ציון גינת, יו"ר אינרום: "ממשיכים להגדיל היקפי פעילות, ומבצעים השקעות נרחבות בהרחבת פעילות קיימת"

ההכנסות במחצית הראשונה הסתכמו לכ-613.8 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-7.6%, מתוכן כ-299.3 מיליון ש"ח ברבעון השני, צמיחה של כ-4.1% לעומת כ-287.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד | המניה בתגובה שלילית בבורסה

 

 

 
נועם שצ׳לקה, צילום: קרן מזורנועם שצ׳לקה, צילום: קרן מזור
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/08/2023

ה-EBITDA במחצית הראשונה צמח בכ-3.0% והסתכם לכ-116.9 מיליון ש"ח (19% מהמכירות), מתוכו כ- 53.9 מיליון ש"ח ברבעון השני, קיטון של כ-6.6% לעומת כ-57.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במחצית הראשונה צמח בכ-7.7%, והסתכם לכ-63.0 מיליון ש"ח (10.3% מהמכירות), מתוכו כ-27.7 מיליון ש"ח ברבעון השני, קיטון של כ-9% לעומת כ-30.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ציון גינת, יו"ר החברה, מסר: "אינרום ממשיכה להגדיל את היקפי פעילותה בכל התחומים, עם ביצועים טובים ותזרים חזק, המאפשרים לנו להמשיך במימוש אסטרטגיית הצמיחה שלנו, לרבות במסגרת כך, המשך ההשקעות הנרחבות שהקבוצה מבצעת בהרחבת הפעילויות הקיימות, לצד איתור ובחינת הזדמנויות נוספות להוספת פעילויות משלימות וסינרגטיות להצעת הערך של הקבוצה."

נועם שצ'לקה, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו מסכמים מחצית ראשונה חזקה, בה המשכנו לצמוח בכל הפרמטרים. לצד הפעילות השוטפת שלנו וכחלק מההיערכות שלנו ותוכניותינו האסטרטגיות להמשך צמיחה והתרחבות, עם ובתוך שווקי ליבת פעילותינו, אנו נמצאים בעיצומן של השקעות נרחבות בקווי הייצור השונים, להרחבה משמעותית של יכולות וקיבולות הייצור שלנו. כמו כן אנו בעיצומו של תהליך הקמת המפעל החדש לייצור לוחות גבס שיהווה מנוע צמיחה חזק ומשמעותי לקבוצה ולשרשרת הערך שהיא מציעה לקשת לקוחותיה בעולמות הבנייה."    

המכירות במחצית הראשונה הסתכמו בכ- 613.8 מיליון ש"ח, גידול של כ- 7.6% ביחס למכירות של  כ-570.6 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. ברבעון השני לשנת 2023 צמחו המכירות בכ-4.1% והסתכמו בכ-299.3 מיליון ש"ח לעומת כ-287.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול במכירות נבע בעיקר מהמשך צמיחה אורגנית במרבית תחומי הליבה ולמרות קיטון בימי העבודה ברבעון השני בהתחשב בעיתויי החגים, ובעיקר בתחום פתרונות הבנייה, לאור הביקושים הערים למוצרי פיתוח סביבתי על רקע שנת הבחירות לרשויות המוניציפליות הצפויות להיערך בסוף חודש אוקטובר השנה.

הרווח הגולמי הסתכם במחצית הראשונה בכ-213.6 מיליון ש"ח (34.8% מהמכירות), גידול של כ- 8.2% לעומת כ- 197.4  מיליון ש"ח (34.6%  מהמכירות) במחצית המקבילה אשתקד. ברבעון השני לשנת 2023 הסתכם הרווח הגולמי בכ-101.1 מיליון ש"ח (33.8% מהמכירות), גידול של כ-1.6% ביחס לרווח הגולמי ברבעון המקביל אשתקד שהסתכם בכ-99.5 מיליון ש"ח (34.6% מהמכירות). הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקר כנגזרת מהמשך הצמיחה  במכירות הקבוצה, ולמרות קיטון בימי העבודה ברבעון השני בהתחשב בעיתויי החגים. 

הרווח התפעולי במחצית הראשונה הסתכם בכ-88.1 מיליון ש"ח (14.4% מהמכירות), גידול של כ-5.9% לעומת כ-83.2 מיליון ש"ח (14.6% מהמכירות) במחצית המקבילה אשתקד. ברבעון השני לשנת 2023 הסתכם הרווח התפעולי בכ-39.4 מיליון ש"ח (13.2% מהמכירות), קיטון של כ-8.6% בהשוואה לכ-43.2 מיליון ש"ח (15% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ברווח התפעולי נבע בעיקר מהגידול ברווח הגולמי, אשר קוזז בעיקר ע"י גידול בהוצאות מכירה ושיווק, כנגזרת מהגידול במכירות כאמור ובהתחשב בהקדמת עיתוי הוצאות פרסום וקידום מכירות שנזקפו ברבעון השני.

ה-EBITDA במחצית הראשונה הסתכם בכ-116.9 מיליון ש"ח (19% מהמכירות) גידול של כ-3.0% לעומת כ- 113.5 מיליון ש"ח (19.9% מהמכירות) במחצית המקבילה אשתקד. ברבעון השני לשנת 2023 הסתכם ה-EBITDA לכ-53.9 מיליון ש"ח (18% מהמכירות), קיטון של 6.6% בהשוואה לכ-57.8 מיליון ש"ח (20.1% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי ב-EBITDA נגזר מהשינוי ברווח התפעולי כאמור. 

הרווח הנקי הסתכם במחצית הראשונה בסך של כ-63.0 מיליון ש"ח, מתוכו כ-27.7 מיליון ש"ח ברבעון השני, זאת בהשוואה לסך של כ-58.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, מתוכו כ-30.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, ומשקף עליה של כ-7.7% במחצית הראשונה וקיטון של כ-9% ברבעון השני בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

במסגרת אישור הדוחות לרבעון השני לשנת 2023, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ-6.9 מיליון ש"ח (כ-0.055 ש"ח למניה), המהווה, בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה, 25% מהרווח הנקי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה ברבעון השני לשנת 2023.

בסה"כ חילקה החברה מרווחי המחצית הראשונה של שנת 2023, דיבידנדים בסך כולל של כ- 15.7 מיליון ש"ח לבעלי מניותיה.

לגרף אינרום לחצו כאן

213 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 145.62 מיליון באינרום
קרנות נאמנות שמחזיקות את אינרום. לרשימה המלאה
x