מדדי המחירים לצרכן - אוקטובר 2023 בהשפעת "חרבות ברזל" כמה עלה מדד תשומות הבניה ?

 

 
Photo Wrightstudio Dreamstime.comPhoto Wrightstudio Dreamstime.com
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/11/2023

עלייה של 0.5% במדד המחירים לצרכן בחודש אוקטובר 2023 


מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוקטובר 2023 ב-0.5% בהשוואה לחודש ספטמבר 2023 והגיע לרמת מדד של 105.4 נקודות (הבסיס: ממוצע 2022 = 100 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה אף הוא ב-0.5% והגיע לרמת מדד של 105.4 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב- 0.7% והיגע לרמת מדד של 104.8 נקודות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.4% והגיע לרמת מדד של 105.2 נקודות.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: הלבשה והנעלה שעלו ב-3.9%, ירקות ופירות שעלו ב-3.2%, תחבורה שעלה ב-1.0% ומזון שעלה ב-0.9%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תרבות ובידור שירד ב-0.9% ודיור שירד ב-0.4%.

מתחילת השנה מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.4%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-3.3%, כל אחד ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב- 3.1%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (אוקטובר 2023 לעומת אוקטובר 2022) מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.7%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-3.6%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-3.5% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-3.4%.

ראה נספח 1 בעמוד 6 אודות אתגרי מדידה בעקבות מלחמת חרבות הברזל.

מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

בחודש אוקטובר 2023, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות, מדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות עלו ב-0.3%, כל אחד.

על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין יולי 2023 – אוקטובר 2023, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיעו ל-2.9%, כל אחד. קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-2.3%.

להמשך לחצו כאן

מדדי מחירי תשומות - אוקטובר 2023


עליה של 0.2% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים אוקטובר 2023.

עליה של 0.3% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים אוקטובר 2023.

עליה של 0.4% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור אוקטובר 2023.

ירידה של 2.2% במדד מחירי תשומה בחקלאות אוקטובר 2023.

עליה של 1.2% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסיה אוקטובר 2023.

עליה של 1.3% במדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים אוקטובר 2023.

עליה של 0.7% במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים אוקטובר 2023.

מלחמת "חרבות הברזל" שפרצה ב-7 לאוקטובר השפיעה מעט על שיעורי ההשבה בסקרי תשומות. 

חלק מהעסקים והמפעלים בסקרים אלה לא השיבו בשל סיבות הקשורות למלחמה. כמו כן, לא נאספו מחירים ממפעלים ועסקים ביישובים הסמוכים לגבול עם עזה ומפעלים ועסקים שפונו מתושבים. הנתונים שהתקבלו אפשרו לחשב את המדדים כסדרם. להלן אחוזי הפקידה במדדי תשומות: מדד מחירי תשומה בבנייה.

למגורים - 92%, מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ומשרדים - 92%, מדד מחירי תשומה בסלילה.

וגישור - 100%, מדד מחירי תשומה בחקלאות - 95%, מדד מחירי תשומה באוטובוסים - 86%.

להמשך לחצו כאן

עלייה של 1.7% במדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים בחודש אוקטובר 2023


מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-1.7% בחודש אוקטובר 2023 בהשוואה לחודש ספטמבר 2023 והגיע לרמה של 126.7 נקודות לעומת 124.6 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

המדד ללא דלקים עלה ב-1.0% בחודש אוקטובר 2023 בהשוואה לחודש ספטמבר 2023 והגיע לרמה של 116.6 נקודות לעומת 115.4 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

ב-12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2023 לעומת אוקטובר 2022) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-3.9%, והמדד ללא דלקים עלה ב-2.3%.

החודש עלו מחירי הדלקים ב-5.9%. ב-12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2023 לעומת אוקטובר 2022) עלו מחירי הדלקים ב-16.2%.

מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים עלה ב-3.4% בחודש אוקטובר 2023 בהשוואה לחודש ספטמבר 2023 והגיע לרמה של 116.0 נקודות לעומת 112.2 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0). ב-12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2023 לעומת אוקטובר 2022) עלה המדד ב-4.5%.

מלחמת "חרבות ברזל" אשר פרצה ב-7 באוקטובר השפיעה מעט על שיעורי ההשבה בסקר זה. דיווח המחירים התחיל במחצית השנייה של חודש אוקטובר ושיעור ההשבה הגיע ל-93%, כ-5%  מהמפעלים בסקר לא השיבו בשל סיבות הקשורות למלחמה. ככלל, לא נאספו מחירים ממפעלים ביישובים הסמוכים לגבול עם עזה וממפעלים ביישובים הסמוכים לגבול הצפון שפונו מתושבים. כמו כן, לא התקבלו נתונים בשל היעדרות מדווחים שגויסו למילואים.
שינוי במחירי שוק הדירות
(אינו חלק ממדד המחירים לצרכן) 

1. מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה (שינוי מחירים בניכוי איכות):

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט 2023 – ספטמבר 2023, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי 2023 – אוגוסט 2023, נמצא כי מחירי הדירות נותרו ללא שינוי .

להמשך לחצו כאן

x