אודיטי פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2023: מסכמת רבעון שיא

מכה את התחזיות ומעלה את תחזית ההכנסות והרווח לשנת 2023

 

 

 
אורן הולצמן, מייסד ומנכ״ל החברה. צילום: יח״צאורן הולצמן, מייסד ומנכ״ל החברה. צילום: יח״צ
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/11/2023

רבעון שיא לאודיטי. החברה מאיצה את הצמיחה ברווחיות חזקה:

גידול של 37% בהכנסות שהסתכמו ב-94 מיליון דולר לעומת 69 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

גידול של 41% ברווח הגולמי שהסתכם ב-66 מיליון דולר לעומת 47 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות עלה ל-70.3% לעומת 68.1% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי הסתכם ב-3.8 מיליון דולר לעומת 2.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  שיעור הרווח הנקי מסך ההכנסות עלה ל-4.1% לעומת 4.0% ברבעון המקביל אשתקד.

גידול של 231% ברווח הנקי המתואם שהסתכם ב-13 מיליון דולר לעומת 3.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הנקי המתואם מסך ההכנסות עלה ל-13.8% לעומת 5.7% ברבעון המקביל אשתקד.

גידול של 227% ב-Ebitda המתואם ל-21 מיליון דולר לעומת 6.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ה-EBITDA המתואם מסך ההכנסות עלה ל-22% לעומת 9.2% ברבעון המקביל אשתקד.

רווח של 0.06 דולר למניה לעומת 0.05 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. רווח מדולל מתואם של 0.21 דולר למניה לעומת 0.07 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד

מזומנים ושווי מזומנים, מזומנים מוגבלים ופקדונות לזמן קצר הסתכמו בכ-164 מיליון דולר, ללא חוב ב-30 בספטמבר 2023.
 
תחזית החברה לשנת 2023

הכנסות 493-497 מיליון דולר, מעל התחזית הקודמת של החברה של 475-480 מיליון דולר, וכעת מייצגת גידול של 53%-52% ביחס לשנת 2022 לעומת 48%-46% בתחזית הקודמת.

שיעור רווח גולמי של 70%, מעל לתחזית הקודמת של החברה של 69.5%.

EBITDA מתואם 104-105 מיליון דולר, מעל לתחזית הקודמת של החברה של 96-101 מיליון דולר.

שיעור EBITDA מתואם של 21%, בקצה העליון של טווח התחזית הקודמת של החברה של 21%-20%.

רווח מדולל מתואם של 1.21-1.23 דולר למניה, מעל לתחזית הקודמת של החברה של 1.11-1.17 דולר למניה.

x