דויטשה בנק מדווח על רווח לפני מס של 5 מיליארד יורו עבור תשעת החודשים הראשונים של 2023

כריסטיאן סווינג, מנכ"ל הבנק: "התוצאות הללו ממחישות מומנטום עסקי חזק ועקבי לצד המשך משמעת תקציבית"

 

 

 
Photo Bank Franz1212, Dreamstime.comPhoto Bank Franz1212, Dreamstime.com
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/10/2023

הרווח לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשם עלייה של 3%, הודות לעלייה בהכנסות ומשמעת תקציבית.

ההכנסות נטו רשמו גידול של 6% והסתכמו ב-22.2 מיליארד יורו בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

הוצאות בנטרול ריבית רשמו עלייה של 7% לרמה של 16.2 מיליארד יורו וכוללים הוצאות שאינן תפעוליות בהיקף של 943 מיליון יורו.

הוצאות מתאומות רשמו עלייה של 2% לרמה של 15.3 מיליארד יורו למרות הלחצים האינפלציוניים.

רווח לאחר מס של 3.5 מיליארד יורו, ירידה של 6% בשל שיעור מס גבוה.

ההחזר על הנכסים המוחשיים לאחר מס של 7%, יחס הוצאות/הכנסות של 73%.

החזר על נכסים מוחשיים לאחר מס מתואם של 9% ויחס הוצאות/הכנסות של 68%.

תזרים גיוס חיובי של 39 מיליארד יורו בחטיבות הבנקאות הפרטית וניהול ההשקעות.

ניהול הון מיטבי ותחזית הון חזקה יותר תומכים בהמשך צמיחה עסקית כמו גם האצה והרחבה של יעדי ההחזר למשקיעים.

יחס הלימות הון רובד 1 רשם עלייה לרמה של 13.9% לאחר ספיגה של השפעות רגולטוריות בהיקף של 38 נקודות בסיס  ורכישה עצמית של מניות.

יכולת לשחרר הון נוסף בהיקף של 3 מיליארד יורו כתוצאה מהפחתה גדולה יותר של RWA ותחזיות מעודכנות של באזל 3 לשנת 2025.

תגמול בעלי המניות עמד על 1.6 מיליארד יורו על פני שנת 2022 ותשעת החודשים הראשונים של 2023. 

הרווח ברבעון השלישי לפני מס בהיקף של 1.7 מיליארד יורו, עלייה של 7% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה

רווח לאחר מס של 1.2 מיליארד יורו, ירידה של 3% כתוצאה משיעור מס גבוה יותר.

ההחזר על נכסים מוחשיים לאחר מס של 7.3% ויחס הוצאות/הכנסות של 72%.

המשך גידול בהכנסות וגיוס נכסים חיובי ברבעון השלישי:

ההכנסות נטו רשמו גידול של 3% לרמה של 7.1 מיליארד יורו בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

גיוס נכסים נטו של 11 מיליארד יורו בחטיבות הבנקאות הפרטית וניהול ההשקעות.

ההכנסות עבור שנת 2023 כולה צפויים להסתכם ב-29 מיליארד יורו.

המשך משמעת תקציבית ברבעון:

הוצאות בנטרול ריבית עמדו על 5.2 מיליארד יורו, עלייה של 4% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

ההוצאות המתואמות רשמו עלייה של 2% לרמה של 5 מיליארד יורו למרות הלחצים האינפלציוניים.

התקדמות נוספת במישור התפעולי עם יישום צעדים נוספים.

ניהול סיכונים חזק ומאזן במהלך הרבעון:

ההפרשות להפסדי אשראי הסכתמו ב-245 מיליארד יורו, 20 נקודות בסיס מהיקף ההלוואות הממוצעות.

היקף הפיקדונות רשם גידול של 18 מיליארד יורו לרמה של 611 מיליארד יורו.

יחס נזילות של 132%, עודף של 51 מיליארד יורו.

"התוצאות הללו ממחישות מומנטום עסקי חזק ועקבי לצד המשך משמעת תקציבית", אמר מנכ"ל הבנק כריסטיאן סווינג. "יתרה מכך, תחזית ההון שלנו שודרגה מהותית הודות לתוצאות החזקות שלנו וצעדי התייעלות ממוקדים". אלו מאפשרים לנו יכולת להמשיך להשקיע בצמיחת מודל Global Hausbank, לשפר את ההחזר על ההשקעה ולהגדיל ולהאיץ את תגמול בעלי המניות".

x