ועדת הכספים אישרה מסגרת ערבות מדינה בסך של 6 מיליארד דולר עבור מתן ביטוח כנגד סיכוני מלחמה לחברות התעופה הישראליות

 

 

 
Photo Inna Reznik Dreamstime.comPhoto Inna Reznik Dreamstime.com
 

משרד האוצר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/10/2023

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את בקשת החשב הכללי, יהלי רוטנברג, להעמיד מסגרת ערבות מדינה בסך של 6 מיליארד דולר עבור מתן ביטוח כנגד סיכוני מלחמה לחברות התעופה הישראליות, זאת בהתאם להנחיית שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'.

מסגרת ערבות המדינה נועדה על מנת לאפשר להנפיק לחברות התעופה הישראליות פוליסות ביטוח כנגד סיכוני מלחמה, ובכך להבטיח את רציפות הפעילות האווירית במדינת ישראל.

פוליסות הביטוח יונפקו בפועל על ידי ענבל חברה לביטוח בע"מ ובכפוף לכך שהביטוח שברשות חברות התעופה הישראליות כעת יבוטל או יצומצם לעניין סיכוני מלחמה באזור הגיאוגרפי של מדינת ישראל.

אגף החשב הכללי עוקב באופן שוטף אחר התפתחות המלחמה והשפעתה על המשק, ויפעל בכל האמצעים העומדים לרשותו להבטיח, בין השאר, את רציפות פעילותן של התשתיות החיוניות במדינת ישראל.
x