גמל להשקעה בספטמבר - הראל גמל מנצחים בכללי, כלל גמל במניות

גמל להשקעה דירוג FUNDER-AdvizerLand תשואות שליליות החודש במסלולים השונים בכל הגופים | שינויים בהובלה בתשואה ל-3 שנים במסלול מניות

 

 
Photo Designer491 Dreamstime.comPhoto Designer491 Dreamstime.com
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/10/2023

חודש ספטמבר בגמל להשקעה, עם תשואות שליליות בכל הגופים השונים במסלול הכללי ובמסלול המנייתי. במסלול המנייתי התשואות שליליות חזקות, מטבע הדברים. ראוי לשים לב, שלאור אופיו של אפיק חסכון זה, יותר ויותר הון מנותב לאפיקים בהם הסיכון גבוה יותר, כלומר יותר הון מגיע לאפיקי המניות לסוגיהם השונים (כאן אנחנו מביאים את אפיק המניות הכללי).

אנחנו מביאים את קופות הגמל להשקעה במסלולים שמרכזים יותר עניין בקרב המשקיעים – המסלול הכללי ומסלול המניות. המסלולים האחרים מנהלים היקפים יחסית נמוכים. ראוי לציין כי בדיקה של פוליסות החסכון, עם תום השבוע השלישי של חודש אוקטובר, מצביעה על ירידה של מעל אחוז, במסלולים הכלליים. אם לקחת מזה אינדיקציה לאפיקים השונים, אפשר אולי להתנחם בנתון זה, בינתיים.

תשואות מסלול כללי – הראל מנצחים החודש

במסלול הכללי שמנהל את היקף ההון הגבוה יותר, התשואה הממוצעת החודש היא 1.32%- לעומת 0.17%- בחודש שעבר. מנעד התשואה החודש נע בין 1.68%- (כלל) ל-1.01%- (הראל). זה מביא את התשואה מתחילת השנה ל-6.57%, ואת התשואה בשנה האחרונה ל-7.95%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 השנים האחרונות עלתה במקצת ל-16.56%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-23.23%.

הראל מנצחים החודש עם 1.01%-, מנורה מבטחים במקום השני עם 1.06%-. אנליסט מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 8.37%,. ילין לפידות עדיין מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 10.04%. הראל מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 18.76%. אנליסט מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 28.73%.

קופות גמל להשקעה מסלול כללי

שם קופה

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הראל גמל להשקעה כללי

-1.01%

7.38%

7.55%

18.76%

24.04%

1,580

8211

מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

-1.06%

6.13%

8.10%

17.38%

20.76%

1,112

8675

מגדל גמל להשקעה כללי

-1.11%

6.29%

7.90%

16.88%

22.63%

477

7936

כלל גמל לעתיד כללי

-1.16%

4.84%

5.99%

17.28%

22.15%

1,579

7988

הפניקס גמל להשקעה כללי

-1.29%

5.44%

6.73%

16.91%

23.01%

1,689

7908

מור קופות גמל להשקעה - כללי

-1.35%

6.17%

8.50%

18.54%

---

3,584

12538

מיטב גמל להשקעה כללי

-1.38%

6.65%

8.33%

16.91%

23.45%

1,358

7978

אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי

-1.51%

6.13%

7.92%

7.71%

17.66%

5,035

7798

אנליסט מסלולית גמל להשקעה כללי

-1.64%

8.37%

8.50%

17.76%

28.73%

1,274

7834

ילין לפידות גמל להשקעה מסלול כללי

-1.68%

8.26%

10.04%

17.45%

26.66%

1,440

11390

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי גמל להשקעה כללי

-1.50%

10.49%

7.93%

18.64%

21.40%

54

9638

סלייס גמל להשקעה - כללי

-0.40%

9.91%

9.72%

---

---

12

7900

ממוצע

-1.32%

6.57%

7.95%

16.56%

23.23%

 

 


תשואות מסלול מניות – כלל מנצחים החודש

במסלול המניות המסלול עם מאפייני הסיכון הגבוהים יותר, התנודתיות היא גבוהה מאוד, וכך גם הפער בין התשואות בין המקומות הראשון והאחרון. ראוי לשים לב לכך שאפיק זה זוכה לגידול קבוע בהיקף הנכס המנוהל. התשואה הממוצעת החודש היא 2.17%- לעומת 1.18%- בחודש שעבר. זה מביא את התשואה הממוצעת מתחילת השנה ל-10.76%. מנעד התשואות החודש נע בין 3.07%- (אנליסט) ל-1.39%- (כלל). התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-12.84%. התשואה הכוללת הממוצעת ל-3 שנים עלתה ל-29.73%. התשואה הכוללת הממוצעת ל-5 שנים ירדה ל-37.07%.

כלל מנצחים החודש במסלול עם 1.39%-, הראל במקום שני עם 1.42%-. אנליסט (3.07%- החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה, עם 14.77%. ילין לפידות (2.86%- החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 16.96%. הראל עוברים להובלה בתשואה ל-3 שנים, עם 37.58% על חשבון ילין לפידות. אנליסט מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 58.68%.

קופות גמל להשקעה מסלול מניות

שם קופה

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

כלל גמל לעתיד מניות

-1.39%

6.43%

8.65%

30.07%

30.28%

470

7991

הראל גמל להשקעה מניות

-1.42%

13.95%

13.59%

37.58%

36.96%

535

8522

מגדל גמל להשקעה מניות

-1.79%

9.73%

12.62%

30.98%

35.77%

194

7934

הפניקס גמל להשקעה מניות

-2.12%

8.70%

9.98%

26.80%

32.01%

245

7975

אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות

-2.23%

11.11%

15.32%

14.88%

23.23%

3,740

7799

מיטב גמל להשקעה מניות

-2.28%

10.30%

12.54%

30.90%

32.65%

418

7860

מור גמל להשקעה - מניות

-2.33%

8.25%

10.05%

28.57%

---

2,144

12537

ילין לפידות גמל להשקעה מסלול מניות

-2.86%

13.57%

16.96%

36.17%

47.02%

1,163

11394

אנליסט מסלולית גמל להשקעה מניות

-3.07%

14.77%

15.83%

31.61%

58.68%

2,014

7836

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי גמל להשקעה מניות

-2.21%

19.50%

16.37%

46.91%

50.75%

76

11407

ממוצע

-2.17%

10.76%

12.84%

29.73%

37.07%

 

 


(*) קופות גמל מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.

x