אקסל סולושנס מציגה תוצאות שיא אבל המניה יורדת כעת 6.84%- למחיר 79 אגורות

אקסל סולושנס מציגה תוצאות שיא לרבעון הנוכחי ומראה המשך מגמת צמיחה בכל הפרמטרים. ההכנסות בחציון קפצו פי 2.3 והרווח הגולמי קפץ פי 1.9, לעומת חציון מקביל. הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ- 3 מיליון ₪ גידול של פי 4.3 לעומת הרבעון המקביל וה-EBIDTA המתואם פי 6.7 לסך של כ-4.7 מיליון ₪

 

 

Photo Josepalbert13 Dreamstime.comPhoto Josepalbert13 Dreamstime.com

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2023

לדברי רונן שור, מנכ"ל אקסל סולושנס גרופ בע"מ, "התוצאות הטובות שאנו מציגים היום הן חלק ממגמת הצמיחה ואנו צופים בהתאם להערכות החברה בזמן זה, שהיא צפויה להימשך לאורך שנת 2023. הנהלת אקסל סולושנס גרופ ממשיכה במימוש האסטרטגיה לצמיחה אורגנית ומיקסום הערך של כלל פעילות הקבוצה לצד המשך חיפוש הזדמנויות ורכישות של חברות שאנו מאמינים שיתרמו לנו ויחזקו את מעמד החברה ויתרמו להמשך צמיחתה.
 
אקסל סולושנס גרופ הוכיחה כי היא יודעת לזהות חברות איכותיות, לרכוש אותן ולהטמיען בקבוצה תוך שהן תורמות לגידול ולרווחיות. כמו כן, פעילות הסייבר שלנו ממשיכה לצמוח ולהשפיע על התמהיל. כאשר הבשורה הבולטת בדוחות שאנו מציגים היום היא הגידול בהכנסות החוזרות שקפצו כ-פי 2 לסך של כ-48 מיליון ש״ח ומהוות כ– 36% מסך ההכנסות.״

נתונים בולטים לרבעון השני של 2023:

גידול של פי 3 בהכנסות לכ-70.5 מיליון ₪ לעומת 22.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

קפיצה של מעל פי 2 ברווחיות הגולמית, לסך של כ-12.1 מיליון ₪ לעומת כ-5.6 מיליון מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי זינק לכ- 1.86 מיליון ₪ לעומת הפסד של כ- 79 אלפי ₪

הרווח הנקי קפץ פי 4.3 לכ-2.97 מיליון ₪ לעומת 689 אלפי ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA המתואם קפץ פי 6.7 לסך של כ- 4.7 מיליון ₪ לעומת כ- 700 אלפי ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת קפץ פי 4.4 לסך של כ-7.4 מיליון ₪ לעומת סך של כ-1.7 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

נתונים בולטים למחצית הראשונה של 2023:

ההכנסות זינקו פי 2.3 בחציון הראשון של 2023 והסתכמו ב- 134.5 מיליון ₪, לעומת החציון המקביל אשתקד בו ההכנסות עמדו על כ-57.7 מיליון ₪, הגידול בחציון ביחס לחציון המקביל אשתקד נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של דטה טק.

הרווח הגולמי בחציון השני לשנת 2023 גדל ב- 90% לכ-24.3 מיליון ₪ לעומת כ- 12.8 מיליון ₪ בחציון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי בחציון הנוכחי, גדל  פי 2.6 והסתכם בכ- 4.2 מיליון ₪ לעומת החציון המקביל אשתקד בו הרווח התפעולי עמד על כ- 1.6 מיליון ₪.

הרווח הנקי בחציון הנוכחי הסתכם ב 4.5 מיליון ₪ גידול של כ- 73% לעומת החציון המקביל אשתקד בו הרווח הנקי עמד על כ- 2.6 מיליון ₪.

ה-EBITDA המתואם קפצה פי 2.3 ל- 9.3 מיליון ₪ לעומת 4.1 מיליון ₪ בחציון המקביל אשתקד.
 
חברת אקסל סולושנס גרופ בע"מ פרסמה את הדוח לרבעון השני של שנת 2023.
 
דגשים נוספים לדוח:

החל מתאריך ה- 3 באפריל, 2023 ועד תאריך הדיווח, רכשה החברה 1,908,834 מניות רגילות ללא ע.נ. של החברה, המהוות כ- 1.3% מהון המניות הנפרע של החברה ערב אישור תכנית הרכישה של החברה, בעלות כוללת בסך של כ- 1.7 מיליון ש"ח. בנוסף, לאחר תאריך הדיווח רכשה החברה 925,495 מניות רגילות נוספות ללא ע.נ. של החברה, המהוות כ- 0.63% מהון המניות הנפרע של החברה ערב אישור התכנית, בעלות כוללת בסך של כ- 0.8 מיליון ש"ח ותכנית הרכישה העצמית הסתיימה.

בתאריך ה- 3 באוגוסט, 2023 אקסל סולושנס בע"מ, חברת הבת של החברה ("סולושנס"), חתמה על הסכם מסגרת בפעם הראשונה עם מפעיל תקשורת גדול בישראל לאספקת ציוד תקשורת לסיבים אופטיים, שכולל נתבי LAN אלחוטיים ומוצרי תקשורת נלווים. בהתאם להסכם, מעת לעת הלקוח יבצע הזמנות רכש של מוצרי התקשרות בהתאם לתנאי ההסכם. נכון להיום, כבר התקבלו הזמנות של מוצרי תקשורת בתמורה כוללת של כ-2 מיליון דולר.

בתאריך ה- 13 באוגוסט, 2023, חתמה סולושנס על תוספת להסכם קיים לאספקת נתבים עם מפעיל טלקום מוביל בישראל. ההסכם הינו הסכם מתחדש לשלוש שנים בשווי של כ- 20 מיליון דולר. הלקוח מבצע מעת לעת, הזמנות רכש של מוצרים שונים, כאשר הארכת הסכם הינה בקשר עם אספקת שני מוצרי Broadband Gatway מדורות מתקדמים מסוגים שונים. היקף ההזמנות הפתוחות במסגרת ההסכם נכון למועד הדיווח הינו כ-4.5 מיליון דולר. בכפוף לעמידת סולושנס בהוראות ההסכם, סולושנס נדרשת לספק ללקוח כבר בשנת 2024 מוצרים מתקדמים בשווי של כ- 7 מיליון דולר בשנה.

בתאריך ה-21 באוגוסט, 2023, רכשה החברה על ידי חברת הבת דטה טק פתרונות מתקדמים בע"מ ("דטה טק"), כ- 55% ממניות חברת איי וי אס טק בע"מ. היקף ההכנסות לחציון הראשון של 2023 הסתכם לכ-10.5 מיליון ש"ח וה-EBITDA לכ-1.5 מיליון ש"ח (הנתונים שמתייחסים לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2023, הם נתונים פנימיים של איי וי אס טק, נתונים שלא נסקרו ולא בוקרו על-ידי רואי החשבון של איי וי אס טק והובאו על-ידיה לידיעת החברה). התמורה בעבור כ- 55% מהון המניות של חברת איי וי אס טק תעמוד על כ- 3 מיליון ₪, ועשויה להגיע עד ל-3.9 מיליון ₪  בכפוף לעמידה באבני דרך מבוססי יעדי רווחיות, חברת איי וי אס טק עוסקת בשילוב טכנולוגיות וידאו מקצועיות בארגונים ומוסדות, תוך שימת דגש על אוטומציה, נוחות, תפעול וגמישות המערכת, פיתוח מערכות סימולציה ושיווק מערכות   VR של חברת ByteDance.

בתאריך ה-29 באוגוסט, 2023, רכשה חברת הבת דאנת תקשורת בע"מ,  51% ממניות חברת טוויסטק בע"מ. חברת טוויסטק הינה חברת IT המתמחה בפרוייקטים לארגונים בכל הגדלים בתחומי וירטואליזציה לסוגים שונים כגון: שרתים, תשתיות, MICROSOFT, שירותי ענן, אפיון והקמת D.R, אבטחת מידע ותשתיות תקשורת.

התמורה בעבור 51% מהון המניות של טוויסטק הינה כ-5.45 מיליון ש"ח, כאשר במועד הרכישה יקבלו בעלי המניות סך של כ- 3.95 מיליון ש"ח במזומן, אשר ישולמו להם באופן יחסי לשיעור אחזקתם ועוד סך של עד 1.5 מיליון ש"ח שישולם לבעלי המניות בכפוף לעמידה באבני דרך מבוססי רווח לפני מס במהלך השנים 2023-2025 או לחילופין רווח מצטבר לפני מס בגין אותן שנים.

לגרף אקסל לחצו כאן

26 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 2.5 מיליון באקסל
קרנות נאמנות שמחזיקות את אקסל. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

הראל אודם

1.32%

180377.82

כרמים 15/85

1%

341530

פסגות מניות BuySide ישראל

0.87%

166304.29

כרמים מדינה שקלית + 10%

0.72%

37901.5

(4D) ISPהשקעות 

0.67%

16097.73

כרמים (!) אג"ח חברות 

0.49%

333200

הראל השקעות ת"א Large & Mid Cap

0.48%

54145

הראל ספיר מניות

0.4%

99960

פוקוס מניות

0.37%

42439.68

סלע מניות

0.37%

305532.74


x