החל מהיום: לא ניתן להצטרף לביטוחי מנהלים, אלא אם

אייל סיאני, בכיר בענף וחבר וועדת הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח מציין כי משרד האוצר טען שביטוח מנהלים פוגע ביכולת החיסכון של חוסכים ביחס למוצרי חיסכון אחרים ולכן מגבלה זו תבטיח קצבה ראויה יותר במועד הפרישה של החוסכים. לדברי סיאני, לטענת משרד האוצר הנחיתות של ביטוח המנהלים ביחס למוצרי חיסכון אחרים נובעת בשל מספר סיבות:

 

 
אייל סיאני, קרדיט: יח״צאייל סיאני, קרדיט: יח״צ
 

קרן מרדכי, אייל סיאני
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/09/2023

החל מהיום: לא ניתן להצטרף לביטוחי מנהלים

בעקבות החלטת ממשלה, אישרה לאחרונה ועדת הכספים להגביל באופן דרמטי את ההפקדות לביטוחי המנהלים כך שרק שכירים שהכנסתם גבוהה מכ-24 אש"ח יוכלו להפקיד לביטוחי מנהלים.

לאור החלטת הממשלה, אישרה לאחרונה וועדת הכספים כי החל מה-1/9/23 , תוגבל באופן דרמטי ההצטרפות למוצר ביטוח מנהלים, מוצר חיסכון פנסיוני שהיה מאד נפוץ בקרב החוסכים עד לאחרונה.

על פי ההחלטה, שכירים יהיו רשאים להפקיד לביטוח מנהלים רק באם ההפקדה החודשית בקופת גמל או קרן פנסיה עומדת על 4,866 ₪ (נכון -2023) לפחות. לגבי עצמאים, הם יהיו רשאים להפקיד לביטוח מנהלים בשנת מס מסוימת רק לאחר שהפקידו 58,392 ₪ לפחות(נכון ל-2023) בקופת גמל או קרן פנסיה.

חשוב לדעת כי מגבלה זו לא תחול על מי שהצטרף לביטוח מנהלים עד ה-1/9/23.

מדוע החליטה הממשלה לנקוט בצעד דרמטי זה? אייל סיאני, בכיר בענף וחבר וועדת הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח מציין כי משרד האוצר טען שביטוח מנהלים פוגע ביכולת החיסכון של חוסכים ביחס למוצרי חיסכון אחרים ולכן מגבלה זו תבטיח קצבה ראויה יותר במועד הפרישה של החוסכים. לדברי סיאני, לטענת משרד האוצר הנחיתות של ביטוח המנהלים ביחס למוצרי חיסכון אחרים נובעת בשל מספר סיבות:

1. דמי הניהול בביטוחי המנהלים גבוהים. כך לדוגמא, בשנת 2021, דמי הניהול הממוצעים בביטוחי המנהלים היו גבוהים פי 4 מדמי הניהול בקרנות הפנסיה החדשות.

2. עלויות הכיסויים הביטוחיים בביטוחי המנהלים גבוהות משמעותית מעלויות הכיסויים הביטוחיים בקרן פנסיה חדשה.

3. מקדם קצבת הזקנה בביטוח מנהלים, לפיו ממירים את סכום החיסכון שנצבר לפנסיה חודשית, גבוה ממקדם הקצבה בקרנות הפנסיה, מה שמביא לסכום קצבה נמוך בביטוחי המנהלים בהשוואה לקרנות הפנסיה.

4. ביטוחי המנהלים המשווקים כיום אינם נהנים מהבטחת תשואה בידי המדינה בניגוד לקרנות הפנסיה החדשות אשר נהנות מהבטחת תשואה שנתית של 5.15% עבור 30% מכספי החיסכון.

יתר על האמור ובכדי למנוע עקיפה של ההגבלה כאמור, נקבעו מגבלות על ניוד כספים לביטוח מנהלים ממוצר פנסיוני אחר. המגבלה קובעת כי ניתן לנייד כספים לביטוח מנהלים רק את הסכום שמעבר לתקרת ההפקדה - 4866 ₪(נכון ל-2023) לכל חודש וותק במוצר החיסכון המנויד. כך לדוגמא, מי שפתח קרן פנסיה לפני 10 שנים וחסך 700 אש"ח, יוכל לנייד מתוך סכום זה לביטוח מנהלים רק כ-116 אש"ח לכל היותר.

 

x