ההסתדרות הלאומית - שפו את המעסיקים על ימי המילואים במלואם

חודש וחצי ללחימה ועדיין אין פיצוי למעסיקים במלוא העלויות בימי המילואים של העובדים | לקראת דיון בוועדת העבודה והרווחה

 

 

 
Photo War Jose Hernandez Dreamstime.comPhoto War Jose Hernandez Dreamstime.com
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/11/2023

חודש וחצי לתוך מלחמת "חרבות ברזל" - והמדינה עדיין לא השכילה לשפות את המעסיקים במשק במלוא העלויות הכרוחות בימי המילואים של עובדיהן.

רגע לפני דיון בנושא היום בוועדת העבודה והרווחה פנה יאיר שלם, מנכ"ל ההסתדרות הלאומית, בפנייה בהולה לח"כ ישראל אייכלר יו"ר הוועדה.

בפנייה כתב בין היתר: "אנו מתמודדים עם זעקה של מקומות עבודה ושל הנהלות אשר מבהירות לנו כי לא יוכלו לשאת את הנזקים הרבים לעסקם בשל המלחמה וכן לשאת במימון נלווי השכר של חיילי המילואים ללא קבלת שיפוי מלא ממדינת ישראל".

חקיקה להסדרת עלויות סוציאליות נלוות למעסיקי משרתי מילואים – מלחמת חרבות ברזל

החל מיום 7.10.2023 ובעקבות מתקפת טרור אכזרית, נמצאת מדינת ישראל במלחמה. כיתר חלקי העם והמדינה, גם המשק הישראלי, עובדים שכירים ועצמאים, התגייס למאמץ המלחמתי. המחוייבות של העם ניכרת הן בגיוס מילואים של כ-300,000 עובדים, הן ב"חיול" כלי תחבורה- החל ממשאיות ועד לכלי צמ"ה והן בפעילות התנדבותית ותרומות רחבות היקף. כל זאת מתוך תחושת שליחות עמוקה וציונות נאמנה.

יחד עם זאת, ביטוח לאומי איננו משפה את המעסיקים עבור הזכויות הסוציאליות של המגויסים למילואים. כלומר, הוא מעביר למעסיק את שכר הברוטו אבל לא את עלות הזכויות הנלוות מעבר לברוטו (עלויות מעסיק) הגבוהות במעל 30% משכר הברוטו (הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות, ביטוח לאומי, חופשה, מחלה, הבראה).

כידוע, אנו נמצאים במלחמה ארוכה שבה נטל העלות הכלכלית המוטל על מעסיקים פוגע גם בעובדים וגם במקומות העבודה. שוק העבודה נמצא במציאות שבירה ביותר וכארגון עובדים אנו מתמודדים עם זעקה של מקומות עבודה ושל הנהלות אשר מבהירות לנו כי לא יוכלו לשאת את הנזקים הרבים לעסקם בשל המלחמה וכן לשאת במימון נלווי השכר של חיילי המילואים ללא קבלת שיפוי מלא ממדינת ישראל. 

השמענו זעקה גדולה בעניין בנוגע לחברות אבטחה וביום 12.11.2023 סגן בכיר לחשב הכללי הורה לכלל משרדי הממשלה לשפות את חברות הקבלן. אנו מוקירים החלטה זו ודורשים כי גם המגזר העסקי יזכה לאותו שיפוי אין סיבה שלא.

אנו מבקשים כי תעשו שימוש בסמכות בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, בו נקבעו הוראות מיוחדות לשעת חירום, ולרבות בסעיף 376 לחוק בו נקבע כי:

״376. הורה שר הבטחון לפי סעיף 278 כי שירות מילואים יהיה שירות חירום, רשאים השר ושר האוצר, בנסיבות מיוחדות, לקבוע באישור ועדת העבודה והרווחה, לגבי תקופת אותו שירות הוראות בדבר שיפוי מלא או חלקי של מעביד על תשלומים כאמור בסעיף 283 ועל תשלום דמי ביטוח בעד עובדיו;

 בתקנות לפי סעיף זה ייקבעו המקורות למימון השיפוי ושיעורו, ומותר לקבוע בהן כי השיפוי יחול לגבי חלק מהתקופה, סוגי המעבידים שיהיו זכאים לשיפוי ותנאים למתן שיפוי". 

x