החודש שהיה בבורסה - הציבור הזרים 800 מיליון שקלים נטו לקרנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בחו"ל

אוגוסט 2023 נמחקו מהמסחר באוגוסט 17 קרנות סל... מנגד: הציבור הזרים באוגוסט כ-0.8 מיליארד שקל נטו לקרנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בחו"ל לאחר שהזרים כ-6.7 מיליארד שקל לקרנות אלה בחודשים ינואר-יולי 2023, בעיקר לקרנות פאסיביות על מדד S&P 500.

 

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

נורית דרור – יחידת המחקר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/08/2023

המסחר בתל-אביב בחודש אוגוסט הסתכם בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. 

המסחר בשוקי העולם וגם בת"א התנהל על רקע פרסום דו"חות כספיים לרבעון השני של 2023 ע"י החברות, והושפע לשלילה מהורדת דירוג האשראי של ארה"ב ע"י חברת דירוג האשראי הבינלאומית Fitch מהדירוג הגבוה ביותר AAA לדירוג AA+.  

כמו כן, נמשכת העלאת הריבית בשווקים. הבנק המרכזי באנגליה (BOE) העלה באוגוסט את הריבית בפעם החמישית השנה ברבע אחוז ל-5.25% - לשיעור הגבוה ביותר בבריטניה מאז שנת 2008, זאת לאחר שבחודש הקודם הועלתה הריבית בארה"ב וגם בגוש האירו ברבע אחוז.  

בכנס השנתי של נגידי הבנקים המרכזיים שהתקיים לקראת סוף החודש, בארה"ב, אמר יו"ר הפד כי במידת הצורך תימשך העלאת הריבית עד להורדת האינפלציה השנתית מכ-3.2% כיום לרף המקסימום שעומד על כ-2%. בעקבות זאת, מתגברת הדריכות בתל-אביב לקראת עדכון הריבית ע"י בנק ישראל ב-4 בספטמבר. 

יצוין כי בסין בניגוד למגמת העלאת הריבית בארה"ב ובאירופה, נמשכת ההאטה בצריכה והעמקת משבר הנדל"ן, בעקבות זאת הוריד הבנק המרכזי בסין את ריבית הפריים לשנה מ-3.55% ל-3.45% - רמת שפל היסטורי בסין. 

רוח גבית חיובית למסחר בתל-אביב היתה לנתונים מאקרו כלכליים חיוביים, ביניהם: 

ירידה בשיעור האינפלציה – בדומה למגמה הכלל עולמית.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% ביולי 2023 ועלה בכ-2.5% בינואר-יולי 2023. בסיכום 12 החודשים האחרונים עלה המדד.

ב-3.3% נכון לסוף יולי 2023 לעומת כ-4.2% נכון לסוף החודש הקודם.

יצוין כי הירידה בשיעור האינפלציה בארץ, כתוצאה מהעלאות הריבית, הינה בדומה למגמה הכלל עולמית. 

שיעור צמיחה חיובי וגבוה יחסית - מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי: התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים עלה ברבעון השני של שנת 2023 ב-3.0% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם, בהמשך לעלייה של 2.9% ברבעון הראשון של השנה. זאת לעומת צמיחה מתונה יותר ברבעון השני של 2023 (לעומת הרבעון הקודם) בשווקים -  2.4% בתמ"ג בארה"ב, 0.8% בסין, ו- 0% בגוש האירו.

התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב-1.1% בחישוב שנתי.

שיעור אבטלה נמוך - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל סיבות כלכליות או קבוע מעבודתם נותר ללא שינוי והגיע לכ-3.8% ביולי 2023, זאת בדומה לשיעור שנרשם בחודש הקודם, ושיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד והגיע לכ-3.4%  ביולי, לעומת כ-3.5% בחודש הקודם. 

לאור האיתנות הפיננסית של המשק כפי שעולה מהנתונים הנ"ל, חברת הדירוג הבינלאומית Fitch אישררה ביום שני ה-14 באוגוסט את דירוג האשראי של ישראל ברמה של A+ והותירה גם את תחזית הדירוג "יציבה" ללא שינוי. יחד עם זאת, Fitch ציינה בדו"ח הדירוג כי לתהליך הרפורמה המשפטית עלולה להיות השפעה שלילית על דירוג האשראי של ישראל.
מנגד, מעיבים על המסחר בת"א הגורמים הבאים:

גל האזהרות לגבי השלכות הרפורמה המשפטית על המשק ע"י חברות הדירוג הבינלאומיות וע"י בנקי ההשקעות נמשך - החודש הצטרפו סיטי בנק ובנק ישראל שפרסם את דו"ח היציבות הפיננסית לסיכום המחצית הראשונה של שנת 2023 ובו העלה את רמת סיכון המאקרו כלכלית של המשק מרמה בינונית-נמוכה לרמה בינונית-גבוהה.

המשך התחזקות הדולר ביחס לשקל – בהשפעת אי הוודאות סביב הרפורמה המשפטית והסטת השקעות לחו"ל, נמשכת התחזקות הדולר התורמת להתייקרות היבוא ומהווה רוח גבית לאינפלציה במשק. שער הדולר התחזק בכ-3.1% ביחס לשקל באוגוסט והגיע לשער של כ-3.81 שקל - הגבוה ביותר זה יותר משלוש שנים.

המשך ירידה בהכנסות המדינה ממיסים המעידה על האטה בפעילות במשק: מנתוני האוצר עולה כי בסיכום 12 החודשים המסתיימים ביולי 2023 נרשם גירעון ממשלתי בסך כ-18.3 מיליארד שקל המהווה כ-1.0% מהתוצר, זאת לעומת עודף תקציבי בשיעור של כ-0.6% מהתוצר בכל שנת 2022.

המשך ירידה במחירי הדיור המעידה על האטה בפעילות במשק - מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מחירי הדירות בחודשים מאי-יוני 2023 – ירדו ב- 0.2% לעומת החודשיים הקודמים, וקצב ההתייקרות השנתי ירד ל-5.2% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, זאת לאחר שעלו בשיעור שנתי של כ-7.6% בחודשיים הקודמים.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו באוגוסט בכ-1.5%-2%, זאת לעומת ירידה של כ-2%-3% בבורסות המובילות בארה"ב באירופה, וירידה של כ-5% בסין.

ירידות שערים אפיינו החודש את מרבית המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א-קלינטק ומדד ת"א-מניב חו"ל שירדו בכ-13% ובכ-7%, בהתאמה. 

מנגד, בלטו בעליות שערים החודש מדד ת"א-ביומד שעלה בכ-3% ומדד ת"א נפט וגז שעלה החודש בכ-1.5% והוא ממשיך להוביל בעלייה של כ-34% מתחילת השנה בהשפעת המשך עלייה בביקוש ליבוא של גז טבעי מישראל, כשלאחרונה אישרה הממשלה את הגדלת היצוא ממאגר "תמר". 

יצוין כי מדד ת"א בנקים-5 נותר החודש כמעט ללא שינוי, חרף פרסום דו"חות כספיים חיוביים לרבעון השני של 2023 ע"י הבנקים, שהושפעו בין היתר מהעלאת הריבית. 

החודש נרשמה ירידה במחזורים במרבית אפיקי המסחר, ירידה עונתית המאפיינת את מחזורי המסחר בחודשי חופשות הקיץ יולי-אוגוסט. 

המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל באוגוסט, נמוך בכ-16% מהמחזור בחודשים ינואר-יולי 2023. 

הגיוסים בשוק המניות בתל אביב הסתכמו בכ-695 מיליון שקל בלבד באוגוסט. בסיכום שמונת החודשים הראשונים של השנה גויסו כ-6.7 מיליארד שקל, לעומת גיוס בהיקף של כ-18.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

החודש גויסו כ-43 מיליון שקל בשלוש הנפקות לציבור. מרבית הסכום – כ-37 מיליון שקל גויסו בהנפקת מניות ע"י פסגות, חברה לשירותים פיננסים והשקעות.

כ-652 מיליון שקל גויסו בארבע הקצאות פרטיות. מתוכם כ-600 מיליון שקל גויסו ע"י חברת שיכון ובינוי בהקצאה של מניות למשקיעים מסווגים.

החודש נרשמה למסחר חברת מניות חדשה – חברת פז בית זיקוק אשדוד, שפוצלה מהחברה הבורסאית "פז נפט"  בדרך של חלוקת מניות כדיבידנד בעין ורישומן למסחר בתל-אביב. פז בית זיקוק אשדוד, החברה החמישית המתווספת השנה לשוק המניות, הינה הבעלים של בית הזיקוק באשדוד, המייבא נפט ומייצר תזקיקי נפט וחשמל. מניות החברה יתווספו למדדי  ת"א-90, ת"א-125, ות"א-תשתיות אנרגיה, החל עם תחילת המסחר בהן היום ה-30.8.2023.

בשוק איגרות החוב נרשמה באוגוסט מגמה מעורבת במדדים המובילים. 

איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד, בראשם מדדי תל בונד תשואות ותל בונד צמודות A עלו החודש בכ-0.75% בממוצע, ואיגרות החוב השקליות בריבית משתנה – קונצרניות וממשלתיות – עלו בכ-0.4% בממוצע. 

מדד איגרות החוב הקונצרניות תל בונד דולר עלה החודש בכ-3.5% והגיע לשיא כל הזמנים, בהשפעת התחזקות הדולר ביחס לשקל, והוא ממשיך להוביל בעלייה של כ-13.3% מתחילת השנה. 

מנגד, מדדי איגרות החוב הממשלתיות לטווח של 10+ שנים –צמודות המדד  והשקליות ירדו החודש בכ-2.2% ובכ-0.6%, בהתאמה. 

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה והגיעה לכ-3.9% בסוף אוגוסט 2023, לעומת תשואה של כ-3.8% בסוף החודש הקודם. זאת במקביל לעליית התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים לכ-4.1% לקראת סוף אוגוסט, לעומת כ-4.0% בסוף החודש הקודם. 

לעליית תשואות האג"ח הממשלתי בארה"ב ובארץ תרמה הודעת הממשל האמריקני לפיה תגדל משמעותית תוכנית גיוס החוב של הממשל בעקבות עליית הגירעון הפדרלי, ודברי יו"ר הפד לפיהם תימשך העלאת הריבית עד לריסון האינפלציה. 

המחזור היומי בשוק איגרות חוב (כולל קרנות סל)  הסתכם בכ-2.9 מיליארד שקל – נמוך בכ-26% מהמחזור  הממוצע  בחודשים ינואר-יולי 2023. 

המחזור היומי באיגרות החוב הממשלתיות הסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל באוגוסט - נמוך בכ-25% לעומת המחזור הממוצע בחודשים ינואר-יולי 2023. במלווה קצר מועד הסתכם המחזור היומי בסך כ-1.1 מיליארד שקל באוגוסט, נמוך בכ-22% מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר-יולי 2023. 

המחזור היומי באיגרות חוב הקונצרניות (ללא קרנות סל) רשם ירידה חדה יותר והסתכם בכ-0.6 מיליארד שקל באוגוסט – נמוך בכ-35% מהמחזור הממוצע בחודשים ינואר-יולי 2023. 

הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר באוגוסט הסתכמו בכ-3.3 מיליארד שקל בלבד, לעומת כ-7 מיליארד שקל  בממוצע בכל אחד מהחודשים חודשים מאי-יולי 2023. כ-66% מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-34% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד. 

הגיוסים מהציבור וממשקיעים מוסדיים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי הסתכמו בכ-5.6 מיליארד שקל באוגוסט. גיוסי החוב ע"י הסקטור העסקי בשמונת החודשים הראשונים של 2023 הסתכמו בכ-57.1 מיליארד שקל, לעומת כ-60.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

כ-4.4 מיליארד שקל גויסו החודש מהציבור, מזה כ-3.2 מיליארד שקל גויסו בעשר הנפקות לציבור וכ-1.2 מיליארד שקל גויסו בשמונה הקצאות פרטיות למשקיעים מסווגים. 

כמעט כל הגיוס החודש בוצע ע"י חברות הסקטור הריאלי. מרבית הסכום, כ-2.3 מיליארד שקל גויסו ע"י יותר מעשר חברות נדל"ן וכ-1.1 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות אנרגיה. 
הגיוסים הבולטים בקרב חברות הסקטור העסקי החודש היו:

כ-750 מיליון שקל גויסו ע"י חברת שיכון ובינוי אנרגיה בהנפקה ראשונה של החברה בשוק איגרות החוב, זאת כשנה לאחר שביצעה הנפקה ראשונה של מניות (IPO). החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 5.3 שנים, בריבית 6.77%, ובדירוג 3A ע"י "מידרוג".

כ-449 מיליון שקל גויסו ע"י חברת מרכזי הקניות ביג בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד: סדרה עם מח"מ של 3.7 שנים, תשואה לפידיון 2.6%, ודירוג AA ע"י "מעלות",  וסידרה עם מח"מ של 3.6 שנים, תשואה לפידיון 3.1%, דירוג AA-  ע"י "מעלות" ו-  Aa3 "מידרוג".

כ-410 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן המניב נמקו ריאליטי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 3.4 שנים, ריבית 6.35%, ובדירוג AA ע"י "מעלות".

עד כ-404 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת כלל עסקי ביטוח בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 4.1 שנים, תשואה לפידיון 5.1%, ובדירוג -AA ע"י "מעלות".

כ-386 מיליון שקל גויסו ע"י חברת דליה אנרגיה בהקצאה פרטית למשקיעים מסווגים  של אג"ח צמוד מדד סדרה נסחרת, עם מח"מ של 6.3 שנים, תשואה לפידיון 4.1%, ובדירוג A3 ע"י "מידרוג".

בנוסף לגיוס החוב מהציבור, כ-1.2 מיליארד שקל גויסו החודש באג"ח למשקיעים מוסדיים שנרשם למסחר ב-TASE UP:

בנק לאומי גייס כ-500 מיליון שקל באמצעות אג"ח צמוד לסיכון אשראי. האג"ח מגן על הבנק מסיכון האשראי אליו הוא חשוף בקשר להלוואות שהעמיד ללווים בתחום הנדל"ן, כאשר בקרות אירוע אשראי המוגדר בתנאי האג"ח – יופחת סכום הקרן בהתאם. 

הבנק גייס את הסכום ממשקיעים מוסדיים בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 2.8 שנים, ריבית משתנה – מרווח של 2.3% מעל ריבית בנק ישראל, וללא דירוג. 

חברת התחבורה הציבורית אגד (לא בורסאית) גייסה כ-494 מיליון שקל בהנפקה פרטית ראשונה למשקיעים מוסדיים מקומיים. החברה גייסה את הסכום באמצעות אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 3.8 שנים, בריבית 3.64% ובדירוג  AA-"מעלות".

חברת מימון ישיר 16 (לא בורסאית) רשמה לראשונה אג"ח, שתמורת ההנפקה מיועדת למימון רכישת תיק הלוואות מחברת האם "מימון ישיר" העוסקת במתן אשראי חוץ בנקאי ונסחרת בבורסה.

החברה גייסה ממשקיעים מוסדיים כ-234 מיליון שקל בהנפקת סדרה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 2.7 שנים, בריבית 4.25% ובדירוג Aa2 ע"י "מידרוג".

שוק הנגזרים באוגוסט התאפיין במחזורי מסחר נמוכים לעומת המחזור הממוצע בחודשים ינואר-יולי 2023. 

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם באוגוסט בכ-95 אלף יחידות, לעומת כ-111 אלף יחידות בממוצע בחודשים ינואר-יולי 2023. 

לירידה במחזורי המסחר תרמה גם הירידה בתנודתיות בשוק, שבאה לידי ביטוי במדד VTA35  - המדד ירד לכ-13 נקודות בסוף אוגוסט, לעומת כ-17 נקודות בסוף החודש הקודם. זאת בשונה ממדד התנודתיות בארה"ב – ה-VIX – שעלה מכ-14 נקודות בסוף יולי לכ-18 נקודות באמצע החודש וחזר לכ-14 נקודות לקראת סוף אוגוסט. 

מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות הסתכם באוגוסט בכ-21 אלף יחידות, לעומת כ-38 אלף יחידות בממוצע בחודשים ינואר-יולי 2023.

בשוק קרנות הסל נרשמה למסחר החודש קרן סל חדשה של מיטב-תכלית על מדד המניות  ת"א-ביטוח.

מנגד, נמחקו מהמסחר באוגוסט 17 קרנות סל: 

קרן סל של מיטב-תכלית על מדד FTSE China 50 בשווי זניח  פורקה.

16 קרנות של פסגות על מדדי מניות בינלאומיים, מוזגו בקרנות סל נסחרות של קסם. מחיקתן מהמסחר גורעת ממספר הקרנות הנסחרות, אך אינה גורעת משווין המצרפי.  

שווי השוק של 480 קרנות הסל שנסחרו בבורסה בסוף אוגוסט היה גבוה בכ-0.6 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-112.9 מיליארד שקל. להלן השינוי בשווי הקרנות לפי סוגי התמחות: 

עלייה של כ-0.9 מיליארד שקל בשווי קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים – כ-1.4 מיליארד שקל עלייה שמקורה ברכישות הציבור של קרנות סל, בעיקר על מדד  S&P 500, קוזזה בירידה של כ-0.5 מיליארד שקל שמקורה בירידת שערי המניות. 

עלייה של כ-0.3 מיליארד שקל בשווי קרנות סל על מדדי אג"ח וסחורות בחו"ל  – שמקורה ברכישות הציבור. 

עלייה של כ-0.1 מיליארד שקל בשווי קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בת"א  – שמקורה בעליית שערי איגרות החוב, וירידה של כ-0.1 מיליארד שקל בשווי קרנות סל על מדדי אג"ח ממשלתי בת"א – שמקורה במכירות הציבור.

וירידה של כ-0.6 מיליארד שקל בשווי קרנות סל על מדדי מניות בת"א –שמקורה בירידת שערי המניות.  

שווי החזקות הציבור ב-36 קרנות החוץ הנסחרות בת"א שנסחרו בבורסה בסוף אוגוסט, עלה בכ-0.4 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-5.2 מיליארד שקל. מקור העלייה – רכישות הציבור של קרנות חוץ על מדדי מניות, בעיקר על מדד S&P 500.

בשוק קרנות הנאמנות  הציבור המשיך ומשך באוגוסט 2023 כספים מקרנות המשקיעות בני"ע בתל-אביב, בעיקר באיגרות חוב, והזרים כסף לקרנות הנאמנות המשקיעות בחו"ל ולקרנות הכספיות, כמפורט להלן: 

הציבור משך מהקרנות המשקיעות באג"ח בת"א בעיקר בקרנות האקטיביות, כ-1.2 מיליארד שקל נטו באוגוסט, בהמשך לפדיונות בסך כ-18.8 מיליארד שקל בחודשים ינואר-יולי 2023. בקרנות המנייתיות המשקיעות בת"א הסתכמו משיכות הציבור בכ-0.3 מיליארד שקל נטו באוגוסט, בהמשך לפדיונות בסך כ-4.1 מיליארד שקל בינואר-יולי שנת 2023. 

מנגד, הציבור הזרים באוגוסט כ-0.8 מיליארד שקל נטו לקרנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בחו"ל לאחר שהזרים כ-6.7 מיליארד שקל לקרנות אלה בחודשים ינואר-יולי 2023, בעיקר לקרנות פאסיביות על מדד S&P 500.

בקרנות הכספיות הציבור המשיך והזרים באוגוסט כ-3.8 מיליארד שקל נטו לקרנות אלה, בהמשך לרכישות ענק בסך כ-32.6 מיליארד שקל בחודשים ינואר-יולי 2023. בהקשר זה יצוין כי בנק ישראל מכר לציבור מק"מ בסכום של כ-13 מיליארד שקל נטו באוגוסט, בהמשך למכירות בסך כ-102 מיליארד שקל בחודשים ינואר-יולי השנה ויתרות המק"מ שבידי הציבור הגיעו לשיא של כ-305.9 מיליארד שקל. 

x