סיוע לגורמים המפוקחים ע"י רשות ניירות ערך - לאור המצב הבטחוני

מוקד התמיכה של המגנ"א שמספרו: 077-2238333 או לכתובת המייל: Magna@svds.co.il או למזכירות מחלקת תאגידים בטלפון: 02-6556444.

 

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/10/2023

לאור המצב הבטחוני הפוקד את מדינתנו, ואשר יש לו השפעה לא מבוטלת על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים ושאר הגורמים המפוקחים, נבקש להפנות את תשומת לבכם, באשר לזמינות סגל הרשות לכל בעיה שמתעוררת במילוי חובות הדיווח החלים עליכם.

פניות בנושאי גילוי ודיווח ונושאים מקצועיים באחריותה של מחלקת תאגידים

אנו מזמינים כל גורם מפוקח שנתקל בבעיה כלשהי, ובפרט בענייני דיווחים, לפנות אלינו על מנת לקבל מענה הולם וסיוע בפתרון הבעיה.

את הפניה ניתן לבצע באמצעות פנייה לעובדי המחלקה השונים – מזכירות המחלקה, מחלקת תשקיפים, רפרנטים, ראשי צוותים, אחראי תחומים מקצועיים (חשבונאי-פיננסי/משפטי) והנהלת המחלקה – לפי מהות הפניה ובהתאם לפרטי הקשר שבאתר הרשות.

להלן קישור לפרטי קשר לעובדי מחלקת תאגידים - קישור

מזכירות מחלקת תאגידים 02-6556444

פניות בנושאי מחשוב

גורמים מפוקחים שמזהים קשיים אפשריים בשימוש בטוקן דיווח לצורך פרסום דיווחים מיידיים מוזמנים לפנות לסגל הרשות לשם קבלת מענה וסיוע הולמים באמצעות פנייה למוקד התמיכה של המגנ"א שמספרו: 077-2238333 או לכתובת המייל: Magna@svds.co.il

או למזכירות מחלקת תאגידים בטלפון: 02-6556444.

אנו מציעים לכל התאגידים המדווחים ושאר הגורמים המפוקחים לוודא כי יש להם ולמי מטעמם את האפשרות להמשיך לפרסם דיווחים במגנ"א במועדים הנדרשים על פי דין ולהיערך מבעוד מועד על מנת לוודא כי הם ערוכים לרציפות דיווחית ושיש להם ולמורשי החתימה האלקטרונית את כל האמצעים הנדרשים להמשיך לפרסם דיווחים במצב הנוכחי, לרבות אפשרות לדווח בחיבור מרחוק שלא ממקום העבודה (דיווח מהבית). הנ"ל מצריך בדיקה שכל הפלטפורמות הנדרשות לדיווח מרחוק תקינות, מחוברות ומותקנות כנדרש. לשם בדיקת תקינות ניתן לדווח טופס מספר ת1999 - טופס בדיקה לא פומבי.

להלן קישורים שונים לדרכי התקשרות ופניה בנושאי מחשוב

סגל הרשות זמין לספק מענה לכל שאלה נוספת שעולה בנושאים שנמצאים תחת אחריותו המקצועית.

x