כלכלני S&P לא החמיצו הזדמנות

רונן מנחם, מומחה שווקים מזרחי טפחות, בתגובה לדוח סטנדרד אנד פורס : כלכלני S&P לא החמיצו הזדמנות להזכיר גורמים שיסייעו למשק לצלוח את המלחמה

 

 

 
רונן מנחם, קרדיט: יח״צרונן מנחם, קרדיט: יח״צ
 

רונן מנחם, מזרחי טפחות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/11/2023

בהתחשב בנסיבות, כפי שנהוג לומר כיום, דוח סטנדרד אנד פורס היה מהמוצלחים יותר שיכולנו לצפות.

הדוח שם דגש על רשימה ארוכה של גורמים שפועלים לטובת המשק, מציין את נקודות החוזקה שלו ומתכתב עם דברי בנק ישראל, שהמשק "נכנס לאירוע" בנקודת פתיחה חזקה. מה עוד שחלפו כ-3 שבועות של לחימה מאז פורסמה תחזית ב"י, ועדיין התרחיש המוגבל, הנוח יותר, נחשב מרכזי.

כמו כן, הכלכלנים מתיישרים עם הנחת העבודה האופטימית יותר – מלחמה מוגבלת לחזית הדרום, שתימשך עד 3 או 6 חודשים. הדוח מהדהד במידה רבה את הטון שליווה את דברי הנגיד ירון, בכנס קרן המטבע בסוף השבוע שעבר ושוב ניכר כי למסרים של בנק ישראל חשיבות רבה מבחינת חברות הדירוג.

תחת תרחיש החברה, ולנוכח גמישותה, איתנותה ויכולות ההתמודדות הכלכלית המוצלחות של ישראל מהעבר, הנזק הכלכלי יוגבל לרבע האחרון של השנה, ויושפע מצמצום כוח העבודה, עלויות הכרוכות בגיוס המילואים הנרחב, קרבת שדה הגז תמר לעזה, פגיעה בענף התיירות והתעופה, צמצום פעילות הבנייה עקב אי הגעת עובדים מעזה ומהגדה והפחתה של ההשקעות המקומיות והזרות.

אולם, בשנה הבאה תירשם התאוששות ופיצוי בדמות צמיחה מהירה יתקבל כבר ב-2025.

למעשה, בדוח לא החמיצו כלכלני החברה כל הזדמנות להזכיר גורמים שיסייעו למשק לצלוח בהצלחה גם את המלחמה הנוכחית, למרות שהם מודים שזו אינה דומה כלל ועיקר לאירועים קודמים, שהיו מבצעיים ותחומים באופיים.  בין השאר מדובר בעתירות היי טק, ביתרות המט"ח הגבוהות של בנק ישראל, ברמת האינפלציה בארץ, שהינה נמוכה יותר מאשר במדינות רבות בעולם המפותח ובנגישות הטובה של המדינה לשוקי החוב בחו"ל.

על מנת להבין את נקודת הפתיחה, הגירעון התקציבי והחוב הציבורי יגדלו, בעיצומה של המערכה ל-5 אחוזים ו-67 אחוזים מהתוצר, בהתאמה. לשם השוואה, בארצות הברית המספרים הם כ-6 ו-130 אחוזים מהתוצר כבר כיום. מצבן של מדינות מפותחות אחרות לא טוב בהרבה.

עם זאת, מטבע הדברים, כלכלני החברה עומדים על רמת אי הוודאות הגבוהה האופפת את האופק הדי מעודד, בהתחשב בנסיבות, שהיא משרטטת. יש לזכור כי תחזית דירוג האשראי שלילית כבר כיום ואם הסכסוך יתרחב – אפשרות שלא בהכרח נתונה לשליטתה הבלעדית של ישראל – הדירוג עצמו עלול לרדת. כך גם אם בתוך 24-12 חודשים יתברר כי ההשפעות הכלכליות והתקציביות תהיינה חמורות יותר.

כמובן, חלק מהדברים כן תלויים בישראל ובמדיניות הכלכלית שתינקט ולכן דווקא נוכח ריבוי נקודות החוזקה שצוינו – אם תינקט התנהלות לא כלכלית ופחות אחראית יש לנו "הרבה מה להפסיד".

כמו כן, רואים הכלכלנים חשיבות רבה לעצמאותו של בנק ישראל – נקודה מהותית בהינתן כובעו כיועץ הכלכלי של הממשלה וקריאתו החד משמעית להגדיל הוצאות לטובת המלחמה וסעיפים מוטי – צמיחה בשים לב המסגרת התקציבית הקיימת.
x