רפורמת ה"פרורטה", שמדאיגה את הסוכנים, תידחה עד להודעה חדשה

רפורמת החזר העמלות על ניוד/ביטול פוליסת חיים הייתה אמורה להיכנס לתוקף ב-1 בנובמבר

 

 

 
Photo Rawpixelimages Dreamstime.comPhoto Rawpixelimages Dreamstime.com
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/10/2023

רפורמת הנחות וביטולים בביטוח חיים תידחה למועד בלתי ידוע. תקנות הרפורמה, שזכתה לכינוי רפורמת ה"פרורטה" היו אמורות להיכנס לתוקף ב-1 בנובמבר 2023, אך בעקבות המלחמה, לא מוצו הדיונים בנושא, ורק לאחר פרסום חוזר סופי ייקבע מועד לכניסת הרפורמה לתוקף.

הרפורמה קובעת בעיקרון שסוכן ביטוח שמבצע ביטול או ניוד פוליסה יצטרך להחזיר, החזר מדורג לפי שנות הפוליסה, את עמלות ההיקף בביטוח חיים, שקיבל מהגוף המוסדי.

טיוטת הרשות פורסמה ב-3 באפריל ובמקביל פורסם גם תזכיר חוק החתום בידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לפיו יחולו אותן תקנות והוראות גם בגמל ופנסיה.

על פי הטיוטה והתזכיר, מדובר בהחזר עמלת ההיקף שקיבל סוכן הביטוח במקרה ש:

" (1)העמית העביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת לפי סעיף 23 לחוק קופות גמל;

(2) העמית משך כספים מקופת גמל, למעט משיכה מקופת גמל להשקעה;

(3) העמית ביטל את מינוי סוכן הביטוח.

(א) נדרש סוכן ביטוח פנסיוני להשיב עמלה חד-פעמית בהתאם לתקנת משנה (א), שיעור ההשבה יעמוד על השיעור הקבוע בטבלה שבתוספת, לכל הפחות.

התקנות ייכנסו לתוקף ב-1 בנובמבר 2023".

הצורך ברפורמה הוסבר בתזכיר החוק של האוצר ובטיוטת החוזר של הרשות: "בפועל, העמלה החד פעמית (עמלת היקף) המשולמת לרוב במעמד מכירת הפוליסה מהווה תמריץ מכירה לסוכן הביטוח הפנסיוני. תמריץ זה מוביל להעברה תכופה בין מוצרים וחברות באופן שעלול לפגוע בעמית, שכן ניוד עודף במוצרי חיסכון מביא לניהול לא יעיל של כספי החיסכון ולפגיעה פוטנציאלית בתשואות העמית.... מערכת התמריצים הקיימת כיום, הכוללת מרכיב משמעותי של עמלות היקף חד פעמיות בגין מכירה או עמידה ביעד מכירות, עשויה להשפיע על פעילותו של סוכן הביטוח בכלל, ובפרט להטות אותו לשיווק של מוצרים מסוימים. 

לאור האמור, ועל מנת לצמצם את הטיית המכירה, המובילה לתנודתיות עודפת בשוק שהתוצאה שלה היא עליית דמי הביטוח ודמי הניהול וניהול לא יעיל של כספי הפנסיה באופן שלא להתיישב עם האינטרס של הלקוח, מוצע להתקין תקנות אלו אשר קובעות מנגנון החזר מדורג של עמלת ההיקף במקרה של העברה תכופה ממוצר למוצר".

הרפורמה המוצעת עוררה התנגדות עזה בקרב סוכני הביטוח ולשכת סוכני הביטוח פתחה לפני מספר חודשים במו"מ עם האוצר כדי לבטל או לשנות אותה. 

x