נקסט ויז׳ן ממשיכה ברצף ההזמנות ומדווחת על קבלת הזמנה נוספת בהיקף של כ 2.5 מיליון דולר

מתחילת השנה דיווחה החברה על 16 עסקאות החוצות את רף הדיווח עם תמורה כוללת של כ-58.6 מיליון דולר; צבר ההזמנות ליום פרסום הדוחות עמד על כ-48.5 מיליון דולר

 

 

חן גולן, יו״ר דירקטוריון נקסט ויז׳ן, צילום: נועם אשלחן גולן, יו״ר דירקטוריון נקסט ויז׳ן, צילום: נועם אשל

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/11/2023

לאחר פרסום תוצאות השיא לרבעון השלישי של השנה ודיווח על עמידה ביעד מכירות שנתי (לא מבוקר) ממשיכה נקסט ויז'ן ברצף ההזמנות ומדווחת על קבלת הזמנה נוספת בהיקף של כ-2.5 מיליון דולר

נקסט ויז'ן חברה טכנולוגית המפתחת, מייצרת ומשווקת פתרון צילומי, יום ולילה מיוצב לכלים קרקעיים ואוויריים כדוגמת מיקרו ומיני מזל"טים ורחפנים, בעלות יחס משקל/גודל וביצועים מהטובים בעולם, מדווחת היום על קבלת ההזמנה לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה בתמורה לסך כולל של כ- 2.5 מיליון דולר.

נקסט ויז'ן תספק ההזמנה עד לסוף שנת 2024. סכום שאינו מהותי לחברה ישולם כמקדמה עד ליום 30 בנובמבר 2023. יתרת התמורה תשולם במועדים שונים בטרם אספקת המוצרים ללקוח, כפי שנקבעו בהזמנה. 

מתחילת השנה דיווחה החברה על 16 עסקאות מהותיות למכירת מצלמות ומוצרים נוספים, החוצות את רף הדיווח עסקאות אלה מסתכמות להיקף כולל של 58.6 מיליון דולר. עסקאות אלה הן רק חלק מההזמנות השוטפות שמקבלת החברה במהלך השנה מלקוחות קיימים וחדשים. 

בתחילת השבוע דיווחה נקסט ויזן תוצאות שיא בכל הפרמטרים לרבעון השלישי של שנת הכנסות החברה גדלו לכ-12.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023, צמיחה של 93% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ב-6.3 מיליון דולר, גידול של 130% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. צבר ההזמנות ליום פרסום הדוחות עמד על כ- 48.5 מיליון דולר. בנוסף דיווחה החברה כי בהמשך לעליה בהזמנות למוצרי החברה גם במהלך הרבעון הרביעי, ועד ליום הדיווח, הכנסות החברה ממכירות בשנת 2023 (עד למועד הדיווח) הסתכמו לסך של כ-44 מיליון דולר. היקף ההכנסות (בהנחה שיאומת לאחר השלמת הביקורת שיערכו רואי החשבון של החברה במהלך העבודה על הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023), משקף שנה נוספת של צמיחה גבוהה מ-70% בהכנסות החברה. 

לגרף נקסט ויז׳ן לחצו כאן

172 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 281.73 מיליון בנקסט ויז׳ן
קרנות נאמנות שמחזיקות את נקסט ויז׳ן. לרשימה המלאה
x