10  קרנות הטובות ביותר בשנת 2010

חודש דצמבר הכריע את כף לטובת הקרנות המשקיעות במניות המשקיעות במדד היתר. מתוך 10 הקרנות הטובות ביותר לשנת 2010 8 מהן משקיעות במניות מדד זה. למעשה גם 2 הקרנות האחרות ברשימת 10 הטובות לשנת 2010 השקיעו לא מעט מנכסיהן במניות המרכיבות את מדד היתר אף על פי שהן אינן חלק מקטגוריה זו.

 

 
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/12/2010

חודש דצמבר הכריע את כף לטובת הקרנות המשקיעות במניות הנמצאות במדד היתר. מתוך 10 הקרנות הטובות ביותר לשנת 2010 8 מהן משקיעות במניות מדד זה. למעשה גם 2 הקרנות האחרות ברשימת 10 הטובות לשנת 2010 השקיעו לא מעט מנכסיהן במניות המרכיבות את מדד היתר אף על פי שהן אינן חלק מקטגוריה זו.

הקרן המובילה לשנת 2010 הינה: ילין לפידות יתר 

למעשה חברת ילין לפידות הינה החברה היחידה המכניסה לרשימה שתי קרנות. הקרן השנייה שלה הינה הקרן הגמישה שלה שהוקמה בסוף 2009.

יש לציין כי כל הקרנות ברשימה הצליחו להכות את מדד ת"א יתר שהיה המדד המוביל בתשואתו מבין כל מדדי הבורסה השנה ושעלה 26.82%. למעשה מרבית הקרנות בקטגוריית קרנות היתר הכו את המדד ואת תעודות הסל העוקבות אחר מדדי היתר.

דמי הניהול לעומת זאת גבוהים מאוד בקטגוריה זו 2.87% לשנה בממוצע. עמלת ההפצה לבנקים בקרנות אלו אף היא גבוה ועומדת על 0.8%. כאשר רשות ניירות ערך מקדמת הפחתה של עמלה זו ל 0.4% שכולה תועבר לטובת הציבור. כלומר בד בבד עם הפחתת העמלה יופחתו גם דמי הניהול בהתאם ולא יוכלו לשנותם, מנהלי הקרנות, במשך 6 חודשים.

להלן רשימת 10 קרנות הנאמנות הטובות ביותר לשנת 2010:

 שם קרן הנאמנותמנהל קרןתשואה לחודש דצמברתשואה בשנת 2010תשואה בשנת 2009תשואה בשנת 2008דמי ניהול ב % לשנה
1ילין לפידות יתר ילין לפידות7.69%40.16%128.48%-36.74%2.75
2אפסילון יתראפסילון9.56%38.73%121.55%-66.81%2.95
3מיטב יתרמיטב9.37%34.54%133.51%-54.87%3.50
4פסגות יתרפסגות7.33%33.47%110.28%-57.22%2.60
5מילניום פוטנציאל יתרמילניום10.70%32.87%106.04%-53.20%2.90
6תמיר פישמן יתרתמיר פישמן8.47%32.57%131.85%-53.31%3.00
7ילין גמישה ממוקדת ילין לפידות4.79%32.49%הוקמה בסוף 2009 2.25
8אלטשולר שחם יתר דיבידנדאלטשולר שחם5.05%32.28%125.01%-58.78%2.90
9טופ אלפא מניות איילון7.14%31.15%הוקמה בסוף 2009 2.95
10אקסלנס מבחר יתר אקסלנס8.60%30.64%165.98%-69.18%2.90
 ממוצע 7.87%33.89%102.27%-45.01%2.87
 מדד יתר ת"א  26.82%   

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.