monday.com פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2023

ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-189.2 מיליון דולר, גידול של 38% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; מספר הלקוחות עם ARR של יותר מ-50 אלף דולר גדל ב-57% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; החברה רשמה שיא רבעוני ברווח התפעולי על בסיס Non-GAAP ובתזרים המזומנים החופשי

 

 

 
ערן זינמן ורועי מן, צילום: נתנאל טוביאסערן זינמן ורועי מן, צילום: נתנאל טוביאס
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/11/2023

(NASDAQ: MNDY) monday.com, מערכת הפעלה לעבודה (Work OS) המאפשרת לארגונים בכל גודל ליצור את הכלים והתהליכים הדרושים להם לניהול כל היבט בעבודתם, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי שהסתיים ב-30 בספטמבר, 2023.

דברי ההנהלה:

"הרבעון השלישי היה רבעון חיובי נוסף של מאנדיי, עם המשך המומנטום הנובע מהאסטרטגיה של ריבוי מוצרים וביקוש חזק מצד הלקוחות שלנו״, אמרו רועי מן וערן זינמן, מייסדים ומנכ"לים משותפים מאנדיי. "אנו מאוד מרוצים מההתקדמות של mondayDB, התשתית החדשה לפלטפורמת  WorkOS שהשקנו מוקדם יותר השנה. הפריסה של mondayDB ממשיכה להקדים את לוח הזמנים המתוכנן, והלקוחות שלנו כבר רואים שיפור משמעותי במהירות  עבור השימושים הנרחבים והמורכבים ביותר שלהם  בפלטפורמה."

"אנו מרוצים מאוד מהביצועים שלנו ברבעון השלישי, עם המשך צמיחה חזקה בשורת ההכנסות וגידול מרשים בשולי הרווח ובתזרים מזומנים", אמר אלירן גלזר, סמנכ"ל הכספים של מאנדיי. "לפיכך אנו חשים יותר בטחון ביכולתנו לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו לטווח הקצר והארוך כאחד, ולהמשיך את הצמיחה היעילה של החברה בעתיד."

דגשים כספיים ברבעון השלישי של שנת הכספים 2023:

ההכנסות הסתכמו ב-189.2 מיליון דולר, גידול של 38% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ההפסד התפעולי על בסיס GAAP עמד על 2.5 מיליון דולר, לעומת הפסד של 28.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2022; שיעור ההפסד התפעולי על בסיס GAAP עמד על 1% מההכנסות, לעומת שיעור הפסד תפעולי של 21% ברבעון השלישי של 2022.

הרווח התפעולי Non-GAAP עמד על 24.1 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 2.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2022; שיעור הרווח התפעולי Non-GAAP עמד על 13%, לעומת שיעור הפסד של 2% ברבעון השלישי של 2022.

רווח נקי בסיסי ומדולל למניה על בסיס GAAP עמד על 0.15 דולר, לעומת הפסד נקי בסיסי ומדולל למניה על בסיס GAAP שעמד על 0.51 דולר ברבעון השלישי של 2022; רווח נקי בסיסי ו מדולל למניה על בסיס Non-GAAP עמדו על 0.68 דולר ו-0.64 דולר, בהתאמה, לעומת רווח נקי בסיסי ומדולל למניה על בסיס Non-GAAP שעמדו על 0.06 דולר ו-0.05 דולר, בהתאמה, ברבעון השלישי של 2022.

תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת עמד על 66.6 מיליון דולר, עם תזרים מזומנים חופשי של 64.9 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת בסך 20.0 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי בסך 14.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2022.

עדכונים עסקיים עיקריים:

שיעור ה-Net Dollar Retention היה גבוה מ-110%.

שיעור ה-Net Dollar Retention של לקוחות עם יותר מ-10 משתמשים היה גבוה מ-115%.

שיעור ה- Net Dollar Retention ללקוחות עם הכנסות שנתיות חוזרות (ARR) של יותר מ-50,000 דולר היה גבוה מ-115%.

מספר הלקוחות המשלמים עם ARR של יותר מ-50,000 דולר עמד על 2,077, גידול של 57% לעומת 1,323 לקוחות נכון ל-30 בספטמבר, 2022.

החלה השקה ראשונית של mondayDB 1.1, שלב שני בפריסת התשתית החדשה לפלטפורמת Work OS, המתמקדת בשיפור מהירות  עבור דשבורדים גדולים.

תחזית פיננסית:

לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2023, מאנדיי צופה:

הכנסות בסך כולל של 196 עד 198 מיליון דולר, המהוות גידול של 31% עד 32% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

רווח תפעולי Non-GAAP בסך 7 עד 9 מיליון דולר ושיעור רווח תפעולי של 4% עד 5%. 

לשנת 2023 כולה, מאנדיי צופה:

הכנסות בסך כולל של 723 עד 725 מיליון דולר, המהוות גידול של 39% עד 40% לעומת אשתקד.

רווח תפעולי Non-GAAP בסך 47 עד 49 מיליון דולר ושיעור רווח תפעולי של כ-7%. 

14 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 5.19 מיליון ב-MONDAY.COM LTD
קרנות נאמנות שמחזיקות את MONDAY.COM LTD. לרשימה המלאה
x