תמונת מצב כלכלית בפתח השבוע השני למלחמה

שוק ההון עמד במתקפה, בנק ישראל סייע לדולר ועוד ימשיך

 

 

 
רונן מנחם, קרדיט: יח״צרונן מנחם, קרדיט: יח״צ
 

רונן מנחם, מזרחי טפחות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/10/2023

בחלוף שבוע הסבירות למלחמה ממושכת יותר גדלה וכך גם שילוב גזרות נוספות להערכת מומחים.

מנגד מעורבות ארצות הברית ברמה ההצהרתית והמעשית (שליחת נושאות מטוסים לאזור) משפרת את המצב הן ביטחונית והן כלכלית - מבחינת עלות החימוש הנוסף.

שוקי ניירות הערך הכילו עד כה את האירוע ולאחר ירידות חדות ביומיים הראשונים הם התאוששו, תוך עליה של שוק המניות וירידה חדה של תשואות הפדיון על איגרות החוב הממשלתיות. הדבר הקל גם על האג"ח הקונצרניות.

פעולת בנק ישראל (רכישת שקלים ב-30 מיליארד דולר לפחות) מסייעת ותסייע לבלום או למתן את השלכות האירוע על השקל. כך גם החלטת חברת הדירוג Moody's לדחות בשלב זה את הודעת הדירוג שתוכננה לסוף השבוע ועלולה הייתה לכלול הורדת דירוג או אופק הדירוג.

השלכות המלחמה על שוק הנפט העולמי גורמות להתייקרות חדה ובכלכלה העולמית חוששים מהתרחבות המערכה לכל המזרח התיכון. כבר עתה נמסר מסעודיה על השעיית התהליך המדיני מול ישראל כל עוד המצור על רצועת עזה נמשך.

חשוב לציין כי שר החוץ של איראן אותת על תמיכה ומעורבות של הגופים הנתונים למרותו אם המצור יימשך או שצה"ל ייכנס קרקעית. יכול להיות שהחשש מפגיעה גלובלית יותר יגביר את הלחץ והמעורבות הבינלאומית עד כדי  הכלת האירוע בשלב מסוים. עם זאת לעת עתה נחישות ישראל לשנות את פניה של רצועת עזה אינה מוטלת בספק.

נוסף לכך מחכים כעת למדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר שיפורסם היום לפנות ערב ומקווים שלא יפתיע כלפי מעלה (יעלה יותר מ-0.3%), מה שיאפשר לבנק ישראל, אם יחפוץ בכך, לספק תמיכה נוספת באמצעות הורדה אפשרית של הריבית.

אם כך יקרה מדובר בהתפתחות שתסייע לשווקים להתמודד עם אי הוודאות שתאפיין כנראה את השבועות ואולי אף חודשים הקרובים.

לבסוף מבחינה כלכלית החמרה של המלחמה והשלכותיה התקציביות הישירות והעקיפות עלולה (לפחות) לאפס את צמיחת התוצר השנה ומן הסתם תהיינה לה השלכות מרסנות גם על תוצאות 2024.

בהודעת הריבית הקרובה בהמשך החודש יפרסם בנק ישראל את התחזית התלת חודשית החדשה שלו ונוכל לקבל אינדיקציה ראשונה להשלכות על קצב הצמיחה, האינפלציה וגודל הגירעון הממשלתי בעקבות פרוץ המלחמה.
x