הגירעון האסטרונומי של ארה"ב

ד״ר גיל בפמן כלכלן בנק לאומי - על הגירעון התקציבי בארה"ב

 

 

 
ד״ר גיל מיכאל בפמן, צילום: אורן דאיד״ר גיל מיכאל בפמן, צילום: אורן דאי
 

ד״ר גיל מיכאל בפמן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/10/2023

הגירעון התקציבי בארה"ב בשנת 2023

האוצר האמריקאי פרסם את נתוני הגירעון לשנת הכספים (FY) 2023, עם גירעון של 1.7 טריליון דולר. זה משקף 4.4 טריליון דולר של הכנסות מדינה המממנים הוצאה בסך 6.1 טריליון דולר. בניטרול ההשפעות התקציביות של הכרזה של ביטול חובות הסטודנטים, צעד שהוכרז על בתי המשפט כבלתי חוקי, הגירעון הסתכם בסכום של 2.0 טריליון דולר ב- FY 2023, שהוא כפול מהגירעון של 1.0 טריליון דולר בתקציב של FY 2022 וגבוה ב -493 מיליארד דולר (32%) מהגירעון החזוי במהלך השנה על ידי משרד התקציבים האמריקאי (CBO) בחודש יוני.

למרות שההוצאות הפדרליות ירדו רשמית ב -137 מיליארד דולר (2%) בין FY 2022 ל- FY 2023, זה נבע מעניין טכני של ביטול חובות הסטודנטים על ידי הנשיא, שהוכרז ב- FY 2022, ותוקצב, ואז נוצר "חיסכון" הוצאות ב- FY 2023 לאחר שבית המשפט העליון קבע זאת כבלתי חוקי וביטל את המהלך שתוקצב מראש. ניתן להסביר את כמעט כל הגידול בגירעון האפקטיבי ביחס ל- FY 2022 בירידה בהכנסות המדינה ממסים.

למרות שהגירעון של 2023 היה נמוך יותר מהגירעונות בתקופות הקורונה, של FY 2020 ו- FY 2021 של 3.1 טריליון דולר ו -2.8 טריליון דולר, בהתאמה, הוא היה גבוה ב-2023 בדולרים נומינליים יותר מכל זמן אחר בהיסטוריה. הגירעון הרשמי היה 6.3% מהתוצר והגירעון האפקטיבי היה 7.5% מהתוצר - הגדול ביותר מכל זמן בהיסטוריה של ארה"ב מחוץ למלחמה, מיתון או חירום לאומי.

ככל שהגירעונות נשארים גבוהים, החוב ימשיך לעלות. החוב הפדרלי שהוחזק על ידי הציבור עלה ב -2.0 טריליון דולר ב- FY 2023, מ -24.3 טריליון דולר בסוף FY 2022 ל- 26.3 טריליון דולר בסוף 2023 של FY 2023, יותר מפי שניים מהממוצע ההיסטורי של 50 שנה של 47% תוצר ותוך ורק שמונה נקודות אחוז תוצר מהשיא הקודם של 106% מהתוצר שנקבע ממש לאחר מלחמת העולם השנייה.


באופן ספציפי, הכנסות המדינה ירדו מ -4.9 טריליון דולר (19.3% מהתוצר) ב- FY 2022 ל -4.4 טריליון דולר (16.5% מהתוצר) ב- FY 2023. מיסים מהכנסות אישיות ושכר ירדו ב -327 מיליארד דולר (8%). בין מקורות ההכנסות האחרים, שאינם ממסים, העברות הפדרל ריזרב ירדו ביותר מ -100 מיליארד דולר מאז שהריבית הגבוהה יותר לטווח הקצר העלתה את הוצאות הריבית של הפדרל ריזרב על פיקדונותיו. מיסי חברות נותרו חלשים, בעוד שמקורות הכנסות אחרים, כמו מכס, ירדו. בשורה התחתונה, הגירעון האפקטיבי של 2.0 טריליון דולר ב- FY 2023 אינו נראה כסטייה זמנית, אלא כדבר שיבוא לידי ביטוי גם ב-2024 עם גירעון בסדר גודל של כ-6% תוצר.

x