אורי וטרמן, מנכ"ל שופרסל: "הביצועים ברבעון השני מעידים על חוסנה של הקבוצה"

"שופרסל פועלת להכנסת שותף לפעילות הפיננסים, להגדלת נתח השוק" | מציגה שיפור בפרמטרים התפעוליים ובשיעורי הרווחיות

 

 

 
אורי וטרמן, מנכ״ל קבוצת שופרסל, צילום: אלעד גוטמןאורי וטרמן, מנכ״ל קבוצת שופרסל, צילום: אלעד גוטמן
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/08/2023

הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה גדלו בכ-3.1% והסתכמו בכ-7.4 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-7.2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות הרבעון השני הסתכמו בכ-3.7 מיליארד ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד, וזאת למרות עיתוי חג הפסח.

גידול ברווח התפעולי במחצית הראשונה שהסתכם בכ-303 מיליון ש"ח המהווים כ-4.1% מההכנסות לעומת כ-209 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, שהיוו כ-2.9% מהכנסות הקבוצה.

גידול ברווח התפעולי ברבעון השני שהסתכם בכ-152 מיליון ש"ח המהווים כ-4.1% מההכנסות לעומת כ-107 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, שהיוו כ-2.9% מהכנסות הקבוצה.

הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-73 מיליון ש"ח לעומת כ-68 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, המהווה כ-2% מהכנסות הקבוצה.

תהליך הנעת מרכז השילוח האוטומטי במודיעין מתקדם בהתאם ליעדים. נכון למועד זה מספק כ-3,000 משלוחים ביום.

שופרסל פועלת להכנסת שותף או משקיע לפעילות הפיננסים כחלק מאסטרטגיית הרחבת הפעילות בעולמות הפיננסים של הקבוצה.

איציק אברכהן, יו"ר דירקטוריון שופרסל ואורי וטרמן, מנכ"ל קבוצת שופרסל, אמרו:

"הביצועים ברבעון השני מעידים על חוסנה של הקבוצה ועל יכולתה לנווט בסביבה עסקית מאתגרת. אנו עדים ליציבות וגיוון בפעילות הליבה בקמעונאות, תוך שיפור עקבי במדדי הרווח. המיקוד ברווחיות הביא אותנו לעמדת חוזקה ולשיפור בגמישות המודל התפעולי שלנו, בהמשך למהלך ההתייעלות. 

אנו ממשיכים במסלול ברור ועקבי של צמיחה לטווח ארוך תוך חיזוק הסחר, שיפור מבנה ההוצאות, ביסוס התשתית הטכנולוגית, קידום הסחר המקוון באמצעות שופרסל אונליין והעמקת הסינרגיה בין הפעילויות השונות של הקבוצה. 

הקבוצה מתמקדת בקמעונאות המזון לצד מגוון תחומי צמיחה, לרבות תחום שופרסל לעסקים, רשת  ,Beרשת הסטוק ופעילות הנדל"ן, שכיום הינה חברה נפרדת שפועלת לייזום והשבחת נכסיה. 

כמובילי שוק הקמעונאות בישראל, נמשיך לבצע מהלכים אסטרטגיים שמביאים לביטוי את עוצמותיה ויכולותיה של הקבוצה במגוון תחומי פעילויות, בתוך כך, שופרסל פועלת להכנסת שותף לפעילות הפיננסים להגדלת נתח השוק שלה בפעילות הקבוצה."

הכנסות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ-3.7 מיליארד ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד. מגזר הקמעונאות הציג קיטון של כ-0.4% ברבעון השני, שנבע בעיקר מהשפעת עונתיות ועיתוי חג הפסח ומנגד חל גידול בהכנסות כתוצאה מפעילות הסטוק אשר נרכשה בחודש אוגוסט 2022. המכירות בחנויות זהות בקבוצה קטנו בשיעור של כ-2% ובשיעור של כ-2.2% במגזר הקמעונאות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה גדלו בכ-3.1% והסתכמו בכ-7.4 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-7.2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

המכירות בחנויות זהות של הקבוצה במחצית הראשונה השנה גדלו בכ-0.8% ובשיעור של כ-1.1% במגזר הקמעונאות בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השני גדל בכ-1% והסתכם בכ-983 מיליון ש"ח המהווים כ-26.5% מההכנסות בהשוואה לכ-973 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, שהיוו כ-26.3% מההכנסות. הגידול נבע משינוי בתמהיל ההכנסות של החברה. במחצית הראשונה גדל הרווח הגולמי בכ-5% והסתכם בכ-1,986 מיליון ש"ח, שהיוו כ-26.8% מההכנסות בהשוואה לכ-1,898 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, שהיוו כ-26.3% מסך ההכנסות. הגידול נובע בעיקר מעליה בהכנסות הקבוצה. 

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות ברבעון השני צמח בכ-42% והסתכם בכ-152 מיליון ש"ח המהווים, המהווה כ-4.1% מהכנסות הקבוצה, בהשוואה לכ-107 מיליון ש"ח, שהיוו כ-2.9% מהכנסות הקבוצה ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי משתקף במגזרי הקמעונאות והנדל"ן, כאשר מגזר Be שמר על יציבות.

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות במחצית הראשונה צמח בכ-45% והסתכם בכ-303 מיליון ש"ח, כ-4.1% ממחזור המכירות, בהשוואה לכ-209 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד שהיוו כ-2.9% ממחזור המכירות. הגידול ברווח התפעולי משתקף בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה.

בשנת 2022 יישמה החברה תכנית התייעלות במטרה להתמודד עם התחרות העתידית ולשפר את התוצאות הכספיות של החברה. 

הרווח התפעולי לאחר הכנסות (הוצאות) אחרות ברבעון השני צמח בכ-23% והסתכם בכ-173 מיליון ש"ח המהווים כ-4.7% מהכנסות הקבוצה, בהשוואה לכ-141 מיליון ש"ח, שהיוו כ-3.8% מהכנסות הקבוצה ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי לאחר הכנסות (הוצאות) אחרות במחצית הראשונה צמח בכ-33% והסתכם בכ-324 מיליון ש"ח, כ-4.4% ממחזור המכירות, בהשוואה לכ-243 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד שהיוו כ-3.4% ממחזור המכירות. 

ה-EBITDA ברבעון גדל בכ-17% והסתכם בכ-391 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-334 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ומהווים כ-10.6% מסך הכנסות הקבוצה בהשוואה לכ-9% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מגידול ברווח התפעולי.

ה-EBITDA במחצית הראשונה הסתכם בכ-764 מיליון ש"ח המהווים כ-10.3% מסך מכירות החברה, בהשוואה לכ-650 מיליון ש"ח שהיוו כ-9% מסך מכירות החברה בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע בעיקר מגידול ברווח התפעולי.

הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-73 מיליון ש"ח, המהווים כ-2% מההכנסות, בהשוואה לכ-68 מיליון ש"ח שהיוו כ-1.8% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי במחצית הראשונה צמח בכ-46% והסתכם בכ-139 מיליון ש"ח המהווים כ-1.9% מההכנסות בהשוואה לכ-95 מיליון ש"ח, שהיוו כ-1.3% מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. 

הכנסות מגזר הקמעונאות ברבעון השני הסתכמו בכ-3.42 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-3.44 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-%0.4 שנבע בעיקרו מהשפעת עונתיות ומנגד חל גידול בהכנסות כתוצאה מפעילות הסטוק אשר נרכשה בחודש אוגוסט 2022. המכירות במרכזי השילוח וסניפי שופרסל ברבעון השני השנה קטנו בכ-1.6% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות במגזר הקמעונאות ברבעון השני השנה הסתכם בכ-89 מיליון ש"ח ובשיעור של כ-2.6% מסך ההכנסות, בהשוואה לכ-53 מיליון ש"ח ובשיעור של כ-1.5% מסך הכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות מגזר הקמעונאות במחצית הראשונה הסתכמו בכ-6.87 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-6.66 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של כ-%3.2 שנבע בעיקרו מגידול במכירות הקמעונאות, מהרחבת הפעילות בשוק העסקי (B2B) ומהכנסות פעילות הסטוק אשר נרכשה בחודש אוגוסט 2022. המכירות במרכזי השילוח וסניפי שופרסל במחצית הראשונה השנה גדלו בכ-2% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות במגזר הקמעונאות במחצית הראשונה השנה הסתכם בכ-178 מיליון ש"ח ובשיעור של כ-2.6% מההכנסות, בהשוואה לכ-101 מיליון ש"ח ובשיעור של כ-1.5% מסך ההכנסות במחצית המקבילה אשתקד.

הכנסות רשת Be הסתכמו ברבעון השני בכ-257 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-255 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-0.8% שנבע בעיקרו מגידול במכירות בחנויות זהות ומפתיחת סניפים חדשים. המכירות בחנויות זהות Be גדלו בכ-1% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות של רשת Be ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם בכ-2 מיליון  ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

במחצית הראשונה הכנסות רשת Be הסתכמו בכ-507 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-524 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, קיטון של כ-3.2%. הירידה נובעת בעיקר מפעילויות בתחום בדיקות הקורונה אשתקד. בנטרול השפעת מכירות מוצרי קורונה, הכנסות המגזר במחצית הראשונה השנה גדלו בכ-4.7% לעומת המחצית המקבילה אשתקד. המכירות בחנויות זהות של Be קטנו בכ-3.1% בהשוואה לאשתקד. 

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות של רשת Be במחצית הראשונה של שנת 2023 הסתכם בכ-4 מיליון ש"ח לעומת כ-3 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הכנסות מגזר הנדל"ן ברבעון השני הסתכמו בכ-63 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-49 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהשפעת רכישת השליטה בחברת לב המפרץ החל מאוקטובר 2022 ומעלית מדד.

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות במגזר הנדל"ן הסתכם בכ-49 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-41 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות מגזר הנדל"ן במחצית הראשונה השנה הסתכמו בכ-124 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-96 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, גידול של כ-29.2% שנבע בעיקר מהשפעת רכישת השליטה בחברת לב המפרץ החל מאוקטובר 2022 ומעליית המדד. 

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות במגזר הנדל"ן הסתכם בכ-96 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-82 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

במסגרת אסטרטגיית החברה שלפיה מגזר הנדל"ן ישמש כמנוע צמיחה לצד הפעילות הקמעונאית, ברבעון השני הקבוצה חתמה על הסכם להעברת המרכזים הלוגיסטיים תחת חברת הבת 'שופרסל נדל"ן'. לאחר השלמת העסקה, שופרסל נדל"ן תחזיק בנדל"ן מניב בהיקף משמעותי של כ-350 אלף מ"ר (חלק החברה כ-300 אלף מ"ר) ובשווי הוגן של כ-4.7 מיליארד ש"ח, אשר ממוקם באזורי ביקוש מרכזיים בכל רחבי הארץ.

נכון ליום 30 ביוני 2023, לקבוצה נדל"ן להשקעה בסך של כ-1,459 מיליון ש"ח לעומת כ-932 מיליון ש"ח ביום 30 ביוני 2022. עליה של כ-392 מיליון ש"ח נובעת מרכישת מניות נוספות בחברת לב המפרץ והיתרה נובעת מעליה בשווי ההוגן וכן, מתוספות והשקעות שוטפות.

מכירות מגזר הקמעונאות באמצעות שופרסל אונליין ברבעון השני השנה היוו כ-17.1% מכלל המכירות במרכזי השילוח וסניפי שופרסל בהשוואה לכ-18.6% ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה היוו מכירות מגזר הקמעונאות באמצעות שופרסל אונליין כ-18.2% מסך המכירות הקמעונאיות, לעומת כ-20.2% במחצית המקבילה אשתקד. הירידה נובעת, בין היתר, כתוצאה מהחלשות השפעת משבר הקורונה בעיקר ביחס לרבעון ראשון בתקופה המקבילה אשתקד וכן, מצמצום פעילות מכירות מוצרי  Non-food באונליין כחלק ממיקוד ברווחיות הפעילות.

מרכז השילוח האוטומטי במודיעין, אשר שטחו הכולל הוא כ-43 אלפי מ"ר, החל בפעילות מסחרית ראשונית במהלך חודש מרס 2023 ונכון למועד זה, מספק כ-3,000 משלוחים ביום.

נתח מכירות המותג הפרטי המשויכות למרכזי השילוח וסניפי שופרסל ברבעון השני השנה היווה כ-26.6% מסך מכירות קמעונאות המזון במרכזי השילוח וסניפי שופרסל לעומת כ-26.7% ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה עמד נתח מכירות המותג הפרטי המשויכות למגזר קמעונאות על כ-27.5% מסך מכירות קמעונאות המזון במרכזי השילוח וסניפי שופרסל לעומת כ-27.1% במחצית המקבילה אשתקד. 

שופרסל הודיעה היום כי היא פועלת  להכנסת שותף / משקיע לפעילות הפיננסים להרחבת פעילות הקבוצה בתחום זה. תחום הפיננסים הינו אחד ממנועי הצמיחה של שופרסל וכולל, בין היתר, את פעילות כרטיס האשראי ופעילות האשראי החוץ בנקאית, וזאת, בנוסף למיזם הפיננסי המשותף עם בנק דיסקונט הפועל על גבי פלטפורמת PayBox ושירותים פיננסים אחרים. 

לגרף שופרסל לחצו כאן

201 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 231.3 מיליון בשופרסל
קרנות נאמנות שמחזיקות את שופרסל. לרשימה המלאה
x