רשות ניירות ערך אישרה לראשונה קרנות בכשרות "חלאל" המיועדות לציבור המוסלמי

הרשות ממשיכה לפעול לשיפור והנגשה של מוצרי ההשקעה לציבור הרחב תוך גיוון המוצרים כך שיתאימו לפלחים שונים באוכלוסייה.

 

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/08/2023

השבוע אושרו לראשונה קרנות כשרות לציבור המוסלמי (חלאל), קרנות אלו הינן קרנות ייחודית, אשר במדיניות ההשקעות שלהן ישנה התחייבות כי נכסי הקרן יהיו חשופים אך ורק לניירות ערך, חוזים עתידיים ואופציות אשר מתאימים להשקעה מבחינת כללי השריעה ובהם - איסורי ריבית, איסור ייצור וסחר בנשק, איסור שיווק ומכירת משקאות שיכר ואיסור גידול ושיווק בשר חזיר.  

הרשות מברכת על גיוון מוצרי ההשקעה והתאמתם גם לציבור המוסלמי ורואה בכך חלק ממהלך כולל אותו היא מקדמת מתוך מטרה להנגיש את שוק ההון לכלל מהגזרים בישראל, תוך עידוד תחרות וחדשנות.

x