דיבידנד בפעם ה-25 ברציפות - דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס השקעות: "האסטרטגיית שלנו מוכיחה את עצמה."

אופל בלאנס השקעות מדווחת על תוצאות הרבעון השני של 2023 הכנסות של כ-22.7 מיליון ש"ח ברבעון, גידול של כ-3% בהשוואה לאשתקד; הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-6.4 מיליון ש"ח

 

 

 
דני מזרחי, קרדיט: יח״צדני מזרחי, קרדיט: יח״צ
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/08/2023

מחלקת דיבידנד בפעם ה-25 ברציפות, היקף הדיבידנד – 3.2 מיליון ש"ח;

דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס השקעות: "אסטרטגיית החיתום הקפדנית שלנו מוכיחה את עצמה גם ברבעון השני, ומתבטאת בגידול בהכנסות ושיפור באחוז החזרות ביחס לרבעונים קודמים... גם הרבעון אנו חולקים ברווחים עם בעלי המניות שלנו ומחלקים דיבידנד בהיקף של 3.2 מיליון שקל" 

אופל בלאנס השקעות, חברה מובילה במתן שירותים פיננסיים לעסקים קטנים ובינוניים, הפועלת משישה סניפים ברחבי הארץ, מדווחת היום על תוצאות הרבעון השני לשנת 2023. אופל והחברות הבנות מבצעות בעצמן את הליך החיתום תוך התבססות על מאגר מידע, ידע רב וניסיון עשיר של 27 שנות פעילות בתחום.

 

דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס השקעות: "התקופה האחרונה המאופיינת באתגרים מאקרו כלכליים ובהם סביבת ריבית גבוהה ואי וודאות פיננסית נותנת משנה תוקף לחשיבות של ניהול תהליכי חיתום מקצועיים, שמרנות והון עצמי גבוה. הרגולציה המתפתחת בענף תסייע לביסוס סטנדרטים גבוהים אשר יסייעו לצמיחת התחום וחיזוק השחקניות המובילות שפעלו באחריות לאורך השנים. אסטרטגיית החיתום הקפדנית שלנו מוכיחה את עצמה גם ברבעון השני, ומתבטאת בגידול בהכנסות ושיפור באחוז החזרות ביחס לרבעונים קודמים. אופל בלאנס פועלת כל העת לטיוב תיק הלקוחות והקטנת החשיפה לפלחי שוק המגלמים סיכון מוגבר בעת הזו, על ידי חיזוק הבקרות בהעמדת אשראי והקפדה על פיזורים רבים. גם הרבעון אנו חולקים ברווחים עם בעלי המניות שלנו ומחלקים דיבידנד בהיקף של 3.2 מיליון שקל".

ההכנסות משירותים פיננסיים ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו בכ-22.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-3% ביחס להכנסות של כ-22 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות משירותים פיננסיים נטו בניכוי הוצאות הפסדי אשראי ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו בכ-15.7 מיליון ש"ח (69.3% מההכנסות), קיטון  של כ-8% בהשוואה לכ-17.1 מיליון ש"ח (כ-77.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם בכ-6.4 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 16.3% בהשוואה לרווח נקי של כ- 7.7 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2022. הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקר מעלייה של כ-75% בהוצאות המימון כתוצאה מעליית ריבית בנק ישראל לצד ירידה בהיקף עסקאות הניכיון הנגזרת מהמשך הקשחת הליכי חיתום וטיוב תיק האשראי. 

תיק הלקוחות של אופל לרבעון השני של שנת 2023 הסתכם לכ-399 מיליון ש"ח, קיטון של כ-21.8% לעומת תיק לקוחות בהיקף של כ-510 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ירידה זו נובעת בעיקרה מקיטון יזום בהיקפי העסקאות שמבצעת הקבוצה בתחום ניכיון ממ"ד, תוך כדי הקפדה על תהליכי חיתום קפדניים.

סך עסקאות הניכיון ברבעון הסתכם בכ-430 מיליון ש"ח, קיטון  של כ-30% לעומת כ-613 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

החברה מודיעה על חלוקה נוספת של דיבידנד, כמדי רבעון ובפעם העשרים וחמש בסה"כ, בסכום של 3.2 מיליון ש"ח.

לגרף אופל בלאנס לחצו כאן

44 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 17.48 מיליון באופל בלאנס
קרנות נאמנות שמחזיקות את אופל בלאנס. לרשימה המלאה
x