לבקשת שר האוצר, יתקיים הערב דיון משותף של קבינט המלחמה עם שר האוצר והנהלת משרד האוצר בנוגע לתרחישי הייחוס למלחמה

שר האוצר סמוטריץ' ביקש לקיים את הדיון בנושא כבר מתחילת המלחמה אולם לא נענה, כפי שציין במכתבו לראש הממשלה ולשר הביטחון: "דיון כזה לא נערך ובמקומו נשלח אלי מסמך חסר משמעות של עמוד אחד מאת ראש הממשלה...אמירה שאינה מספיקה בכדי לעמוד על השלכות המערכה על המשק והכלכלה ולא ניתן לבנות עליה משהו מסודר"

 

 
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/11/2023

לבקשת שר האוצר סמוטריץ׳ יתקיים הערב דיון משותף של קבינט המלחמה עם שר האוצר והנהלת משרד האוצר לדיון בממשקי המלחמה והכלכלה.

שר האוצר סבור כי יש צורך למסד מנגנון קבלת החלטות משותף שיבטיח את שקילת ההשלכות הכלכליות בקבלת ההחלטות.

במכתבו של שר האוצר משבוע שעבר, לראש הממשלה, בנימין נתניהו, לשר הביטחון יואב גלנט ולראש המל"ל צחי הנגבי, כתב סמוטריץ' את הדברים הבאים: 

"ראשית, אבקש לשוב לחזק את ידיכם ואת ידי מפקדי ולוחמי צה"ל במלחמת החורמה שהננו מנהלים להשמדת חמאס ולהסרת האיום הנשקף מרצועת עזה ומחזיתות נוספות אל עבר מדינת ישראל.

"אין ולא יכול להיות חולק על כך שלעת כזו שיקולי הביטחון והצבא מכתיבים את תהליכי קבלת ההחלטות בניהול המלחמה. עם זאת, מתבקש כי על השולחן תונח גם תמונת המצב הכלכלית ויוצגו וישקלו ההשלכות הכלכליות והתקציביות של ההחלטות המרכזיות בהתפתחות המלחמה. לשם כך אני סבור כי נכון למסד תהליכית שיח סדור בין קבינט המלחמה למשרד האוצר. אני סבור כי הדבר חיוני לשני הצדדים.

"לו אני עומד בראש מערכת הביטחון חשוב לי מאוד להבין את תמונת המצב הכלכלית ואת השפעותיה על החוסן הלאומי, המקרין באופן ישיר על אורך הנשימה של מאמצי המלחמה ועל הגיבוי הציבורי הדרוש לצה"ל להמשיך לפעול ולממש את מטרת המלחמה. לו אני שותף בקבלת ההחלטות הביטחוניות הייתי מאוד רוצה להבין את ההשלכות הכלכליות של החלטותיי ולהביא אותן בחשבון, תחת ההבנה שכלכלה חזקה ועורף חזק תומכים את מאמצי הלחימה בחזית. וכמובן, מהצד שלי במשרד האוצר, הצורך לשקף את ההשלכות הכלכליות של כל החלטה ולוודא שהשיקול הכלכלי נלקח בחשבון בתוך מכלול השיקולים, גם אם כאמור הוא אינו שיקול מוביל. 

"כזכור, בסמוך לתחילת המלחמה ביקשתי כי יתקיים בקבינט דיון שבו יוצגו ויתוקפו תרחישי הייחוס למלחמה ותיקבע הדפ"א הסבירה שאליה נערך, תוך שימור גמישות להתממשות תרחישים חמורים יותר. לצערי, ואני מניח שבשל העומס הגדול המוטל על כתפי קבינט המלחמה והקבינט בכלל בניהול המלחמה, דיון כזה לא נערך ובמקומו נשלח אלי מסמך חסר משמעות של עמוד אחד מאת ראש הממשלה, שמשמעותו 'תיערכו למערכת ארוכה'... זו כמובן אמירה שאינה מספיקה בכדי לעמוד על השלכות המערכה על המשק והכלכלה ולא ניתן לבנות עליה משהו מסודר. למרות זאת, על בסיס הבנתי מדיוני הקבינט, קבעתי במשרד האוצר לפני כחודש תרחיש ייחוס שעל בסיסו אנו נערכים, תוך שימור גמישות לתרחיש חמור יותר.

"בשבוע שעבר סיכמנו בשיחה טלפונית כי יתקיים מפגש של קבינט המלחמה איתי ועם ראשי האגפים הרלוונטיים במשרד האוצר כדי לדון בממשקי המלחמה והכלכלה. חזרתי על בקשתי ביום שלישי השבוע במהלך הדיון בו הצגנו וקיבלנו את אישורך למסגרת התקציבית המיוחדת שבנינו לצרכים האזרחיים של המלחמה, ואני שמח על כי דיון כאמור נקבע ליום ראשון. לקראת הדיון אפיץ לכולכם מסמך רקע. 

"כאמור, אבקש במהלך הדיון לקבוע פורמט קבוע ולסכם על פורום ומופעים קבועים לטיוב ממשקי מלחמה כלכלה בתהליכי קבלת ההחלטות באופן שבו ניתן יהיה לשקף את ההשלכות הכלכליות של ההחלטות הביטחוניות ולוודא כי הן נלקחות בחשבון."
 

צילום המכתב של שר האוצר, סמוטריץ'

 

 

 

x