לשכת סוכני ביטוח במכתב לרשות שוק ההון - אפשרו מסלולי השקעה "כחול לבן"

יניב מאיר פנה לרשות שוק ההון בבקשה לאפשר למוסדיים להנפיק מסלולי השקעה "כחול לבן" - להל"ן המכתב:

 

 

 
יניב מאיר, צילום: גיא קרןיניב מאיר, צילום: גיא קרן
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/11/2023

1. מאז יום 7.10.2023 מצויה מדינת ישראל במלחמה. מצב החירום הנוכחי מהווה אתגר משמעותי לתאגידים וחברות ישראליות המבקשים לשמור על חוסנם הכלכלי. 

2. למיטב ידיעת הח"מ, בעבר ייעדה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מסלולים מתמחים במסגרתם נכסי המסלול היו חשופים להשקעות בישראל, כך למשל: מסלול ישראל; מסלול אג"ח חברות ישראליות; מסלול מניות בישראל - כהגדרתם בחוזר מס' 2016-9-13 "מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון" (מיום 31.8.2016).

3. במטרה לחזק את המשק הישראלי ומתוך סולידריות ישראלית המתבקשת בעת הזו, עולה הצורך לשוב ולאפשר לחוסכים, בהתאם לבחירתם וצרכיהם, להשקיע כספים בתאגידים וגופים עסקיים ישראליים. 

4. לאור האמור, מוצאת לנכון לשכת סוכני ביטוח בישראל לבקשך לאפשר לגופים מוסדיים לפתוח בפני החוסכים מסלול השקעה ייעודי "כחול לבן" במסגרתו יהיו נכסי המסלול חשופים לאג"ח חברות ישראליות ולמניות הנסחרות בארץ, הכל בהתאם למדיניות ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי ובכפוף להוראות הדין.

5. אודה להתייחסותך למכתבי.

x