תיקון שמות המדדים - החלטת דירקטוריון הבורסה

כניסה לתוקף ב-13.9.2023 של שינוי שמות המדדים "תל בונד-תשואות צמודות" ו-"תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב"

 

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/09/2023

בהמשך לחוזרינו מאתמול (433405) בדבר החלטת דירקטוריון הבורסה מיום 7.9.2023 להוסיף את המילה "צמודות" למדד "תל בונד-תשואות", והוספת המילה "צמודות" גם לשמו של מדד "תל בונד תשואות פיזור רחב", הרינו להבהיר כי שינוי שמות 2 המדדים – "תל בונד-תשואות צמודות" ו-"תל בונד-תשואות צמודות פיזור רחב" יכנס לתוקף החל מיום 13.9.2023.
x