הבוקר התקיים דיון בראשות הנגיד והמפקח בהשתתפות מנכ״לי הבנקים וחברות כרטיסי אשראי

 

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/10/2023

שלום לכולם,

ברצוני לעדכן כי הבוקר התקיים דיון בראשות הנגיד והמפקח בהשתתפות מנכ״לי הבנקים וחברות כרטיסי אשראי.

הדיון עסק בפעולות רוחביות לסיוע לאוכלוסייה שנפגעה כתוצאה ממצב הלוחמה ובדגש על תושבי העוטף והדרום וכוחות הבטחון שגויסו ללחימה, זאת בנוסף לצעדים הפרטניים המגוונים שביצעו עד כה במערכת הבנקאית.

מתחילת הלחימה התווה נגיד בנק ישראל מספר עקרונות לפעילות המערכת הבנקאית במהלך האירוע, תוך דגש על הצורך לגלות רגישות יתירה ומתן מענה ללקוחות מתקשים, ובמיקוד על אלו המתגוררים בעוטף, משפחות הנפגעים ומערך הלחימה והמפקח על הבנקים פרסם מכתב הנחיות מפורט למערכת הבנקאית עם הדגשים הללו והנחיות נוספות.

במסגרת זו הפיקוח על הבנקים פועל בימים האחרונים כדי לגבש מתווה רוחבי להקלה על נטל האשראי והעמלות לציבור כולו ולאוכלוסיות אלו בפרט. פרטי המתווה יפורסמו באופן מסודר לתקשורת ולציבור בקרוב.

x