תשואות 2023: פנסיה, השתלמות, גמל, ביטוח - איזה אפיק היה משתלם ביותר עד כה השנה?

פנסיה, השתלמות, גמל, ביטוח - דירוג המוצר הטוב ביותר בתשואה. האינפלציה מייצרת עדיפות מובהקת לפנסיה, אבל איזה אפיק במקום השני, ועד כמה הפערים דרמטיים? השוואה בין מסלולי החסכון לטווחי ביניים ולטווחים ארוכים

 

צילום פאנדרצילום פאנדר

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/11/2023

FUNDER-AdvizeLand בדקו החודש את התשואות בין המסלולים השונים בחסכון לטווחי הביניים ולטווח הארוך. אנחנו מתקרבים לסוף שנת 2023, וראוי לדעת בשנה כל כך תנודתית איזה אפיק הציג את הביצועים העודפים. הרעיון הוא לתת לחוסכים תמונה ממעוף הציפור על האפיקים השונים, ולסייע לקבל תמונה על ההבדלים בין אפיקים אלה.

ראוי להזכיר, כי בתקופות של אינפלציה, קרנות הפנסיה מציעות את אפיק ההשקעה העדיף, לאור הבטחת התשואה שלוקחת בחשבון את מרכיב האינפלציה. לאור העובדה שהאינפלציה בארץ הסתובבה בשנה האחרונה בגבהים סביב 4-5%, אין זה פלא שאפיק קרנות הפנסיה מנצח בכל חתכי הגילאים השונים.

גם כשבוחנים את התשואה ל-5 שנים, כלומר שנים של אינפלציה ושנים ללא אינפלציה, רואים שתשואת קרנות הפנסיה גבוהה מהמסלולים האחרים בהפרש ניכר, מן הסתם לאור התשואה העודפת של קרנות הפנסיה בחודשי האינפלציה, שמשפרת את התוצאות גם במצטבר. 

אנחנו מציגים את המסלולים הכלליים יחד עם מסלול עד גיל 50, בשל מאפייני סיכון דומים, ולצרוך מישור ייחוס בין המסלולים האלה. הכתבה גם מביאה השוואה מעניינת בין קופות הגמל להשקעה לקרנות ההשתלמות במסלול המניות.

מן הסתם הנתונים המוצגים כאן הם נתוני ממוצעים של הגופים הגדולים השונים, כפי שהנתונים העוברו ל-FUNDER-AdvizerLand, ואין מדובר כאן בסקירת כלל הגופים, בנוסף, לא הובאו בחשבון גופים שמנהלים היקף נכסים קטן יחסית.

המסלולים הכלליים ועד גיל 50

התמונה בכל חתכי הזמן האפשריים כאמור מציגה עדיפות לקרנות הפנסיה. הדיון להלן, יתרכז באפיקים שמציגים את התשואות העודפות אחרי קרנות הפנסיה.

החודש קופות הגמל הציגו נתונים חלשים במיוחד, עם ירידה של 2.81%. המסלול הכללי בהשתלמות הגיע למקום שני בתשואה ממוצעת, המסלול הכללי בגמל להשקעה הגיע למקום השלישי וביטוחי המנהלים – קרן י' והמסלול הכללי בביטוחי המנהלים בתשואה די דומה. קופות הגמל וביטוחי המנהלים במסלול עד גיל 50 הציגו את התשואה הנמוכה ביותר החודש.

מתחילת השנה קופות הגמל עד גיל 50 מנצחים בתשואה, והמסלול הכללי בהשתלמות מוביל בתשואה בשנה האחרונה. בטווחי הזמן הארוכים יותר, קרן י' של ביטוחי המנהלים מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.

שם קופה

תשואה אוקטובר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

קרנות פנסיה עד גיל 50

-2.14%

5.92%

5.89%

24.92%

36.69%

קרנות השתלמות מסלול כללי

-2.49%

3.66%

3.09%

16.29%

25.07%

קופות גמל להשקעה מסלול כללי

-2.54%

3.86%

3.20%

13.51%

22.38%

ביטוחי מנהלים - קרן י'

-2.54%

2.96%

2.37%

19.15%

29.54%

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

-2.59%

2.87%

2.12%

16.64%

26.58%

קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה

-2.81%

3.96%

3.04%

16.78%

26.57%

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

-2.86%

2.81%

1.94%

17.48%

25.80%


מסלולים לגילאי 50 עד 60

במסלולים בסיכון הבינוני, כאמור קרנות הפנסיה עדיפות, אחריהן קופות הגמל וביטוחי המנהלים. אפשר בהחלט להתעכב אחר ההפרשים הדרמטיים שבין קרנות פנסיה לבין הגמל וביטוחי המנהלים. ההפרשים האלה הופכים להיות דרמטיים עם פערים משמעותיים בתשואה ל-3 ול-5 שנים. קופות הגמל בנתוני תשואה עודפים מעל ביטוחי המנהלים בחתכי הזמן השונים.

שם קופה

תשואה אוקטובר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

קרנות פנסיה גילאי 50-60

-1.91%

5.61%

5.83%

22.25%

33.70%

קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60

-2.50%

3.59%

2.95%

15.21%

24.28%

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

-2.66%

2.70%

2.08%

13.92%

21.83%


מסלולים לגילאי 60 ומעלה

המסלולים בסיכון הנמוך מציגים תמונה דומה, כשהפערים הולכים וגדלים לטובת קרנות הפנסיה. גם כאן קופות הגמל מציגות נתוני תשואה טובים יותר על פני ביטוחי המנהלים בכל חתך זמן.

שם קופה

תשואה אוקטובר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

קרנות פנסיה מעל גיל 60

-1.38%

4.57%

5.03%

17.02%

27.10%

קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה

-1.90%

2.54%

2.24%

9.34%

17.02%

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

-2.23%

1.58%

1.22%

8.64%

16.07%


מסלולי המניות

מסלול המניות משווה בין שני אפיקים שונים. קופות הגמל להשקעה וקרנות ההשתלמות. ניתן לראות שבטווחים הקצרים – החודש, מתחילת השנה ובשנה האחרונה, קופות הגמל להשקעה במסלול המניות, מציגות תשואה ממוצעת עדיפה על זו של מסלול המניות בקרנות ההשתלמות. אולם התמונה מתהפכת כאשר מדובר בטווחים הארוכים של 3 ו-5 שנים, ששם יש עדיפות בתשואה למסלולי המניות של קרנות ההשתלמות.

שם קופה

תשואה אוקטובר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

קופות גמל להשקעה מסלול מניות

-4.43%

5.86%

3.57%

23.81%

37.46%

קרנות השתלמות מסלול מניות

-4.48%

5.13%

3.17%

25.45%

37.53%


x