טיוטת תקנות בעניין אגרות לנותני שירותי תשלום, ייזום תשלום ושירות מידע פיננסי

רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור טיוטת תקנות בעניין אגרות לנותני שירותי תשלום, ייזום תשלום ושירות מידע פיננסי

 

 

 
Image by alfapp from Pixabay Image by alfapp from Pixabay
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2023

לקראת כניסתו לתוקף של חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג–2023 (להלן – חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום), רשות ניירות ערך מקדמת את השלמת האסדרה הנדרשת על מנת לאפשר את תחילת הפעילות של חברות תשלומים ויוזמי תשלום תחת החוק האמור. 

במסגרת זו, פרסמה היום (30 באוגוסט 2023) הרשות להערות הציבור את טיוטת תקנות הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ייזום תשלום ושירות מידע פיננסי (אגרות), התשפ"ג–2023.

מטרת התקנות לקבוע את האגרות לתאגידים המספקים  שירות מידע פיננסי, שרותי תשלום, וייזום תשלומים בעת הגשת בקשות רישיון ואגרה שנתית לצורך הפיקוח השוטף של הרשות על פעילותם המוסדרת. עוד מוצע כי תיקבענה בתקנות אלה הוראות סטנדרטיות בנוגע לאגרות, כמו הסדרי גביה והצמדה.

הערות ותגובות לטיוטה שפורסמה, תתקבלנה עד ליום 1 לאוקטובר 2023.

ניתן לצפות במסמך טיוטת התקנות להערות הציבור באתר רשות ניירות ערך, בקישור הזה.

x