשים?  

כיצד מעבר למודל רישיונות ישפיע על כלל השחקנים בשוק החיסכון הפנסיוני? 

מה תהיינה ההשלכות של מעבר למודל רישיונות, מבחינה עסקית, טכנולוגית, תחרותית או אחרת, ומהם היתרונות, החסרונות, התועלות והחסמים ביישום המהלך?

מהו זמן ההיערכות הנדרש להקמת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית נוספת? 

מהי הטכנולוגיה הרצויה להעברת מידע בין הגורמים השונים? האם באמצעים טכנולוגיים הדומים לאמצעים הקיימים כיום בשוק, או באמצעים אחרים? האם הטכנולוגיה הנבחרת היא גורם המשפיע על היתכנות המודל של ריבוי רישיונות?

האם נכון שכל מפעיל מערכת יבחר את הטכנולוגיה המתאימה לו או דרש לקבוע סטנדרט טכנולוגי אחיד?

האם ישנם שירותים נוספים שנכון יהיה להוסיפם מעבר לשירותים הקיימים שנקבעו בחוזר מבנה אחיד?

תשובות לרשות ניתן להעביר עד ה-14 בספטמבר.

x