איך אמור לנהוג מנהל קרן בהצעת רכש מלאה של גוף קרוב ? מה בנוגע לפוטנציאל ניגוד העניינים

ההוראות החלות על מנהלי קרנות נאמנות ביחס להשתתפות וביצוע עסקאות על בסיס הצעות רכש מלאות של גופים קרובים - מיום 24.8.23