הרשות בוחנת שינויים בתנאי ההשתתפות העצמית בביטוחי הרכב במטרה להוזיל עלויות למבוטחים

פרסמה קול קורא לציבור ולחברות הביטוח בנושא

 

 

 
Photo Car Insurance Rananjay Singh Dreamstime.comPhoto Car Insurance Rananjay Singh Dreamstime.com
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/11/2023

רשות שוק ההון פרסמה "קול קורא" כדי לקבל מידע שיוכל לסייע לה לבחון האם יש מקום לשינוי תנאי ההשתתפות העצמית בפוליסות רכב. בחינת תנאי ההשתתפות העצמית נוגעת למקרים של מוסך שאינו בהסדר שקיבל את התנאים של חברת הביטוח בעניין אספקת החלפים כדי להקטין את הנזק ולהפחית את עלות התביעה. 

לצורך קבלת החלטה בעניין תנאי ההשתתפות העצמית, הרשות מזמינה את חברות הביטוח וכן כל גורם אחר שיהיה מעוניין להעביר את התייחסותו, וזאת עד ה-3 בדצמבר 2023.

הפרסום היום הוא בהמשך להכרעה שפורסמה ב-19.9.23 על ידי רשות שוק ההון, וזאת בעקבות תלונות מבוטחים על קיזוז בפיצוי שהם מקבלים בתיקון רכב במוסך שאינו בהסדר עם חברת הביטוח. מטרת ההכרעה הייתה לייצר יישוב תביעות הוגן תוך מתן אפשרות לפעולות להפחתת עלות החלפים כדי להגביר את התחרות ולהביא להפחתת מחירי הביטוח בצורה זהירה והוגנת עם גילוי מוגבר לציבור המבוטחים.

ככל שעלות התביעה הופחתה לחברת הביטוח אל מול מוסך שאינו בהסדר במקרה בו נעשה שימוש בפרקטיקה הנדונה בהכרעה, וזאת כתוצאה משיתוף הפעולה מצד המבוטח להקטנת הנזק, הרשות תבחן לאפשר למבוטח לקבל תנאים זהים או דומים לכאלה שהיה זוכה להם לו היה עושה שימוש במוסך הסדר.

בהמשך לכך בוחנת הרשות גם שינויים בתנאי ההשתתפות העצמית של המבוטח שמתקן את רכבו במוסך שאינו בהסדר.

x