התאחדות האדריכלים – מרבית המתעניינים בתוספת ממ"ד ללא היתר מאזור המרכז

70% מהפונים להתאחדות נמצאו מתאימים לתוספת ממ"ד ללא היתר

 

 

 
מימין: האדריכליות סטפני אלקובי ומור פרבשטיין, צילום עצמימימין: האדריכליות סטפני אלקובי ומור פרבשטיין, צילום עצמי
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/11/2023

התאחדות האדריכלים טיפלה בשבוע האחרון במאות פניות של אזרחים שביקשו לבדוק את התאמת הנכס שלהם להוראת השעה המאפשרת תוספת ממ"ד ללא היתר.

האזרחים מילאו שאלון ראשוני, וצוות של אדריכלים מתנדבים בסיוע אדריכלי OTFIM – מתכננים למען שיקום העוטף ערכו בדיקה האם הם עומדים בקריטריונים שהגדירה הוראת השעה והאם הם מודעים לעלויות הכרוכות בהוספת ממ"ד.

מניתוח הנתונים עולה, כי כ- 70% מהפונים נמצאו מתאימים ויוכלו להוסיף ממ"ד לביתם, 19% נמצאו לא מתאימים כי הם אינם עומדים בקריטריונים של הוראת השעה או לא מסוגלים לממן את תוספת הממ"ד ולגבי 11% הנותרים לא ניתן לקבוע ונדרשת בדיקה מקצועית נוספת בשטח. חלק מהאזרחים שלא יוכלו לקדם את הקמת הממ"ד במסגרת הוראת השעה בחרו להקים את הממ"ד במסגרת בקשה רגילה והופנו לאדריכלים מתאימים. 

עוד עולה מהנתונים כי הפניות להתאחדות הגיעו מכל חלקי הארץ, אך מרבית הפניות הגיעו ממרכז הארץ, שהערים עם שיעור הפניות הגבוה ביותר בהתאמה הן תל אביב, ירושלים , רמת גן, הרצליה, חולון, חיפה, באר שבע ואשקלון.

האדריכליות מור פרבשטיין וסטפני אלקובי המובילות  את הפרויקט מטעם התאחדות האדריכלים שבדקו את מירב הפניות מציינות כי הסיבות לאי התאמה של הנכס היו ברובן פניות מנכסים הכוללים מעל 2 קומות, על פי הוראת השעה את הבקשה יכול להגיש רק מי שהוא בעל דירה בבניין מגורים קיים עד 2 קומות (ללא הגבלה למספר יחידות הדיור בכל קומה)  במקרים נוספים נמצא שכבר יש בנכס מרחב מוגן בעוד שהוראת השעה קובעת שהוראת השעה חלה על דירות שאין בהם מרחב מוגן דירתי  ( הזכאות קיימת גם אם יש מקלט או מרחב מוגן קומתי  - ממ"ק ). במקרים בהם לא ניתן היה לקבוע את הזכאות הם מקרים בהם לא ברור האם תוספת הממ"ד מתאפשרת בתחום קווי הבניין של המגרש וכן מקרים בהם יש ספק האם הבניין נכלל בתוכנית שימור עירונית או שיש ספק לגבי היתר הבנייה של המבנה כולו או חלקו.

בהתאחדות מציינים כי מכיוון שמדובר בהוראת שעה התקפה לשנה אחת בלבד, מומלץ להאיץ את הליכי הבדיקה והקידום של תוספת הממ"דים. אזרחים שהבדיקה הראשונית מצאה התאמה, הופנו לרשימה של אדריכלים מומלצים ומורשים בעלי ניסיון בהגשת אישורים למרחבים מוגנים, מחולקים לפי אזורים בארץ שיגישו עבורם את הבקשה תמורת מחיר הוגן.

בהתאחדות מזכירים את השלבים לתוספת ממ"ד ללא היתר:

1. השלב הראשון - הוא ביצוע בדיקת התאמה ראשונית, האם הנכס עומד בקריטריונים לקבלת פטור מהיתר והאם יש את המימון הנדרש לפרויקט

2. השלב השני – מינוי עורך לבקשה – אדריכל מורשה ובעל ניסיון, ומינוי מהנדס מבנים

3. השלב השלישי – הגשת בקשה לפיקוד העורף בהתאם להנחיות פיקוד העורף שפורסמו באתר

4. שלב רביעי – בדיקת הבקשה על ידי פיקוד העורף תוך 14 ימים קלנדריים והודעה האם הבקשה אושרה או נדחתה

5. שלב חמישי – בחירת קבלן וביצוע הממ"ד

6. שלב שישי- סיום העבודה ודיווח ( תוך 45 ימים ) לפיקוד העורף ולוועדה המקומית והעברת המסמכים הנדרשים

באדיבות התאחדות האדריכלים 

x