אביב בניה מודיעה על זכיה במכרז רמ"י במסלול דיור במחיר מטרה בכרמי גת - קרית גת

המכרז הינו במסלול מחיר מטרה

 

 

 
צאלה רוזנבלום עמור, קרדיט: יח״צצאלה רוזנבלום עמור, קרדיט: יח״צ
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/09/2023

צאלה רוזנבלום-עמור, מנכ"לית החברה: "אנו שמחים להודיע על זכייתנו באחד המכרזים הגדולים והמשמעותיים בתקופה הנוכחית. זכייה זו תורמת להרחבת פורטפוליו הפרויקטים של ולהגדלת היצע יחידות הדיור של אביב בנייה בשנים הקרובות. לצד קידום ושיווק הפרויקטים הקיימים של החברה, אנו בוחנים הזדמנויות נוספות הקיימות כיום בשוק."

חברת הנדל"ן מ. אביב תעשיות בניה (ת"א: אביב) הודיעה היום על זכיה במכרז רשות מקרקעי ישראל ("רמ"י") לרכישת זכויות חכירה במתחם אחד מתוך מספר מתחמים לבניה רוויה בשכונת כרמי גת צפון בקרית גת.
 
המכרז הינו מכרז במסלול "דיור במחיר מטרה" במסגרתו המציעים מתחרים על המחיר הגבוה ביותר עבור הקרקע, תוך התחייבות למכור את "דירות מחיר מטרה" בהתאם לשיעור ההנחה שנקבע במכרז. הזוכה רשאי למכור את הדירות שאינן "דירות מחיר מטרה" לכלל הציבור בתנאי ומחירי שוק חופשי.
 
המתחם בו זכתה החברה מורכב ממספר מגרשים בשטח של כ- 11,907 מ"ר, עליו ניתן להקים 218 יח"ד (מחציתן במחיר מטרה ומחציתן בשוק החופשי), כאשר התמורה בגין הקרקע (ללא מע"מ) הינה כ- 10.7 מיליון ש"ח ועלויות הפיתוח הינן כ- 35.9 מיליון ש"ח.
 
תקופת ההקמה המוערכת של הפרויקט ממועד מסירת הקרקע  הינה כ- 27 חודשים. להערכת החברה, היקף ההשקעה הכולל הצפוי בפרויקט (לא כולל מע"מ) הינו כ- 270 מיליון ש"ח והיקף ההכנסות הכולל הצפוי בפרויקט (לא כולל מע"מ) הינו כ- 317.5 מיליון ש"ח.
 
בכוונת החברה לממן את עלות הרכישה וההקמה של הפרויקט מהון עצמי ומימון חיצוני שהיקפו ותנאיו טרם נקבעו.
x