פורסם ברשומות תיקון לחוק העונשין בנושא גביית דמי חסות

ביום 2.8.2023 פורסם ברשומות חוק העונשין (תיקון מס' 146 והוראת שעה), התשפ"ג-2023 (להלן "החוק"), לאחר שהוגש כהצעת חוק פרטית, ועבר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית ביום 30.7.2023

 

 

 
Image by Arek Socha from PixabayImage by Arek Socha from Pixabay
 

רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/08/2023

החוק נועד להתמודד עם תופעת גביית דמי חסות מבעלי עסקים או מכל אדם על ידי גורמים עבריינים. בדברי ההסבר נכתב "המציאות בשטח מוכיחה כי איום לשם סחיטת אדם או בעל עסק לא תמיד נעשה בצורה מפורשת וגלויה אלא באופן מרומז, בהסתמך על זהות המאיים, על זהות שולחו או על "השם" שיצא לו באזור. בנוסף, המשטרה נתקלת במצבים בהם ארגוני פשע המתחזים לחברות שמירה גובות מבעלי עסקים כסף עבור "שירותי שמירה" לכאורה, כאשר בפועל לא מסופק שירות כלשהו". 

החוק קובע, בסעיף 428א, עבירה של גביית דמי חסות בשתי דרגות: א. גביית דמי חסות תוך כדי ניצול מצוקתו של אדם. החוק קובע חזקה, לפיה אם התבצעו עבירות גוף או רכוש בסביבת מגוריו או עסקיו של אדם, שנדרש למתן תמורה באופן שיטתי או מתמשך, שמעצם טיבן עלולות לגרום לחשש לפגיעה בגוף או ברכוש של האדם או משפחתו, חזקה כי גובה דמי החסות ידע כי התמורה ניתנה עקב מצוקה של האדם, אלא אם כן הוכיח אחרת. העונש בגין עבירה זו הינו שש שנות מאסר. ב. גביית דמי חסות תוך כדי איום. העונש בגין עבירה זו הינו בין שבע לתשע שנות מאסר.

סעיף 428ב לחוק קובע עונש מאסר מינימום, אלא אם החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו של העבריין. בנוסף, החוק קובע הסדר חילוט פלילי, בנוסף לכל עונש שהוטל במסגרת גזר הדין, וחילוט בהליך אזרחי, ללא הרשעה בהליך הפלילי, בהתקיימות התנאים הקבועים בסעיף.

החוק נחקק כהוראת שעה לחמש שנים.
x