מדד שלישי ברציפות בשיעור נמוך מהציפיות

קצב שנתי של אינפלציה ירד ל-3.3%

 

 

 
רונן מנחם, קרדיט: יח״צרונן מנחם, קרדיט: יח״צ
 

רונן מנחם, מזרחי טפחות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/08/2023

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי 0.3%, חודש שלישי ברציפות בשיעור נמוך מהציפיות, או ברף התחתון שלהן.

הקצב השנתי של האינפלציה ירד בחדות ל-3.3% בלבד, קרוב לרף העליון של יעד האינפלציה.

גם ליבת האינפלציה רשמה ירידה דומה.

עם זאת, לבנק ישראל עדיין נכונה מלאכה רבה.

ראשית יש לזכור כי בחודש אוגוסט שעבר היה המדד שלילי ומאחר ומדד אוגוסט השנה צפוי להיות חיובי, האינפלציה עשויה לעלות שוב לאזור 4%.

שנית, הפיחות המהיר בשער השקל בימים האחרונים מותיר אותו ברמת פיחות יתר של כ-10% ולכן הוא מהווה גורם אינפלציוני שעלול להעיב על המדדים הקרובים.

כמו כן, סעיף הדיור, המהווה 26% מהמדד, ממשיך לעלות בקצב מהיר של 0.7% החודש וכ-6.3% ב-12 החודשים האחרונים. חוזי שכירות שבהם שוכרים מתחלפים עלו ב-9% בחודש האחרון. לכן אין כרגע צפי להתמתנות קרובה של ממש בהתייקרויות של סעיף מרכזי זה ועוד לא נצפית השפעת ההאטה החדה שנרשמה גם החודש במחירי הדירות בבעלות.

לבסוף, יש לזכור כי בשוקי הסחורות שבו מחירי המזון והנפט לעלות והם עלולים להאיץ את מדדי המחירים ליצרן ודרכם ההתייקרות תחלחל למדדים לצרכן.

בשורה התחתונה, מדד יולי-23 יכול לאפשר לבנק ישראל להותיר את הריבית על כנה בחודש הבא, אך לא ניתן לשלול כי הריבית תעלה בכל זאת בהמשך. להתנהגות השקל כנגד הדולר עד מועד ההחלטה ולאחר מכן תהייה חשיבות רבה וכך גם למחירי הסחורות.
x